Przejdź do treści

Rekrutacja na r. a. 2024/25

Najbliższa rekrutacja na studia odbędzie się na rok akademicki 2024/25 na kierunki:

 • biologia studia stacjonarne I stopnia
 • biologia studia stacjonarne II stopnia
 • inżynieria środowiska studia stacjonarne I stopnia

Dokumenty

UCHWAŁA Nr 103/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2024/2025Najważniejsze terminy w rekrutacji:

 • pierwszy dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 15 stycznia 2024 r. (poniedziałek) od godz. 12:00
 • ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 7 lutego 2024 r. (środa)
 • egzamin wstępny dla kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia/jednolitych studiów magisterskich uzyskany na kierunku innym niż kierunek wybrany (inżynieria środowiska), bądź kierunek pokrewny: 8 lutego 2024 r. (czwartek) w s. 310 bud. 24 od godz. 11:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji w systemie IRK: 9 lutego 2024 r. (piątek)
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 12, 13 lutego 2024 r. (poniedziałek, wtorek)
  Dziekanat Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
  Warszawa | ul. Wóycickiego 1/3 | bud. 23 | IV piętro | pok. 408
 • pierwszy dzień zajęć: 15 luty 2024 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail: wbns@uksw.edu.pl
tel.: +48 22 380 96 86, 22 380 96 87

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA NA WBNS!

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunki biologia oraz inżynieria środowiska, na etapie składania dokumentów otrzymują skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie.