Przejdź do treści

Opiekun:
dr Justyna Marchewka

Celem Studenckiego Koła Naukowego Biologów Człowieka UKSW jest m. in.: rozwijanie zainteresowań związanych z biologią człowieka, wypracowanie twórczej inicjatywy wśród studentów w zakresie biologii człowieka, wymiana myśli, pomysłów, podejmowanie dyskusji naukowych oraz współpraca z organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze.

Członkowie Koła biorą udział w pracach naukowych i badawczych prowadzonych przez Zakład Biologii Człowieka UKSW, organizują i biorą udział w seminariach, warsztatach, wykładach, konferencjach, wycieczkach i obozach naukowych, a także opracowują, ogłaszają i publikują wyniki prac naukowych. Członkiem Koła może zostać każdy student Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.

Siedzibą Koła Naukowego Biologów Człowieka UKSW jest:

Zakład Biologii Człowieka Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW, bud. 24, s. 421.

Zapraszamy na stronę FB Koła: https://www.facebook.com/groups/957889444267190

Zapraszamy do kontaktu z opiekunem Koła: j.marchewka@uksw.edu.pl

Koło Naukowe Biologii Człowieka