Przejdź do treści

W dniu 8-9.12.2023 odbyła się II Studencka Konferencja Biologii Człowieka, organizowana przez Studenckie Naukowe Koło Biologów Człowieka UKSW i Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.

Zaproszonymi gośćmi, którzy wspierali studentów w ich naukowych zmaganiach byli Pani dr hab. Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska, prof. IPCZD z Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Pani dr hab. Anna Kopiczko, prof. ucz z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, prof. Jacek Tomczyk z Instytutu Nauk Biologicznych UKSW oraz Pani dr Beata Borowska z Uniwersytetu Łódzkiego.

W pierwszym dniu Konferencji uczestnicy mieli okazję wygłosić swoje referaty i zaprezentować postery. Była to także okazja do wymiany zainteresowań, doświadczeń naukowych oraz integracji środowiska akademickiego.

Podczas drugiego dnia Konferencji zrealizowano warsztaty osteologiczne, które umożliwiły pogłębienie umiejętności pracy z materiałem kostnym.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a udostępniony przez sponsora – firmę VITAKO – sprzęt do badania analizy składu ciała, stanowił dodatkową atrakcję.


II Studencka Konferencja Biologii Człowieka UKSW

8-9.12.2023

Konferencja ma na celu integrację i wymianę myśli studentów i doktorantów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru biologii człowieka, archeologii, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i dyscyplin pokrewnych.  Podczas drugiego dnia Konferencji zaplanowane są warsztaty osteologiczne, które umożliwią pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie metod badań materiałów kostnych.

Zapraszamy studentów, absolwentów i doktorantów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru biologii człowieka, archeologii, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i dyscyplin pokrewnych do udziału w II Studenckiej Konferencji Biologii Człowieka. Dla uczestników przygotowaliśmy warsztaty osteologiczne!

Temat przewodni: „Człowiek jako obiekt badań interdyscyplinarnych

Termin: 8-9.12.2023

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Biologów Człowieka UKSW, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

Rejestracja na konferencję: Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy on-line. Rejestracji na konferencję można dokonać do dnia 10.11.2023.
Link: https://forms.office.com/e/gTVZNamsqZ

Abstrakt i oświadczenie Opiekuna: „Abstrakt należy wysłać do dnia 15.11.2023 wraz z podpisanym oświadczeniem Opiekuna. Formularz abstraktu i oświadczenie Opiekuna w dokumentach do pobrania.

Komitet organizacyjny: e-mail: konferencja_bc@uksw.edu.pl


Dokumenty do pobrania