Przejdź do treści

Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku funkcjonują cztery studenckie koła naukowe

Udział w kołach naukowych ma wiele korzyści, zarówno dla studentów, jak i dla ich przyszłych pracodawców, najważniejsze z nich

  • rozwój umiejętności interpersonalnych
  • doskonalenie umiejętności praktycznych i eksperckich
  • rozwój umiejętności badawczych
  • możliwość publikacji i prezentacji
  • możliwość zdobycia stypendiów i nagród
  • możliwość nawiązania nowych kontaktów