Przejdź do treści

Oferty pracy

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku inżynieria środowiska, w tym: graficzne projektowanie w inżynierii środowiska, nowoczesne metody pomiarowe w inżynierii środowiska, podstawy systemów informacji geograficznej, rysunek techniczny i geometria wykreślna, informatyczne podstawy projektowania.

Termin składania dokumentów: do 30.11.2023 r.

Szczegółowe informacje – Formularz Konkurs – adiunkt 9.10.2023

Dokumenty

Zarządzenie Nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW