Przejdź do treści
dr Artur Baranowski

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Magisterium

2001

„Skład gatunkowy i ekologia motyli większych (Macrolepidoptera) rezerwatu Jata”.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi

Magisterium filologii angielskiej

2009

„Short tests as a motivation factor in teaching English language”.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktorat

2006

„Zgrupowania motyli (Lepidoptera) w piętrowej strukturze lasu rezerwatu Las Piwnicki”.

Pracownik UKSW od 2009 roku. Koordynator wielu wydziałowych wydarzeń popularyzujących naukę w ramach m.in. Noc Biologów, Dzień Ziemi, Piknik Naukowy, Festiwale Nauki oraz wielu lekcji otwartych, warsztatów i laboratoriów dla wszystkich typów szkół. Trener Centrum Edukacji Obywatelskiej (od 2015). Dyrektor gimnazjum (2012-2017), a obecnie nauczyciel dyplomowany (biologia po angielsku) w szkołach publicznych z oddziałami dwujęzycznymi oraz przygotowującymi do matury międzynarodowej. Autor i współautor wielu projektów eTwinning (Krajowa Odznaka Jakości 2017, Europejska Odznaka Jakości 2018) oraz Comenius i Erasmus+. Laureat konkursu EDU Inspiracje (2013) w programie Wizyty Studyjnej dla instytucji oraz nominowany w konkursie EDU Inspirator (2015) organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Autor i koordynator wielu projektów międzynarodowych Erasmus+. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej czy Nagrodą Ministra Edukacji. Autor i współautor wielu publikacji i wystąpień konferencyjnych o tematyce nauczania i uczenia się z wykorzystaniem cyfrowych technologii, a także dotyczących bioróżnorodności, ekologii i zoologii.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2018/2020, (2018-1-DK01-KA203-047061), Erasmus+ The Unteachables.2019/2021,
 • (2019-1-FI01-KA201-060724), Erasmus+ Family based Open Science Schooling.
 • 2019/2021, (2019-1-DK01-KA201-060167), Erasmus+ Young students as critical science detectives.
 • 2017/2020, (2017-1-FI01-KA201-034702), Erasmus+ Open Science Schooling.
 • 2015/2017, (2015-1-ES01-KA219-015945_5), Erasmus+ Młodzież, wielojęzyczność i perspektywy pracy w Europie.
 • 2013/2015, )2013-1-PL1-COM06-38498-1), Comenius Let’s create a multicultural Europe.

Baranowski A., 2017. The case study of Erasmus+ programme. Project’s influence on participants’ digital competence. Youth, multilingualism and work perspectives in Europe 2015-2017. World Scientific News 89:157-174.
Baranowski A., 2018. Skuteczność nauki słownictwa na platformie online – instaling.pl [W]: Pytka A., Maciąg M. (red.), Wiedza i edukacja – od teorii do praktyki. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. 108-122.
Baranowski A., 2019. Skuteczność nauki słownictwa na platformie online – instaling.pl w klasach dwujęzycznych gimnazjum [W]: Chodźko E., Śliwa M. (red.), Perspektywy i wyzwania współczesnej edukacji. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. 7-20.
Baranowski A., 2019., Kształcenie kompetencji cyfrowych 19-latków. [W:] Surma A., Chodźko E. (red.), Współczesne wyzwania cyfryzacji – przegląd i badania. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. 125-149.
Baranowski A., 2019., Teaching English with Insta.Ling – online platform – academic experience. Forum Pedagogiczne, 9(1):269-287.
Montero Suero C., Baranowski A., Gejel J., 2019. Open Science Schooling – rethinking science learning, EDULEARN19. Proceedings, 9159-9164.
Baranowski A., Jaworowska A., 2018. Skuteczność optymalizacji wielkość próby i czasu prowadzonych badań na podstawie badań grupy Lepidoptera. [W:] Baran M., Nyćkowiak J. (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze Część III. Poznań 16-21.
Baranowski A., Skrypko M.B., 2018. Korelacja struktury dominacji liczebności i współczynnika masy ciała zgrupowań wybranych grup Lepidoptera. [W:] Baran M., Nyćkowiak J. (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze Część III. Poznań 7-15.
Baranowski A., 2019 Skład gatunkowy motyli większych (Lepidoptera, Macrolepidoptera) rezerwatu Jata. [W:] Baran M., Nyćkowiak J. (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze Część II – Fauna. Poznań 8-18.
Baranowski A., Jagodzińska N., Machal G., Warsz L., Michałowska E., Orłowska E., 2019. Korelacja struktury dominacji liczebności i współczynnika masy ciała na podstawie rodziny miernikowców (Geometridae, Lepidoptera). [W:] Baran M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze Część II – Fauna. Poznań 19-26.
Baranowski A., Jagodzińska N., Machal G., Warsz L., Michałowska E., Baranowska B., 2019. Correlation between dominance based on abundance and body mass index of family Noctuidae, Lepidoptera. [W:] Nyćkowiak J., Leśny J. (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Część V – Fauna. Poznań 7-16.
Baranowski A., Jagodzińska N., Machal G., 2019. Relationship between abundance, body mass index and body mass in one year study of Macrolepidoptera, (Lepidoptera) in Jata reserve – preliminary results. [W:] Nyćkowiak J., Leśny J. (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Część V – Fauna. Poznań 17-24.


mgr Paweł Boniecki
Opiekun Sekcji Kynologicznej Koła Naukowego Przyrodników UKSW. Organizowanie spotkań z badaczami innych uczelni, działaczami fundacji na rzecz dobrostanu zwierząt oraz sędziami i hodowcami psów rasowych Związku Kynologicznego w Polsce dotyczących zagadnień związanych z ekologią, etologią oraz hodowlą. Organizowanie zajęć terenowych oraz wspieranie inicjatyw członków Koła Naukowego Przyrodników.

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1991

„Oddziaływania socjalne między osobnikami nornicy rudej (Clethrionomys glareolus) a osobnikami myszy polnej (Apodemus agrarius) w warunkach półnaturalnych i sztucznych”.

