Przejdź do treści
Wybierz interesujący Cię dział:

Przedmioty dodatkowe (informacja dotyczy kierunku Biologia oraz Inżynieria Środowiska):

Przedmioty dodatkowe w ramach programów studiów realizowane są zgodnie z programem kształcenia.

  • Przedmioty ogólnouczelniane łączna ilość punktów 5 ECTS  (zajęcia z nauk humanistycznych lub społecznych),
  • Język obcy nowożytny (lektorat) 
  • Wychowanie fizyczne

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów I stopnia

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów I stopnia

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów II stopnia

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów II stopnia