Przejdź do treści

Konferencja Biopotencjał

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku oraz Koło Naukowe Biologii Molekularnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych z udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu BIOPOTENCJAŁ 2023

23 LISTOPADA 2023

Hasło przewodnie modułu biologicznego:
Różne oblicza biologii molekularnej we współczesnej nauce

Hasło przewodnie modułu inżynierii środowiska:
Technologie w inżynierii środowiska

Ogólnopolska Konferencja naukowa BIOPOTENCJAŁ jest przeznaczona dla dyplomantów i studentów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych z Udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu. Jej celem jest przedstawienie kierunków i wyników badań prowadzonych przez studentów, dyplomantów oraz doktorantów uczelni krajowych na kierunkach przyrodniczych i techniczno-przyrodniczych.

Współorganizatorem konferencji jest Koło Naukowe Biologii Molekularnej.

Tematyka I sesji konferencji obejmuje szeroko pojętą biologię molekularną człowieka, zwierząt i roślin, z ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące podstawowych mechanizmów funkcjonowania komórek, organelli oraz interakcji organizmów ze środowiskiem zewnętrznym. Ponadto, skupia się na zagadnieniach związanych z molekularnym podłożem rozwoju chorób, ich mechanizmami i metodami diagnostyki, współczesnym zastosowaniu metod molekularnych w badaniach genetyki konserwatorskiej oraz w medycynie sądowej.

Tematyka II sesji konferencji związana jest z technologiami w inżynierii środowiska. Dotyczy takich zagadnień jak: gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, ochrona atmosfery, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, biotechnologia środowiska, rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych, biologia sanitarna, technologia wody i ścieków, wodociągi i kanalizacja, zarządzanie środowiskiem.

Z racji interdyscyplinarności tematyki konferencji, do udziału zapraszamy reprezentantów zarówno biologii molekularnej, jak i biochemii, genetyki, neurobiologii, biotechnologii, chemii, inżynierii i ochrony środowiska, kształtowania środowiska.

Celem organizatorów jest efektywne i owocne spotkanie środowisk akademickich oraz biznesowych, zrozumienie potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, co przyczyni się do dalszego doskonalenia jakości kształcenia, jak również umożliwi nawiązanie bliższej współpracy.

Rejestracja jest już zakończona.
……………………………………………………

Link do strony rejestracji: POBIERZ

Po dokonaniu rejestracji abstrakt należy wysłać na adres e-mail: biopotencjal@uksw.edu.pl

 1. Termin konferencji: 23 listopada 2023 r.
 2. Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line: 18.09.2023 r.  – 29.10.2023 r.
 3. Termin nadsyłania streszczeń: do 31 października 2023 r.
 4. Publikacja listy prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas Konferencji: do 13 listopada 2023 r.
 5. Przesłanie zakwalifikowanych prac w formie prezentacji: do 19 listopada 2023 r. na adres e-mail: biopotencjal@uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
bud. 23, aula 107 i 108 (parter)

wyklad

Decyzją nr 14/2023 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 28 sierpnia 2023 r. został powołany komitet naukowy do nadzoru merytorycznego konferencji, oceny abstraktów i wystąpień przygotowanych na VIII Ogólnopolską konferencję dyplomantów i studentów kierunków przyrodniczych i przyrodniczo-technicznych BIOPOTENCJAŁ 2023 w składzie:

 • prof. dr hab. Justyna Nowakowska – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz.
 • dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz.
 • dr Anna Linkiewicz
 • dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 • dr inż. Agnieszka Poniatowska
 • dr Paweł Rusin

PATRONAT HONOROWY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Grzegorz Pietruczuk

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

PARTNERZY WYDARZENIA

HABA Sp. z o.o.

Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie

Klauzula informacyjna (art. 13, 14 RODO) i klauzula zgody (art. 6,9 RODO) na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych są organizatorzy VI Ogólnopolskiej konferencji dyplomantów i studentów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych z Udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu BIOPOTENCJAŁ 2022

Dane kontaktowe:
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel.: +48 22 380 96 86, 22 380 96 87
e-mail: biopotencjal@uksw.edu.pl

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia udziału Państwa w konferencji.
2. Użytkownikiem danych osobowych jest organizator konferencji.
3. Państwa dane nie zostaną przekazane do wiadomości innych organizacji lub osób trzecich.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgłaszania udziału w konferencji, okres jej trwania, oraz po jej zakończeniu.
5. Posiadają Państwo prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie.
6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konferencji. W przypadku nie podania danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie lub cofnięcia takiej zgody przed odbyciem się konferencji, osoba zostaje usunięta z listy uczestników konferencji.

Sekretariat konferencji Biopotencjał 2023 oraz Dziekanat Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel.: +48 22 380 96 86, 22 380 96 87
e-mail: biopotencjal@uksw.edu.pl


Dokumenty do pobrania


e-publikacje