 

Zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze nauk przyrodniczych, w obrębie biologii i obejmują: ekologię gleby, a zwłaszcza badania mezofauny obszarów sub-polarnych, oraz ekologię ewolucyjną i behawioralną, koncentrując się na zagadnieniach wpływu czynników środowiskowych na zachowania godowe nartników, adaptacje morfologiczne ptaków odbywających długie wędrówki, zachowania ptaków w obecności „znanych” i „obcych” drapieżników, ekologiczne aspekty rozrodu płazów, oraz zagadnienia synantropizacji i synurbizacji zwierząt. Udział w badaniach międzynarodowych. W latach 1998-1999 udział w badaniach terenowych w Arizonie, w Stacji Badawczej Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, USA. W latach 2003-2006 udział w cyklu badań dotyczących sygnałów godowych samców Gerris lacustris prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem w Helsinkach oraz dotyczących zróżnicowania genetycznego skoczogonek (Collembola) we współpracy z Uniwersytetem w Jyvaskyla, w Finlandii. W roku 2005 we współpracy z Ewha Woman’s University Seodaemun-Ku, w Seulu, w Korei udział w bdaniach dotyczących ewolucji sygnałów godowych nartników Gerridae. W latach 2008-2013 udział w badaniach fauny nadbrzeżnej tundry Półwyspu Kolskiego we współpracy z Instytutem Biologii Morza w Murmańsku, Rosyjskiej Akademii Nauk. Od 1993 roku, udział w badaniach wędrówek ptaków.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2011/2015, (Grant MNSW, N N04 138440), Czy i jak ptaki ważą porcje pokarmu?: doświadczenia nad percepcją masy u dzikich ptaków Aphelocoma ultramarina w środowisku naturalnym” (wykonawca).

Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J., 2021, Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science ofThe Total Environment, 799,
Olejniczak I., Górska E.B., Prędecka A., Hewelke E., Gozdowski D., Korc M., Panek E., Tyburski Ł., Skawińska M., Oktaba I., Boniecki P., Kondras M., Oktaba L., 2019. Selected Biological Properties of the Soil in a Burnt-Out Area under Old Pine Trees Three Years after an Fire. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 21:1279-1293.
Górska E.B., Olejniczak I., Gozdowski D., Panek E., Kondras M., Oktaba L., Prędecka A., Biedugnis S., Boniecki P., Tyburski Ł., Oktaba I., Skawińska M., Dobrzyński J., Jankiewicz U., Hawelke H., Kaliszkiewicz A., 2018. Długoterminowa reakcja mikroorganizmów i mezofauny na pożary pochodzenia antropogenicznego. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 20:1776-1792.
Matyjasiak P., Boniecki P., Fuszara M., Okołowski M., Olejniczak I., 2018. Feather holes and flight performance in the barn swallow Hirundo rustica.Animal Cells and Systems DOI: 10.1080/19768354.2018.1452294.
Olejniczak I., Boniecki P., Kaliszewicz A., Panteleeva N., 2018. The response of tundra springtails (Collembola, Hexapoda) to human activity on the Murman coast of the Kola Peninsula, Russia. Polar Science, 15:99-103.


mgr Arkadiusz Buczyński
Koordynator działania Stacji Terenowej we Wróblach (gm. Maciejowice).

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

2002

„Oddziaływania socjalne między osobnikami nornicy rudej (Clethrionomys glareolus) a osobnikami myszy polnej (Apodemus agrarius) w warunkach półnaturalnych i sztucznych”.

Moje zainteresowania naukowe są związane z obszarem Wisły Środkowej. Uczestniczę w prowadzeniu badań naukowych dotyczących ekologii rozrodu mewy siwej. Biorę także udział w aktywnej ochronie mew i rybitw na tym terenie. Jako laborant opracowuję zebrany w terenie materiał genetyczny. W obrębie moich zainteresowań jest również wykorzystywanie systemu GIS do tworzenia przestrzennych zobrazowań danych biologicznych i ekologicznych. Współpracuję z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2010, (Nr 1701/544/IV/10), Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle. Projekt finansowany przez Ekofundusz.
 • 2011/2014, (POIS.05.01.00-00-325/10.00), Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja.
 • 2011/2016, (N N304 138540), Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców. Narodowe Centrum Nauki.

Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2020. Offspring Sex Ratio in the First and Replacement Clutches of the Mew Gulls (Larus canus): Breeding Tactics in the Riverine Population of a Sexually Size-dimorphic Bird. Waterbirds 43 (2): 174-185.
Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A., 2018. Threats and the active protection of birds in a riverbed: postulates for the strategy of the preservation of the middle Vistula River avifauna. Studia Ecologiae et Bioethicae 16(4):5-30.


dr hab. Alicja Budnik, prof. ucz.
Członek Senatu UKSW, Członek Uczelnianej Komisji Etyki i Bioetyki, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji d.s. Jakości Kształcenia.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magisterium

„Badania dermatoglificzne dłoni mężczyzn i kobiet chorych na schizofrenię”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

„Odziedziczalność cech dermatoglificznych człowieka – próba nowego podejścia metodycznego”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Habilitacja

„Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Polsce. Studium antropologiczne”.

Antropolog, specjalistka w biologii człowieka o szerokich zainteresowaniach badawczych. Przez wiele lat była profesorem w Instytucie Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2017 roku jest profesorem w Zakładzie Biologii Człowieka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej zainteresowania ukierunkowane są głównie na problemy biodemografii historycznych i współczesnych populacji ludzkich, genetyki populacji i ekologii populacyjnej człowieka. A. Budnik zajmuje się, między innymi: badaniem systemu kojarzeń małżeńskich i płodności oraz rekonstrukcją wielkości rodziny w różnych okresach chronologicznych, oceną natężenia i uwarunkowań umieralności (straty rozrodcze, umieralność noworodkowa i niemowlęca, zależna od płci i warunków nadumieralność osób dorosłych w przeszłości, stan zdrowia i przeżywalność osób starszych itp.), rolą przejść epidemicznych w mikroewolucji, oceną intensywności i kierunków działania mechanizmów mikroewolucji człowieka oraz modelowaniem procesu wzrastania i rozwoju ontogenetycznego dzieci i młodzieży w przeszłości. Profesor Budnik publikacje w zagranicznych i polskich czasopismach naukowych, monografiach i książkach. Niejednokrotnie zapraszana była z wykładami publicznymi popularyzującymi naukę. Od wielu lat zaangażowana jest w prace na rzecz jakości kształcenia i opiekę nad studenckim ruchem naukowym.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2016/2017, (Grant nr 728/16/FPK/NID), Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia – grant współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych. główny wykonawca.
 • 2016/2017, (Grant nr 04695/16), Opracowanie archeologiczne i antropologiczne wyników badań nowożytnych ossuariów w Gdańsku, wraz z wydaniem publikacji – grant współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych. główny wykonawca.

Siniarska A., Budnik A., Cios S., 2020. Brain, evolution and nutrition (Brain and neural system create humanity), LAP LAMBERT Academic Publishing.
Budnik A., 2019. Rodzina dawniej i dziś – możliwości rekonstrukcji. (w:) Herby, rody i rodziny, Brzostowicz M., Przybył M., Wrzesiński J. (red.), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Starostwo Powiatowe w Słupcy, Poznań-Ląd, 66-85.
Mathieson I., Alpaslan Roodenberg S., Posth C., Szécsényi-Nagy A., Rohland N., Mallick S., Olalde I., Broomandkhoshbacht N., Cheronet O., Fernandes D., Ferry M., Gamarra B., González-Fortes G., Haak W., Harney E., Krause-Kyora B., Kucukkalipci I., Michel M., Mittnik A., Nägele K., Novak M., Oppenheimer J., Patterson N., Pfrengle S., Sirak K., Stewardson K., Vai S., Alexandrov S., Alt K.W., Andreescu R., Antonović D., Ash A., Atanassova N., Bacvarov K., Gusztáv M.B., Bocherens H., Bolus M., Boroneanţ A., Boyadzhiev Y., Budnik A., Burmaz J., Chohadzhiev S., Conard N.J., Cottiaux R., Čuka M., Cupillard C., Drucker D.G., Elenski N., Francken M., Galabova B., Ganetovski G., Gely G., Hajdu T., Handzhyiska V., Harvati K., Higham T., Iliev S., Janković I., Karavanić I., Kennett D.J., Komšo D., Kozak A., Labuda D., Lari M., Lazar C., Leppek M., Leshtakov K., Lo Vetro D., Los D., Lozanov I., Malina M., Martini F., McSweeney K., Meller H., Menđušić M., Mirea P., Moiseyev V., Petrova V., Price T.D., Simalcsik A., Sineo L., Šlaus M., Slavchev V., Stanev P., Starović A., Szeniczey T., Talamo S., Teschler-Nicola M., Thevenet C., Valchev I., Valentin F., Vasilyev S., Veljanovska F., Venelinova S., Veselovskaya E., Viola B., Virag C., Zaninović J., Zäuner S., Stockhammer P.W., Catalano G., Krauss R., Caramelli D., Zariņa G., Gaydarska B., Lillie M., Nikitin A.G., Potekhina I., Papathanasiou A., Borić D., Bonsall C., Krause J., Pinhasi R., Reich D., 2018. The genomic history of southeastern Europe. Nature 555: 197-210.
Budnik A., Henneberg M., 2017. Worldwide increase of obesity is related to the reduced opportunity for natural selection. PLOS ONE 12(1): 1-11, e0170098.
Tassi F., Vai S., Ghirotto S., Lari M., Modi A., Pilli E., Brunelli A., Susca R.R., Budnik A., Labuda D., Alberti F., Lalueza-Fox C., Reich D., Caramelli D., Barbujani G., 2017. Genome diversity in the Neolithic Globular Amphorae culture and the spread of Indo-European languages. Proc. R. Soc. B 284, DOI:10.1098/rspb.2017.1540.
Budnik A., Pudło A., 2017. Biodemografia nowożytnego Gdańska w świetle badań nad ossuariami. Możliwości rekonstrukcji i problemy metodyczne. (w): Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych, Pudło A., Henneberg M. (red.), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Seria wydawnicza Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae, Gdańsk, 139-169.
Pudło A., Marchewka J., Budnik A., Henneberg M., Krajewska M., Kozłowski T., Dąbrowski R.. 2017. Charakterystyka antropologiczna grobów wtórnych z Placu Dominikańskiego. (w): Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych, Pudło A., Henneberg M. (red.), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Seria wydawnicza Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae, Gdańsk, 113-140.
Budnik A., 2017. Otyłość na przestrzeni dziejów. (w): Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś, Kopczyński M., Siniarska A. (red.), Muzeum Historii Polski w Warszawie, Warszawa, 61-87.
Budnik A., Krenz-Niedbała M., Łukasik S., 2017. Analiza antropologiczna późnoneolitycznych ludzkich szczątków kostnych z grobowca w Kierzkowie. (w): Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia, Nowaczyk S., Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I. (red.), Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Seria Wydawnicza Biskupińskie Prace Archeologiczne 12: 223-250.


dr Monika Bukacińska
Kierownik Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej, Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych i Odznaczeń WFCh, Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej WFCh

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1990

„Terytorializm mewy śmieszki Larus ridibundus”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1999

„Wpływ opieki rodzicielskiej na sukces reprodukcyjny u mewy pospolitej Larus canus”.

Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Wieloletni pracownik Instytutu Ekologii PAN, a następnie Centrum Badań Ekologicznych PAN. Zdobywała doświadczenie z zakresu ekologii behawioralnej i molekularnej ptaków na stażach zagranicznych m.in. w Instytucie Badawczym Kształtowania Środowiska w Arnhem, Holandia i w Instytucie Biologii Ewolucyjnej i Ekologii na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Główne zainteresowania badawcze dotyczą ekologii populacyjnej, behawioralnej i ewolucyjnej ptaków wodnych i błotnych, w szczególności  takich zagadnień, jak: (a) koszty reprodukcji, taktyki rozrodcze i strategie życiowe przy różnych uwarunkowaniach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemne relacje między strukturą socjalną populacji a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowania proporcji płci w lęgach. Od 35 lat pracuje w zespole badającym mewy i rybitwy na wyspach na środkowym odcinku Wisły. Kierowała lub uczestniczyła w kilku projektach badawczych finansowanych przez KBN/NCN. Drugim równoległym, obok naukowego nurtem działalności jest aktywność aplikacyjna (ochroniarska). Od 15 lat bierze udział w projektach aktywnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków wysp środkowej Wisły (była koordynatorem jednego projektu). Współautorka ponad 60 recenzowanych publikacji. Otrzymała nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wyróżniających się młodych naukowców. Stypendystka Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD i NATO Advanced Fellowship Programme. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i behawioralnych.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2010, (1701/544/IV/10), Projekt finansowany przez EkoFundusz (wykonawca), Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle.
 • 2011/2016, (N N304 138540), Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (główny wykonawca) Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców.
 • 2011/2014, (POIS.05.01.00-00-325/10.00), Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko o oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (koordynator projektu) Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja.

Publikacje 2021

Mucha A., Zatoń-Dobrowolska M., Moska M., Wierzbicki H., Dziech A., Bukaciński D.,  Bukacińska M. 2021.How Selective Breeding Has Changed the Morphology of the American Mink (Neovison vison)—A Comparative Analysis of Farm and Feral Animals. Animals 2021, 11, 106.

Publikacje 2020

Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2020. Offspring Sex Ratio in the First and Replacement Clutches of the Mew Gulls (Larus canus): Breeding Tactics in the Riverine Population of a Sexually Size-dimorphic Bird. Waterbirds 43 (2): 174-185 .
Bukaciński D., Bukacińska M., Chylarecki P. 2020. Effect of food availability on offspring sex ratios in replacement clutches of Mew Gulls (Larus canus) and Black-headed Gulls (Chroicocephalus ridibundus) in the highly unstable environment of the Vistula River. Journal for Ornithology.

Publikacje 2019

Zieliński P., Iciek T., Zielińska M., Szymczak J., Gajewski M., Bukaciński D., Bukacińska M., Betleja J., Bednarz Ł., Loręcki A., Kołodziejczyk P., Ławicki Ł. 2019. Identification of hybrids Mediterranean x Black-headed Gull in Poland. Dutch Birding 41:318-330.

Publikacje 2018

Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2018. Threats and the active protection of birds in a riverbed: postulates for the strategy of the preservation of the middle Vistula River avifauna. Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (1):5-23.
Bukaciński D., Bukacińska M., Grabowska M. 2018. Does the vicinity of the Black-headed Gull colony (Chroicocephalus ridibundus) increase the breeding success of the Common Tern (Sterna hirundo) on the islands of the middle Vistula? Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (4):43-50.

Publikacje 2017

Bukaciński D., Keller M., Buczyński A., Bukacińska M. 2017. Awifauna lęgowa koryta środkowej Wisły w roku 2009 – zmiany liczebności i rozmieszczenia w ciągu ostatnich 36 lat, w Ptaki środkowej Wisły. (w): Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D. (red.), 31-97.


dr Dariusz Bukaciński
Kierownik Zakładu Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych, Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej WFCh, Podkomisji Dydaktycznej CEiE.

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1988

„Zmiany liczebności i wybiórczość siedliskowa mewy śmieszki Larus ridibundus”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1998

„Adaptacyjne znaczenie terytorializmu u mewy pospolitej Larus canu

Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Wieloletni pracownik Instytutu Ekologii PAN, a następnie Centrum Badań Ekologicznych PAN. Zdobywał doświadczenie z zakresu ekologii behawioralnej i molekularnej ptaków na stażach zagranicznych m.in. w Instytucie Badawczym Kształtowania Środowiska w Arnhem, Holandia i w Instytucie Biologii Ewolucyjnej i Ekologii na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Główne zainteresowania badawcze dotyczą ekologii populacyjnej, behawioralnej i ewolucyjnej ptaków wodnych i błotnych, w szczególności  takich zagadnień, jak: (a) koszty reprodukcji, taktyki rozrodcze i strategie życiowe przy różnych uwarunkowaniach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemne relacje między strukturą socjalną populacji a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowania proporcji płci w lęgach. Od 35 lat kieruje badaniami mew i rybitw na wyspach na środkowym odcinku Wisły. Był kierownikiem lub uczestniczył w kilku projektach badawczych finansowanych przez KBN/NCN. Drugim równoległym, obok naukowego nurtem działalności jest aktywność aplikacyjna (ochroniarska). W ciągu ostatnich 15 lat był ekspertem naukowym i koordynatorem w kilku projektach aktywnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków wysp środkowej Wisły. Autor i  współautor ponad 60 recenzowanych publikacji. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i ekologicznych. Członek Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Prezes (lata 2011-2017), obecnie członek Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP).

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2010, (1701/544/IV/10), Projekt finansowany przez EkoFundusz (koordynator) Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle.
2011/2016, (N N304 138540), Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu), Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców.
2011/2014, (POIS.05.01.00-00-325/10.00), Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko o oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (koordynator merytoryczny i ekspert naukowy) Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja.


 

Publikacje 2021

Mucha A., Zatoń-Dobrowolska M., Moska M., Wierzbicki H., Dziech A., Bukaciński D.,  Bukacińska M. 2021.How Selective Breeding Has Changed the Morphology of the American Mink (Neovison vison)—A Comparative Analysis of Farm and Feral Animals. Animals 2021, 11, 106.

Publikacje 2020

Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2020. Offspring Sex Ratio in the First and Replacement Clutches of the Mew Gulls (Larus canus): Breeding Tactics in the Riverine Population of a Sexually Size-dimorphic Bird. Waterbirds 43 (2): 174-185
Bukaciński D., Bukacińska M., Chylarecki P. 2020. Effect of food availability on offspring sex ratios in replacement clutches of Mew Gulls (Larus canus) and Black-headed Gulls (Chroicocephalus ridibundus) in the highly unstable environment of the Vistula River. Journal for Ornithology.

Publikacje 2019

Zieliński P., Iciek T., Zielińska M., Szymczak J., Gajewski M., Bukaciński D., Bukacińska M., Betleja J., Bednarz Ł., Loręcki A., Kołodziejczyk P., Ławicki Ł. 2019. Identification of hybrids Mediterranean x Black-headed Gull in Poland. Dutch Birding 41:318-330.

