Przejdź do treści

Oferty pracy

Termin składania dokumentów 15.10.2023 r.

Szczegółowe informacje – POBIERZ

Termin składania dokumentów 30.11.2023 r.

Szczegółowe informacje –

Termin składania dokumentów 13.08.2023 r.

Szczegółowe informacje – Formularz Konkurs – prof. inżynieria środowiska

Dokumenty

Zarządzenie Nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW