Przejdź do treści

Koła naukowe WBNS

Udział w kołach naukowych ma wiele korzyści, zarówno dla studentów, jak i dla ich przyszłych pracodawców.


Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku funkcjonują cztery studenckie koła naukowe

  • Koło Naukowe Biologii Człowieka
  • Koło Naukowe Biologii Molekularnej
  • Koło Naukowe Biologów Terenowych UKSW
  • Koło Naukowe Zielone Wilki

Udział w kołach naukowych ma wiele korzyści, zarówno dla studentów, jak i dla ich przyszłych pracodawców, najważniejsze z nich

  • rozwój umiejętności interpersonalnych
  • doskonalenie umiejętności praktycznych i eksperckich
  • rozwój umiejętności badawczych
  • możliwość publikacji i prezentacji
  • możliwość zdobycia stypendiów i nagród
  • możliwość nawiązania nowych kontaktów

Opisy kół naukowych


Opiekun: dr Justyna Marchewka-Długońska

Celem Studenckiego Koła Naukowego Biologów Człowieka jest m. in.: rozwijanie zainteresowań związanych z biologią człowieka, wypracowanie twórczej inicjatywy wśród studentów w zakresie biologii człowieka, wymiana myśli, pomysłów, podejmowanie dyskusji naukowych oraz współpraca z organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze.

Członkowie Koła biorą udział w pracach naukowych i badawczych prowadzonych przez Zakład Biologii Człowieka UKSW, organizują i biorą udział w seminariach, warsztatach, wykładach, konferencjach, wycieczkach i obozach naukowych, a także opracowują, ogłaszają i publikują wyniki prac naukowych. Członkiem Koła może zostać każdy student Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.

Siedzibą Koła Naukowego Biologów Człowieka jest Zakład Biologii Człowieka Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW, bud. 24, s. 421.


Opiekun: dr Paweł Rusin

Koło Naukowe Biologii Molekularnej dostarcza studentom możliwość zapoznania się z wieloma technikami laboratoryjnymi z dziedziny biologii molekularnej. Podstawową działalnością Koła jest umożliwienie studentom włączenie się w prace badawcze oraz w pomoc przy realizacji projektów naukowych realizowanych na Wydziale Biologii. Realizujemy projekty naukowe, w zakresie biologii molekularnej: środowiskowej oraz genetyki bakterii, zwierząt i człowieka. Dzięki tym projektom, studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, nabrania doświadczenia w pracy laboratoryjnej oraz rozwijania nowych umiejętności. Członkowie Koła Naukowego Biologii Molekularnej wyjeżdżają na konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe. Koło jest zaangażowane w szereg działań mających na celu popularyzację nauki takich jak: Noc Biologów, Dni Studenta UKSW, Dni Otwarte na UKSW oraz Pikniki Naukowe.


Opiekun: mgr Michał Winczek/ dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz.

Koło Biologów Terenowych to jedno z najaktywniejszych kół naukowych działających na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nasze zainteresowania obejmują nauki biologiczne, ochronę środowiska, mikrobiologię i wiele dziedzin pokrewnych – szczególnie gdy wiążą się z pobytem w terenie! Działamy głównie na obszarze aglomeracji Warszawskiej: tutaj dokonujemy badań środowiskowych, inwentaryzacji biologicznych, a także jesteśmy angażowani do działań na rzecz środowiska, takich jak akcje Bio-Blitz. Jako studencki przedstawiciel Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku reprezentujemy naszą Uczelnię na licznych targach, piknikach naukowych, oraz oferujemy warsztaty i prelekcje dla liceów oraz szkół podstawowych. Współpracujemy z mediami, wyniki naszych badań publikujemy i przedstawiamy na konferencjach naukowych. Lubimy aktywnie spędzać czas, podróżujemy by prowadzić badania w ciekawych miejscach na terenie całej Polski. Osoby zainteresowane wstąpieniem do naszego Koła zapraszamy na stronę FB, w celu zapoznania się z pełnym profilem działalności KBT.


Opiekun: dr inż. Krystian Kurowski

Zielone Wilki to Koło Naukowe zrzeszające studentów Inżynierii Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW, zafascynowanych pozyskiwaniem energii ze słońca, wody, ziemi i biomasy. Od 2014 r. pod opieką dr inż. Krystiana Kurowskiego prężnie i czynnie działamy. W myśl motta, że razem możemy więcej, występujemy na konferencjach, zdobywamy wiedzę zarówno poprzez teorię jak i niezwykle ważną praktykę. Cenimy sobie nawiązywanie nowych kontaktów z jednostkami energetycznymi. Naszym celem jest nie tylko nauka, ale również przekonywanie innych do korzystania z tego czym obdarzyła nas Matka Natura.