Publikacje 2018

Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A. 2018. Threats and the active protection of birds in a riverbed: postulates for the strategy of the preservation of the middle Vistula River avifauna. Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (1):5-23.
Bukaciński D., Bukacińśka M., Grabowska M. 2018. Does the vicinity of the Black-headed Gull colony (Chroicocephalus ridibundus) increase the breeding success of the Common Tern (Sterna hirundo) on the islands of the middle Vistula? Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (4):43-50.

Publikacje 2017

Bukaciński D., Keller M., Buczyński A., Bukacińska M. 2017. Awifauna lęgowa koryta środkowej Wisły w roku 2009 – zmiany liczebności i rozmieszczenia w ciągu ostatnich 36 lat, w Ptaki środkowej Wisły. (w): Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D.(red.), 31-97.
Kot H., Dombrowski A., Bukaciński D. 2017. Zagrożenia dla ptaków Srodkowej Wisły oraz ich siedlisk, w Ptaki środkowej Wisły. (w): Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D. (red.), 671-683.


dr hab. Piotr Ceryngier, prof. ucz.
Kierownik Zakładu Zoologii i Ekologii Zwierząt

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1986

„Zmienność morfologiczna, biomasy i wysiłek reprodukcyjny wybranych gatunków terofitów”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1998

„Ekologiczne uwarunkowania występowania i liczebności Coccinella septempunctata (Coleoptera, Coccinellidae) w agrocenozach”.

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Habilitacja

2020

„Ekologiczne znaczenie wrogów naturalnych wyższego rzędu na przykładzie parazytoidów i pasożytów drapieżnych biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae)”.

W swojej pracy badawczej zajmuję się głównie ekologią, faunistyką, biogeografią i systematyką chrząszczy z rodziny biedronkowatych (Coccinellidae). W szczególności interesują mnie procesy regulacji liczebności biedronek przez parazytoidy, pasożyty i patogeny oraz rozprzestrzenianie się w Polsce i na świecie inwazyjnych gatunków biedronek, takich jak biedronka azjatycka (Harmonia axyridis). Znaczna część mojego dorobku badawczego związana jest z bioróżnorodnością terenów rolniczych i z zależnościami troficznymi obejmującymi mszyce oraz ich parazytoidy i drapieżniki.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2012/2017, (2011/01/B/NZ8/06206), Strategie rozrodcze i preferencje pokarmowe u spokrewnionych gatunków o różnym poziomie specjalizacji ekologicznej, występujących w tych samych środowiskach.
2014/2017, (2013/09/B/NZ9/04327), Genetyka populacyjna miejskich bezkręgowców – porównanie niedawnego ‘najeźdźcy’ i ‘dawnego więźnia’.
2016/2017, ekspertyza na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy „Inwentaryzacja owadów na obszarze bezpośredniego oddziaływania systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów”.

Ceryngier P., Nedvĕd O., Grez A. A., Riddick E. W., Roy H. E., San Martin G., Steenberg T., Veselý P., Zaviezo T., Zúñiga-Reinoso A., Haelewaters D. 2018: Predators and parasitoids of the harlequin ladybird, Harmonia axyridis, in its native range and invaded areas. Biological Invasions 20: 1009–1031.

Maqbool A., Ahmed I., Kiełtyk P., Ceryngier P. 2018: Dinocampus coccinellae (Hymenoptera: Braconidae) utilizes both Coccinellini and Chilocorini (Coleoptera: Coccinellidae: Coccinellinae) as hosts in Kashmir Himalayas. European Journal of Entomology 115: 332–338.

Ceryngier P., Romanowski J. 2018: High parasitism rates of a rare ladybird Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) (Coleoptera: Coccinellidae) – a reason of its rarity? Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 12: 21–24.

Romanowski J., Ceryngier P., Szawaryn K. 2018: First records of Pharoscymnus flexibilis (Mulsant, 1853) (Coleoptera: Coccinellidae) on Fuerteventura, Canary Islands. The Coleopterists Bulletin 72: 858–860.

Honek A., Martinkova Z., Ceryngier P. 2019: Different parasitization parameters of pupae of native (Coccinella septempunctata) and invasive (Harmonia axyridis) coccinellid species. Bulletin of Insectology 72: 77–83.

Rutkowski R., Gwiazdowska A., Ceryngier P., Kosewska A., Szymroszczyk P., Twardowska K., Twardowski J. 2019: Microsatellite polymorphism suggests high genetic diversity but disrupted gene flow in the two-spot ladybird Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) populations from diverse environments. Annales Zoologici 69: 477–486.

Godeau J.-F., Ceryngier P., Hemptinne J.-L. 2019: Niche width and niche specialization in four species of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) co-occurring in the same habitat. European Journal of Entomology 116: 178–186.

Romanowski J., Ceryngier P., Vĕtrovec J., Szawaryn K. 2019: The Coccinellidae (Coleoptera) from Fuerteventura, Canary Islands. Zootaxa 4646 (1): 101–123.

Romanowski J., Ceryngier P., Banak Z. 2019: First record of Cheilomenes sexmaculata (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Coccinellidae) in Panama. The Pan-Pacific Entomologist 95: 163–166.

Biranvand A., Nedvĕd O., Karimi S., Vahedi H., Hesami S., Lotfalizadeh H., Ajamhasani M., Ceryngier P. 2020: Parasitoids of the ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in Iran: an update. Annales de la Société entomologique de France (N.S.) 56: 106–114.

Romanowski J., Ceryngier P., Szawaryn K. 2020: New data on the Coccinellidae (Coleoptera) from Lanzarote, Canary Islands. The Coleopterists Bulletin 74: 188–194.

Carmona C.P., Guerrero I., Peco B., Morales M.B., Oñate J.J., Pärt T., Tscharntke T., Liira J., Aavik T., Emmerson M., Berendse F., Ceryngier P., Bretagnolle V., Weisser W.W., Bengtsson J. 2020: Agriculture intensification reduces plant taxonomic and functional diversity across European arable systems. Functional Ecology 34: 1448–1460.

Romanowski J., Ceryngier P., Vĕtrovec J., Piotrowska M., Szawaryn K. 2020: Endemics versus newcomers: the ladybird beetle (Coleoptera: Coccinellidae) fauna of Gran Canaria. Insects 11, 641, 20 pp.

Romanowski J., Ceryngier P., Zmuda C., Vĕtrovec J., Szawaryn K. 2020: The Coccinellidae (Coleoptera) from El Hierro, Canary Islands. Bonn zoological Bulletin 69 (2): 249–261.

Crous P.W. et al. 2021: Fungal Planet description sheets: 1284-1382. Persoonia 47: 178–374.

Haelewaters D., Hiller T., Ceryngier P., Eschen R., Gorczak M., Houston M.L., Kisło K., Knapp M., Landeka N., Pfliegler W.P., Zach P., Aime M.C., Nedvěd O. 2022: Do biotic and abiotic factors influence the prevalence of a common parasite of the invasive alien ladybird Harmonia axyridis? Frontiers in Ecology and Evolution 10: 773423, 8 pp.

Romanowski J., Ceryngier P. 2022: Non-indigenous ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in Madeira and other Macaronesian archipelagos. BioInvasions Records 11: 876–886.

Van Caenegem W., Ceryngier P., Romanowski J., Pfister D. H., Haelewaters D. 2023: Hesperomyces (Fungi, Ascomycota) associated with Hyperaspis ladybirds (Coleoptera, Coccinellidae): Rethinking host specificity. Frontiers in Fungal Biology 3:1040102, 13 pp.

Ceryngier P., Franz K.W., Romanowski J. 2023: Distribution, host range and host preferences of Dinocampus coccinellae (Hymenoptera: Braconidae): a worldwide database. European Journal of Entomology 120: 26–34.

Biranvand A., Vĕtrovec J., Merzoug A., Boualem M., Fekrat L., Ceryngier P. 2023: Complementary data on the distribution of Nephus (Nephus) incisus (Har. Lindberg, 1950) (Coleoptera: Coccinellidae) in the Palaearctic and Afrotropical regions. Zootaxa 5244 (3): 287–292.

Romanowski J., Ceryngier P., Vĕtrovec J., Szawaryn K. 2023: The ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of La Palma. Insects 14, 655, 15 pp.

Guerrero I., Duque D., Oñate J.J., Pärt T., Bengtsson J., Tscharntke T., Liira J., Aavik T., Emmerson M., Berendse F., Ceryngier P., Weisser W.W., Morales M.B. 2024: Agricultural intensification affects birds’ trait diversity across Europe. Basic and Applied Ecology 74: 40–48.dr Monika Fajfer-Jakubek
Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magisterium

2009

„Ekologiczne i biologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel na przykładzie Picobia sturni (Acari: Syringophilidae: Picobiinae) i szpaka Sturnus vulgaris (Aves: Passeriformes”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

2018

„Ectoparasitic mites of the genus Pterygosoma (Acariformes: Pterygosomatidae): systematics, phylogeny, and host-parasite relationships”.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z systematyką, taksonomią, biologią i ekologią roztoczy, które są ektopasożytami gadów. Obecnie, badam roztocze z rodziny Pterygosomatidae, które są pernamentnymi pasożytami jaszczurek, i które z powodu swojej wąskiej specyficzności żywicielskiej (pasożyty monokseniczne i stenokseniczne) są interesującym modelem do badań nad koewolucją układu pasożyt-żywiciel.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2019, (EMBO-8277), grant przyznany przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej, „Understanding the ecology and evolution of host-parasite interactions with the example of Geckobia mites (Acariformes: Pterygosomatidae) and Hemidactylus geckos (Sauria: Gekkonidae) from the Indian Subcontinent”
 • 2016, (DK-TAF-6273); grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme, „Mites from the genus Geckobia (Acari: Pterygosomatidae) parasitizing lizards of the infraorder Gekkota”.
 • 2014/2016, (DEC-2013/11/N/NZ8/ 00616); grant PRELUDIUM finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: „Bioróżnorodność i relacje w obrębie układu pasożyt-żywiciel prostigmatycznych roztoczy (Acari: Pterygosomatidae) permanentynych pasożytów gadów (Reptilia: Squamata: Sauria) Palearktyki”.
 • 2015, (CZ-TAF-3389); grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme, „Mites from the genus Pterygosoma (Acari: Pterygosomatidae) parasitizing lizards (Reptilia: Squamata)”.
 • 2014/2015, (D/21/2014), grant Unikatowy Absolwent = Możliwości „Acari – parasites of reptiles”.
 • 2012, (DK-TAF-2897), grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme, „Mites (Acari: Prostigmata: Pterygosomatidae) parasitizing reptiles in the Eurasian region”.

Fajfer, M., 2020. A systematic revision of the scale mite genus Pterygosoma Peters, 1849 (Acariformes: Pterygosomatidae) Zootaxa 4805:1-417.
Fajfer, M., 2019. Systematics of reptile-associated scale mites of the genus Pterygosoma (Acariformes: Pterygosomatidae) derived from external morphology. Zootaxa 4603:401–440.
Fajfer, M., 2018. New Species and Records of Scale Mites (Acariformes: Pterygosomatidae) from Geckos (Squamata: Gekkonidae and Caprodactylidae). BioMed Research International 1–8.
Fajfer, M., Melnikov, D., Dabert, M., 2016. Three new species of the genus Pterygosoma Peters, 1849 (Acariformes: Pterygosomatidae) from agamid lizards (Sauria: Agaminae) with DNA barcode data. Systematic Parasitology 93:791–814.
Fajfer, M., 2016. Two new species of the genus Pterygosoma (Acariformes: Pterygosomatidae) parasitizing agamid lizards (Sauria: Agamidae) from the Indian subcontinent. Acta Parasitologica 61:343–354.


dr Maciej Fuszara
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku ds. laboratoriów w budynku CLNP.

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1993

„Skład pokarmu płomykówki Tyto alba (Scop.) w zależności od struktury środowiska na nizinach centralnej Polski”.

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

2006

“Response to the calls of conspecific and non-conspecific intruders: the case of the tawny owl Strix aluco L. and the long-eared owl Asio otus (L.)”.

