Przejdź do treści

Rekrutacja na rok akademicki 2024/25

Najbliższa rekrutacja na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku odbędzie się na rok akademicki 2024/25 na kierunki:

 • biologia studia stacjonarne I stopnia
 • biologia studia stacjonarne II stopnia
 • inżynieria środowiska studia stacjonarne I stopnia


Najważniejsze terminy w rekrutacji:

 • pierwszy dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 7 czerwca 2024 r. (piątek) od godz. 12:00
 • ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 11 lipca 2024 r. (czwartek)
 • egzamin wstępny na studia II stopnia stacjonarne, dla kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia/jednolitych studiów magisterskich uzyskany na kierunku innym niż kierunek wybrany (biologia), bądź kierunek pokrewny: 16 lipca 2024 r. (wtorek)
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji w systemie IRK: 22 lipca 2024 r. (poniedziałek)
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 23, 24, 25 lipca 2024 r. (wtorek, środa, czwartek)
  Dziekanat Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
  Warszawa | ul. Wóycickiego 1/3 | bud. 23 | IV piętro | pok. 408

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail: wbns@uksw.edu.pl
tel.: +48 22 380 96 86, 22 380 96 87

Dokumenty

UCHWAŁA Nr 103/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2024/2025


Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunki biologia oraz inżynieria środowiska, na etapie składania dokumentów otrzymują skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie.

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA NA WBNS!