Przejdź do treści

Pracownicy dziekanatu

Podejrzyj w nowej zakładce

kierownik dziekanatu
mgr Katarzyna Szydłowska
e-mail: k.szydlowska@uksw.edu.pl
tel.:+48 22 569 68 46, wew. 846
zastępca kierownika dziekanatu
mgr Ewa Bogurad
obsługa administracyjna Instytutu Nauk Biologicznych
e-mail: e.bogurad@uksw.edu.pl
tel.:+48 22 569 68 38 , wew. 838
gł. specjalista ds. administracyjnych
mgr Justyna Izdebska
obsługa spraw studenckich – sprawy związane z tokiem studiów na kierunku biologia oraz inżynieria środowiska
e-mail: j.izdebska@uksw.edu.pl
tel.: +48 22 380 96 87 , wew. 587