Przejdź do treści

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku od chwili powstania rozumie konieczność ścisłej współpracy z biznesem i instytucjami otoczenia biznesu. Współpraca ta gwarantuje dostosowanie programów dydaktycznych i profilów absolwentów do aktualnych wymagań rynkowych w kraju i zagranicą oraz ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych naszych absolwentów.

Rozumiemy to, że rynek kształtuje popyt na absolwentów o określonej wiedzy i umiejętnościach. Nasza współpraca z biznesem realizowana jest poprzez funkcjonowanie dwóch niezależnych ciał doradczych – Interesariuszy Zewnętrznych oraz Wydziałową Radę Biznesu.

Spółki i Instytucje występujące jako Interesariusze Zewnętrzni opiniują cyklicznie nasze programy dydaktyczne i przekazują swoje sugestie, tak aby jak najlepiej dostosować profile absolwentów do aktualnych wymagań rynkowych.

Wydziałowa Rada Biznesu wyraża swoje opinie dotyczące cyklów dydaktycznych, ewentualnej konieczności wprowadzenia nowych kierunków i przedmiotów podnoszących kompetencje absolwentów, angażuje się w prowadzenie tematycznych szkoleń i warsztatów, praktyk i staży studenckich oraz umożliwia podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych z zakresu innowacji oraz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

Zachęcamy również przedstawicieli biznesu do prowadzenia zajęć, zarówno tych teoretycznych jak
i praktycznych. Możecie mieć Państwo niepowtarzalną okazję, by poznać i kształtować swoich przyszłych pracowników.

Zapraszamy do współpracy!

Dokumenty: