Przejdź do treści

Na Wydziale działa Instytut Nauk Biologicznych oraz Centrum Badawczo-Dydaktyczne Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki (inżynieria środowiska).

Instytutu Nauk Biologicznych został utworzony w strukturach Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Decyzją Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. Dr hab. Jacek Tomczyk, prof. uczelni został powołany na funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.

Centrum Badawczo-Dydaktyczne Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki zostało przekształcone z Katedry Inżynierii Środowiska Uchwałą Nr 42/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 20 września 2019 r. Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz. została powołana na stanowisko p.o. Kierownika Centrum Badawczo-Dydaktycznego Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki.

Linki do stron: