Przejdź do treści

Misja Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Badania Naukowe i Projekty Badawcze realizowane w INB są odzwierciedleniem zainteresowań naukowych pracowników odpowiadającym aktualnym trendom tematycznym prac prowadzonych na świecie. Prowadzone są one indywidualnie według zakresów merytorycznych funkcjonowania istniejących Zakładów, a także w zespołach interdyscyplinarnych (np. biotechnologia), skupiających specjalistów z zakresu inżynierii, mikrobiologii i genetyki.
Część badań realizowana jest również w konsorcjach z Instytutami Badawczymi i Naukowymi w kraju i za granicą. Prowadzimy ponadto badania zamawiane przez firmy i instytucje zewnętrzne, jak także analizy wykraczające poza zakres tematyczny Inżynierii Środowiska i Biologii np. projekty dotyczące reakcji ciężkojonowych.


Aktywność

W całej sferze naszej aktywności zamierzamy postępować zgodnie z zasadami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, propagować idee proeuropejskie oraz realizować międzynarodowe programy badawcze.


Działalność badawcza

Pragniemy prowadzić zrównoważoną działalność badawczą i edukacyjną prowadząc kształcenie studentów w powiązaniu z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz tworzeniem nowej wiedzy.


Praktyka

Naszą aktywnością chcemy wspierać dążenie UKSW do kształtowania nowych elit intelektualnych Narodu i Państwa, przygotowywania do życia zawodowego.


Badania naukowe w INB

Badania Naukowe i Projekty Badawcze realizowane w INB są odzwierciedleniem zainteresowań naukowych pracowników odpowiadającym aktualnym trendom tematycznym prac prowadzonych na świecie. Prowadzone są one indywidualnie według zakresów merytorycznych funkcjonowania istniejących Zakładów, a także w zespołach interdyscyplinarnych (np. biotechnologia), skupiających specjalistów z zakresu inżynierii, mikrobiologii i genetyki.
Część badań realizowana jest również w konsorcjach z Instytutami Badawczymi i Naukowymi w kraju i za granicą. Prowadzimy ponadto badania zamawiane przez firmy i instytucje zewnętrzne, jak także analizy wykraczające poza zakres tematyczny Inżynierii Środowiska i Biologii np. projekty dotyczące reakcji ciężkojonowych