Przejdź do treści

Student samodzielnie pobiera dokumenty i po ich uzupełnieniu danymi, przekazuje pełnomocnikowi ds. praktyk celem uzyskania ich zatwierdzenia.

Pełnomocnicy ds. praktyk

  • Biologia – dr Paweł Rusin
  • Inżynieria środowiska – dr inż. Bartłomiej Macherzyński

Instytucja przyjmująca na praktykę określa, które dokumenty są wymagana.

Ubezpieczenie NNW

1. Sprawozdanie z przebiegu praktyki

2. Karta praktykanta

Biologia

Inżynieria Środowiska

I stopień
Wniosek studenta o zaliczenie czynności zawodowych na poczet praktyk