Przejdź do treści

Komisja ds. organizacyjno-regulaminowych – dr Anna Linkiewicz
Komisja ds. mienia i finansów – dr Maciej Fuszara
Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń – dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni
Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej – prof. dr hab. Justyna Nowakowska
Komisja ds. dydaktycznych – dr inż. Bartłomiej Macherzyński
Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich – dr hab. inż. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
Komisja dyscyplinarna ds. studentów – dr inż. Krystian Kurowski, dr inż. Piotr Kiełtyk
Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów – dr Monika Fajfer-Jakubek, mgr Michał Winczek
Uniwersytecka komisja wyborcza – prof. dr hab. Krzysztof Turlejski

Dr hab. Alicja Budnik, prof. uczelni – przewodnicząca
Dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni
Dr Monika Fajfer-Jakubek
Dr inż. Monika Kisiel
Dr inż. Krystian Kurowski
Patrycja Trusewicz, student
Olga Rosłan, student

Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni – przewodnicząca
Dr inż. Paweł Jelec
Dr inż. Bartłomiej Macherzyński – z-ca przewodniczącej
Dr inż. Agnieszka Poniatowska
Dr inż. Dominik Wojewódka
Martyna Trzciniecka, student

Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni – przewodnicząca
Prof. dr hab. Justyna Nowakowska
Dr Piotr Kiełtyk
Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
Aleksandra Bartczak, student

Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski – przewodniczący
Dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni
Dr inż. Dominik Wojewódka

Dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni – przewodniczący
Dr hab. Alicja Budnik, prof. uczelni
Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. uczelni
Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz
Dr inż. Bartłomiej Macherzyński

Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. uczelni – przewodniczący
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Prof. dr hab. Justyna Nowakowska
Dr Piotr Mędrzycki
Dr inż. Damian Panasiuk

Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Dr inż. Krystian Kurowski

Dr Justyna Marchewka-Długońska – przewodniczący
Prof. dr hab. Justyna Nowakowska – z-ca przewodniczącego
Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
Mgr Ewa Bogurad – sekretarz
Mgr Michał Winczek, doktorant
Aleksander Kowerski-Gomes, student

Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. uczelni – przewodnicząca
Dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni – z-ca przewodniczącej
Dr inż. Damian Panasiuk – pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
Mgr Katarzyna Szydłowska – sekretarz
Dominik Ciepły, student

Dr inż. Bartłomiej Macherzyński
Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
Mgr Justyna Izdebska