Przejdź do treści

W ramach prowadzonych przez nas prac badawczych oraz dydaktyki dysponujemy jednym z najnowocześniejszych zapleczy laboratoryjnych w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW

szklanka z woda

Wybrany sprzęt laboratoryjny

termowaga

Zestaw do analizy termicznej


Spektrometr AAS

asa

homogenizator

Homogenizator X 1000 D


Spektrofotometr DR6000 UV-VIS z technologią RFID

dr6000

noncolor

Spektrofotometr Nanocolor UV/VIS II


Mineralizator mikrofalowy MARS

mars

flokulatory

Floktester Jar Test JLT 6 firmy VELP


Wytrząsarka laboratoryjna WL-2000

wytrzasarka

pompa

Pompa perystaltyczna model BT100SV2


Pompa perystaltyczna model BT100SV2

suszarka

bzt

Zestaw pomiarowy BZT OxiTop


Szafy sterowane termostatycznie, do OxiTop

inkubator

noncolor

NANOCOLOR® TIC-Ex – urządzenie do eliminacji węgla nieorganicznego


DP-28 BIO Przenośny analizator biogazu

analizator

komora

System BAKER spe 12G


Termostat NANOCOLOR VARIO Compact 2

add

boks

Boks termostatyczny TB-50A


Decybelomierze

decybelomierz

kamera

Kamera termowizyjna VarioCAM HD 675 inspect


Kamera termowizyjna VarioCAM HD 675 inspect

piometr

stacja

Stacja meteorologiczna Vantage


Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

cieplarka

wirowka

Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem

Łaźnia wodna LWM 8

laznia

kamera

Kamera termowizyjna T620


Blower Door test szczelności

blower

eu351

Urządzenie do pomiaru szczelności instalacji wentylacji model EU351


Balometr 8380

balometr

lowfinder

Lokalizator przecieków model FlowFinder Mk.2


Kamera termowizyjna FLIR E6

kamera

cieplomierz

Ciepłomierz ultradźwiękowy


Wytwornica dymu model TINY CX

tiny

kamera

Kamera termowizyjna FLIR C2


Przenośny system pomiarowy do wizualizacji pomiarów przepływu powietrza i temperatury promieniowania


Licznik cząstek


Stanowisko do badań modułu rewersyjnej pompy ciepła


Sonda VOC


Zestaw pomiarowy jakości powietrza i przepływu


Stanowisko do badań instalacji hybrydowej z funkcją magazynowania energii


Stanowisko do badań generatorów wiatrowych


Stanowisko do badań zagadnień związanych z magazynowaniem energii


Miernik nasłonecznienia SUN2 Benning

miernik

Stanowisko do badań kolektora słonecznego