Przejdź do treści
Kierunek biologia
studia II stopnia (magisterskie)

Opis studiów

Kierunek przeznaczony dla absolwentów studiów I stopnia kierunku biologia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii w następujących ścieżkach kształcenia:

Biologia człowieka – jedyna w Warszawie!

Potrafisz wyjaśniać i opisywać procesy dotyczące rozwoju człowieka, jego budowy, zróżnicowania, ewolucji i historii. Potrafisz używać metod badań osteologicznych i biodemograficznych. Zdobywasz wiedzę na temat metod kryminalistycznych.

Biologia środowiska i molekularna – połączenie dwóch ścieżek w jednym.

Znasz powiązania środowiska z przyrodą ożywioną i interpretujesz zjawiska oraz czynniki wpływające na funkcjonowanie ekosystemów.
Zdobywasz wiedzę z różnych dziedzin biologii z wykorzystaniem metod biologii molekularnej w medycynie,  w laboratoriach badawczych i analitycznych, oraz w gospodarce.

Dokumenty