Przejdź do treści

Komisja ds. organizacyjno-regulaminowych – dr Anna Linkiewicz
Komisja ds. mienia i finansów – dr Maciej Fuszara
Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń – dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni
Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej – prof. dr hab. Justyna Nowakowska
Komisja ds. dydaktycznych – dr inż. Bartłomiej Macherzyński
Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich – dr hab. inż. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
Komisja dyscyplinarna ds. studentów – dr inż. Krystian Kurowski, dr inż. Piotr Kiełtyk
Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów – dr inż. Andrzej Długoński, dr Monika Fajfer
Uniwersytecka komisja wyborcza – prof. dr hab. Krzysztof Turlejski

Dr hab. Alicja Budnik, prof. uczelni – przewodnicząca
Dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni
Dr Monika Fajfer
Dr inż. Monika Kisiel
Dr inż. Krystian Kurowski
Agata Lisiak, student
Anna Wolf, student

Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni – przewodnicząca
Dr inż. Bartłomiej Macherzyński – z-ca przewodniczącej
Dr inż. Agnieszka Poniatowska
Dr inż. Andrzej Długoński
Dr inż. Dominik Wojewódka
Martyna Trzciniecka, student

Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni – przewodnicząca
Prof. dr hab. Justyna Nowakowska
Dr Piotr Kiełtyk
Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
Veronika Bogdanovich, student

Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski – przewodniczący
Dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. uczelni
Dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni

Dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni – przewodniczący
Dr hab. Alicja Budnik, prof. uczelni
Dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. uczelni
Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. uczelni
Dr inż. Bartłomiej Macherzyński

Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. uczelni – przewodniczący
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Prof. dr hab. Marian Sułek
Prof. dr hab. Justyna Nowakowska
Dr inż. Damian Panasiuk

Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Dr inż. Krystian Kurowski

Dr Justyna Marchewka-Długońska – przewodniczący
Prof. dr hab. Justyna Nowakowska – z-ca przewodniczącego
Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
Mgr Ewa Bogurad – sekretarz
Julia Hałubek, student

Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. uczelni – przewodnicząca
Dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni – z-ca przewodniczącej
Dr inż. Damian Panasiuk – pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
Mgr Katarzyna Szydłowska – sekretarz
Dominik Ciepły, student

Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
Dr Grzegorz Łazarski
Mgr Katarzyna Szydłowska
Mgr Michał Winczek

Dr inż. Bartłomiej Macherzyński
Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
Mgr Sylwia Chacińska-Boruta
Mgr Justyna Izdebska

Dr hab. Maciej Stasiak, prof. uczelni
Mgr Katarzyna Szydłowska

Mgr Sylwia Chacińska-Boruta
Mgr Katarzyna Szydłowska