Przejdź do treści
Kierunek inżynieria środowiska
studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Dlaczego warto studiować kierunek inżynieria środowiska na WBNS? – POBIERZ

Inżynierowie środowiska opracowują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania technologiczne, które minimalizują negatywny wpływ człowieka na środowisko i przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi. Studiując z nami zdobędziesz umiejętności w zakresie: oceny i monitorowania jakości środowiska, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, odnawialnymi źródłami energii, rekultywacją środowiska. Poznaj szczegóły naszej oferty edukacyjnej!

Opis studiów

Kierunek Inżynieria Środowiska to jedyny kierunek o profilu praktycznym w Warszawie.  Program studiów pozwala na nabycie kompetencji z zakresu inżynierii środowiska, a w szczególności zadań dotyczących: projektowania infrastruktury sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych. Są to 3,5-letnie studia inżynierskie, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu inżyniera.

Dla kogo ten kierunek?

Chcesz w przyszłości zostać specjalistą w zakresie inżynierii środowiska z szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko? Chcesz wiedzieć więcej na temat odnawialnych źródeł energii i stać się ekspertem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony gleb, rekultywacji środowiska? Jeżeli tak to kierunek inżynieria środowiska może być świetnym początkiem kariery w tym zakresie.

Praca po studiach

Studia na kierunku inżynieria środowiska przygotują do pracy w: branży odnawialnych źródeł energii, gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej. Przygotowują też do egzaminu państwowego w sprawie kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni odpadów, składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Po ukończeniu studiów można ponadto uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Główne przedmioty:

  • Ochrona środowiska
  • Biologia środowiska
  • Rysunek techniczny i geometria wykreślna
  • Technologie w ochronie środowiska
  • Gospodarka wodna i ochrona wód
  • Technologia wody i ścieków
  • Gospodarka odpadami

oraz przedmioty w danym module kształcenia Programy studiów – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

Zasady przyjęć – wymagane przedmioty na maturze:

  • matematyka – część pisemna
  • język obcy nowożytny – część pisemna
  • przedmiot do wyboru*

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia.