Przejdź do treści

Konferencje Wydziału Biologii i nauk o ŚrodowiskuWydział Biologii i Nauk o Środowisku oraz Koło naukowe Biologii Molekularnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na VIII Ogólnopolską Konferencję Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych z udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu BIOPOTENCJAŁ 2023

23 LISTOPADA 2023

Hasło przewodnie modułu biologicznego:
Różne oblicza biologii molekularnej we współczesnej nauce

Hasło przewodnie modułu inżynierii środowiska:
Technologie w inżynierii środowiska

Szczegóły – POBIERZ


II Studencka Konferencja Biologii Człowieka UKSW

8-9 GRUDNIA 2023

Zapraszamy studentów, absolwentów i doktorantów zainteresowanych zagadnieniami z obszaru biologii człowieka, archeologii, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i dyscyplin pokrewnych do udziału w II Studenckiej Konferencji Biologii Człowieka.

Hasło przewodnie:
Człowiek jako obiekt badań interdyscyplinarnych

Szczegóły – POBIERZ