Przejdź do treści
Kierunek biologia
studia I stopnia (licencjackie)

Dlaczego warto wybrać biologię? – POBIERZ
Czym zajmuje się biologia człowieka? – POBIERZ

Opis studiów

Kierunek biologia łączy w sobie tematykę z zakresu biologii środowiskowej, biologii molekularnej i biologii człowieka. Zapewniamy zajęcia w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach, a także umożliwiamy zdobycie wiedzy praktycznej podczas zajęć terenowych.

Dla kogo ten kierunek?

Fascynujesz się przyrodą i środowiskiem, chcesz zdobyć szeroką wiedzę biologiczną z zakresu biologii człowieka i biologii molekularnej oraz szeroko pojętej biologii środowiskowej. Jeśli chcesz poznać mechanizmy i prawa rządzące różnymi procesami zachodzącymi na wszystkich poziomach organizacji życia, to ten kierunek jest idealny właśnie dla Ciebie.

Praca po studiach

Kończąc studia na kierunku Biologia zdobywasz kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych, prowadzących badania materiału biologicznego, w jednostkach naukowobadawczych, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, na uczelniach wyższych czy w instytutach badawczych.

Główne przedmioty

  • Botanika
  • Fizjologia zwierząt i roślin
  • Ekologia
  • Mikrobiologia, podstawy biotechnologii
  • Genetyka
  • Biologia molekularna
  • Biologia człowieka
  • Antropologia fizyczna

Więcej informacji na temat przedmiotów realizowanych w danym toku studiów dostępne jest Programy studiów – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

Zasady przyjęć – wymagane przedmioty na maturze

  • język obcy nowożytny – część pisemna
  • przedmiot do wyboru*

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, informatyka, fizyka , chemia, geografia.