Przejdź do treści

Uwaga! Plany zajęć mogą nieznacznie ulec zmianie.

Wybierz interesujący Cię dział:

Przedmioty dodatkowe (informacja dotyczy kierunku biologia oraz inżynieria środowiska):

Przedmioty dodatkowe w ramach programów studiów realizowane są zgodnie z programem kształcenia.

  • przedmioty ogólnouczelniane łączna ilość punktów 5 ECTS  (zajęcia z nauk humanistycznych lub społecznych)
  • język obcy nowożytny (lektorat) 
  • wychowanie fizyczne

Informacje o przedmiotach ogólnouczelnianych