Przejdź do treści

Więcej niż nauka

Zakres prowadzonych przez nas badań naukowych skoncentrowany jest na ich praktycznym wymiarze i zastosowaniu. Zajmujemy się szeroko rozumianymi analizami środowiska oraz technologiami. Dbamy o to, aby badania i innowacje skupiały się na jednym z największych wyzwań przed jakimi stanął współczesny świat: rekultywacją środowiska oraz zrównoważonym rozwojem poprzez tworzenie technologii minimalizujących ich wpływ na otoczenie. Staramy się poszerzać granice naszej wiedzy i możliwości poprzez wprowadzanie innowacyjnych i pionierskich rozwiązań technologicznych od skali mikro do skali przemysłowej. Stworzyliśmy także pierwszy na UKSW interdyscyplinarny zespół do prowadzenia prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie Biotechnologii środowiska i Biogospodarki. Prowadzimy badania eksperymentalne, przedwdrożeniowe oraz pliotażowe głównie w zakresie:

 • Gospodarka wodno-ściekowa:
 • Mikrozanieczyszczenia w środowisku – identyfikacja, monitoring, oddziaływanie, eliminacja (farmaceutyki, mikroplastiki, metale ciężkie);
 • Gospodarka odpadami:
 • Innowacyjne technologie unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych;
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych:
 • Metody biotechnologiczne i fizyczne, odzysk;
 • Odnawialne źródła energii:
 • Technologie, efektywność, energooszczędność, termomodernizacje, emisja ciepła;
 • Chemia środowiska:
 • Analizy, monitoring, technologie.
adobestock

Nauka w służbie gospodarce

Nasz oferta współpracy skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek administracji państwowej. Oferujemy zarówno prace badawczo-wdrożeniowe zamawiane lub realizowane w konsorcjach. Mogą one dotyczyć badań eksperymentalnych, rozwojowych, przedwrożeniowych i pilotażowych w każdej skali. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z Biogospodarką i opracowywaniu nowych lub optymalizacji starych technologii. Jedynym warunkiem musi być ich praktyczny wymiar i zastosowanie a nie wyłącznie publikacje naukowe. Dlatego też w naszej pracy opieramy się na realnym bilansie ekonomicznym proponowanych przez nas rozwiązań. Realizujemy również prace studialne (m.in. raporty oddziaływania na środowisko, ekspertyzy środowiskowe i techniczno-ekonomiczne, przeglądy środowiskowe). Współpracujemy także ze spółką celową Tech-Inno-Med UKSW Sp. z o.o. we wspieraniu procesów komercjalizacji własnej i wspólnej.

zbiorniki

Nasze doświadczenie wynika z wieloletniej współpracy z sektorem przemysłowym i biznesowym w kraju i na świecie. Współpracowaliśmy m.in. z:

 • PKN Orlen S.A., Polska
 • PCC Rokita S.A., Polska
 • Dwory S.A., Polska
 • Danone Sp. z o.o., Polska
 • Societe Generale S.A., Polska
 • Danfoss Sp. z o.o., Polska
 • Statoil (Circle K) Polska
 • Polcolorit S.A., Polska
 • Impexmetal S.A., Polska
 • PGNiG S.A., Polska
 • JSW S.A., Polska
 • Wastech Recycling Sp. z o.o., Polska
 • BYS Sp. z o.o., Polska
 • MPWiK m.st. Warszawy, Polska
 • Pekao BP S.A., Polska
 • PGNiG S.A., Polska
 • EnCycle Sdn Bhd, Malezja
 • US Ecology, USA
 • Stablex, USA, Kanada
 • URENCO, Wietnam
 • CNGC Enviro-Tech Development Co,. Ltd., Chiny
 • Cenviro SDN BHD, Malezja
 • Victory To Global Recycling Ltd., Singapur
 • DD-PYKES Waste Management Services Sdn. Bhd., Brunei Darussalam
 • Preference Sdn., Bhd., Malezja
 • Shell Brunei
 • General Environmental Conservation Public Company Limited, Tajlandia
 • Biogreen Commerce, Sdn., Bhd., Malezja
 • Lynas Co., Ltd, Australia/Malezja
 • ZJK Ruixin Environmental Protection Engineering Co., Ltd, Chiny

science2business