Prowadzone przeze mnie badania koncentrują się głównie na zagadnieniach wykorzystania przez zwierzęta sygnałów i innych bodźców (m.in. do porozumiewania się), a także zdolności kognitywnych i mechanizmów podejmowania decyzji. Poza pracami stanowiącymi podstawę rozpraw magisterskiej i doktorskiej, biorę lub brałem udział w badaniach strategii wyboru miejsc żerowania przez mroczki późne Eptesicus serotinus, mechanizmów oceny jakości pokarmu oraz wyboru strategii żerowania producer-scrounger przez modrowronki dębowe Aphelocoma wollweberi, reakcją sikor i remizów na obecność drapieżnika, a także nad sprawnością lotu dymówek Hirundo rustica oraz reakcją na obecność potencjalnego drapieżnika u wron Corvus cornix. Uczestniczę w badaniach monitoringowych (letnich i zimowych) nad nietoperzami Mazowsza i Pojezierza Mazurskiego. Brałem udział w opracowaniu planów zadań ochronnych dla trzech „nietoperzowych” obszarów Natura 2000.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2010/2020, „Monitoring porealizacyjny przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych” (finansowany ze środków Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o.).
 • 2014, „Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Mamerki PLH280004 i Gierłoż PLH280002 zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim, wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych” (finansowane ze środków Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie).
 • 2011/2015, (NCN N304 138440), „Czy i jak ptaki ważą porcje pokarmu?: doświadczenia nad percepcją masy u dzikich ptaków w środowisku naturalnym” (wykonawca).

Matyjasiak P., Boniecki P., Fuszara M., Okołowski M., Olejniczak I.. 2018. Feather holes and flight performance in the barn swallow Hirundo rustica. Animal cells and systems 22(2): 124–131.
Gottfried I., Gottfried T., Lesiński G., Hebda G., Ignaczak M., Wojtaszyn G., Jurczyszyn M., Fuszara M., Fuszara E., Grzywiński W., Błachowski G., Hejduk J., Jaros R., Kowalski M., 2020. Longterm changes in winter abundance of the barbastelle Barbastella barbastellus in Poland and the climate change – Are current monitoring schemes still reliable for cryophilic bat species? PLoS ONE 15(2): e0227912.


dr hab. Katarzyna Góralczyk, prof. ucz.
Kierownik Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych. Kierownik Stacji Monitoringu Ekotoksykologicznego.

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1984

„Mikoflora glebowa grądu w rezerwacie „Grabowy” w Puszczy Kampinoskiej”.

Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (obecnie: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie)

Doktorat

1992

„Stężenia polichlorowanych węglowodorów aromatycznych w tkance tłuszczowej ludzi zdrowych i chorych na różne schorzenia hematologiczne”.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Habilitacja

2016

„Badania nad dystrybucją ustrojową biomarkerów narażenia ludzi na trwałe zanieczyszczenia organiczne z grupy związków halogenoorganicznych jako efekt oddziaływania środowiska”.

Profesor z obszaru biologii, specjalizujący się w toksykologii, ekotoksykologii, bezpieczeństwie żywności i szeroko pojętego zdrowia publicznego. Od początku pracy zawodowej zajmuje się badaniem narażenia ludzi na zanieczyszczenia środowiskowe (np. zanieczyszczenia pobierane z żywnością i z innych źródeł), oceną ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością tych zanieczyszczeń, jak również organizacją badań biomonitoringu narażenia na biomarkery tych zanieczyszczeń. Zainteresowania badawcze obejmują również badania zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska. Ponadto, w aspekcie biomonitoringu i monitoringu zanieczyszczeń, interesuje się także analizą instrumentalną, włączając walidację, weryfikację i optymalizację metod analitycznych. Jest autorką i współautorka pod 100 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, przez szereg lat pełniła też funkcję sekretarza Oddziału Warszawskiego PTT.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2009/2013, 7 Programu ramowego (FP7-ENV-2008-1) Nr kontraktu: 226217, Climate change, environmental contaminants and reproductive health. Akronim: CLEAR.
 • 2008/2011, (MNiSW, N N 404 026935), Ocena pre- i postnatalnego narażenia człowieka na antropogenne chloro- i bromopochodne związki organiczne.
 • 2011/ 2014, (NCN N N 404 088 140), Ocena narażenia wybranej populacji ludzi w Polsce na polibromowane difenyloetery (PBDE) pobierane z kurzem domowym.
 • 2014/ 2020, (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr projektu: POWR.03.01.00-00-U056/17), .Od przygody do wiedzy: świat wokół nas.

Korcz W, Struciński P., Góralczyk K., Hernik A., Łyczewska M., Matuszak M., Czaja K., Minorczyk M., Ludwicki J.K., 2017. Levels of polybrminated diphenyl ethers in house dust in central Poland. Indoor Air 27:128-135.
Góralczyk K., 2018. Czy żywność ekologiczna rzeczywiście jest najlepsza? Studia Ecologie et Bioethica 16: 51-56.
Góralczyk K., Robson M., 2019. Distribution of biomarkers of human exposure to persistent organic pollutants from the group of organohalogen compounds as result of the impact of the environment. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal DOI 10.1080/10807039.2019.1594155
Góralczyk K., Majcher A., 2019. Are the civilization diseases the result of organohalogen environmental pollution? Acta Biochemica Polonica 66: 123-127.


dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. ucz.
Kierownik Katedry Ochrony Środowiska. Kierownik Laboratorium Ekologii Gleby. Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia na WFCH. Członek Uniwersyteckiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Studia Ecologiae et Bioethicae”.

Uniwersytet Sofijski (Bułgaria)

Magisterium

1986

„Struktura agrofitocenozy soczewicy i grochu”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1998

„Porównanie strategii życiowej dwóch gatunków nicieni bakteriofagicznych Acrobeloides nanus i Dolichorhabditis dolichura”.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Habilitacja

2020

„Struktura zespołów nicieni jako wskaźnik zmian zachodzących w glebie”.

Zajmuje się ekologią gleby. Bada różnorodność i strukturę zespołów nicieni glebowych w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka. Ważnym elementem jej badań są interakcje w glebowej sieci troficznej, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji między nicieniami, mikroorganizmami, dżdżownicami i roślinami. Jest również zainteresowana wykorzystaniem nicieni jako wskaźników stanu i zdrowotności gleby. Ponadto prowadzi badania nad wpływem zmian klimatycznych na nicienie glebowe.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2018/2020, (NCBiR: POWR.03.01.00-00-U056/17), Od przygody do wiedzy: Świat wokół nas. Moduł II: Gleba, woda, powietrze – zobaczyć niewidzialne wokół nas (wykonawca).
 • 2013/2018, (EU COST Action – ES1308. Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych), Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach CLIMMANI (członek management committee).
 • 2010/2014, (nr WND-POIG.01.03.01-00-133/09) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce. Projekt realizowany w MiIZ PAN (wykonawca).
 • 2009/2011, (MNiSzW nr N305171136), Znaczenie siewu bezpośredniego dla zachowania zasobów substancji organicznej i struktury gleby oraz różnorodności fauny glebowej”. Projekt realizowany na Wydziale Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie (główny wykonawca). 2008/2013, Research Networking Programme of European Science Foundation – CLIMMANI Climatic change – manipulation experiments in terrestrial ecosystems (członek steering committee).

Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J., 2021, Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science ofThe Total Environment, 799,
Walker T.W.N., Janssens I.A., Weedon J.T.,Sigurdsson B.D., Richter A.,Peñuelas J., Leblans N.I.W., Bahn M., Bartrons M., De Jonge C., Fuchslueger L., Gargallo-Garriga A., Gunnarsdóttir G.E., Marañón-Jiménez S., Oddsdóttir E.S., Ostonen I., Poeplau Ch., Prommer J., Radujković D., Sardans J., Sigurðsson P., Soong J.L., Vicca S., Wallander H., Ilieva-Makulec K., Verbruggen E., 2020. A systemic overreaction to years versus decades of warming in a subarctic grassland ecosystem. Nature Ecology and Evolution 4: 101-108.
Uvarov A.V., Ilieva-Makulec K., Karaban K., Yakovenko N.S., Uchmański J., 2019. Effects of intra- and interspecific interactions in earthworm assemblages: a comparative study. Biology Bulletin 46: 475-482.
Augustyniuk-Kram A., Kram K.J., Ilieva-Makulec K., 2019. Ocena aktywności biologicznej i parametrów fizyko-chemicznych gleby w pierwszym etapie renaturyzacji siedlisk murawowych na wydmie Łużowa Góra w Kampinoskim Parku Narodowym – badania wstępne, Studia Ecologiae et Bioethicae 17: 3.
Holmstrup M., Ehlers B.K., Slotsbo S., Ilieva-Makulec K., Sigurdsson B.D., Leblans N.I.W, Ellers J., Berg M.P., 2018. Functional diversity of Collembola is reduced in soils subjected to short-term, but not long-term, geothermal warming. Functional Ecology 32: 1304–1316.
Ilieva-Makulec K., Kozacki D., Makulec G., 2018. Corvid roosts in the city: first results about their impact on the taxonomic diversity and trophic structure of the soil nematode community. Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 12: 11-19.
Ilieva-Makulec K., Bielecki M., Makulec G., 2017. Plants with known antagonistic properties against pests: how they influence the non-target free-living soil fauna? Studia Ecologiae et Bioethicae 15(4): 41-53.
Ilieva-Makulec K., Rybarczyk-Mydłowska K., Winiszewska G., Flis Ł., Tereba A., Kowalewska K., Malewski T., 2017. Morphological and molecular analysis of Paratrichodorus teres (Hooper 1962) (Nematoda: Trichodoridae): a groundwork for discussion on the phylogeny and pathogenicity of Paratrichodorus species. European Journal of Plant Pathology 148: 907-917.


dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. ucz.
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych na UKSW, Kierownik Laboratorium Hydrobiologii.

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

2000

„Reakcje Stylaria lacustris (Oligochaeta) na uszkodzenia spowodowane przez drapieżnika”.

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

2005

„Wpływ drapieżnika na strategie życiowe ofiary – wzrost, podział i regeneracja u wodnego skąposzczeta”.

Uniwersytet Gdański

Habilitacja

2019

„Mechanizmy kształtujące zmienność strategii rozrodczych stułbi (Cnidaria: Hydridae)”.

Tematyka badawcza związana z ekologią bezkręgowców wodnych i ochroną ekosystemów słodkowodnych i morskich. Badania strategii życiowych bezkręgowców wodnych, strategii reprodukcyjnych parzydełkowców słodkowodnych i morskich (Hydridae, Actiniaria). Modelowanie matematyczne – modele osobnicze (ang. individual-based modeling), rozmnażanie bezpłciowe i płciowe – kompromisy. Hodowla skorupiaków konsumpcyjnych. Wpływ suplementacji kwasami tłuszczowymi na wzrost i przeżywalność dziesięcionogów. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych mikroplastikiem i jego transfer na różnych poziomach troficznych.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2007/2010 (Nr N N304 4135 33), „Hermafrodytyzm czy gonochoryzm? Ewolucja strategii rozrodczych stułbi (Hydridae)”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany w Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny.
 • 2007/2010 (Nr N N303 4116 33), „Mechanizmy odpowiedzialne za nierówną proporcję płci: przewaga samców u stułbi (Hydridae)”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany w Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny.

Kaliszewicz A. 2019. Variations of hydra reproductive strategies arising from its modular structure. Two aspects of the modular reproductive effect. Ecological Modelling 393: 52–60.
Kaliszewicz A. 2018. Sex ratio patterns and trade-off between sexual and asexual reproduction in the brown hydra. Freshwater Science 37: 551–561.
Kaliszewicz A., Jarząbek K., Szymańska J., Karaban K. Sierakowski M. 2018. Alpha-linolenic acid, but not palmitic acid, negatively impacts survival, asexual reproductive rate, and clonal offspring size in Hydra oligactis. Lipids 53: 447–456
Olejniczak I, Boniecki P., Kaliszewicz A., Panteleeva N. 2018. The response of tundra springtails (Collembola, Hexapoda) to human activity on the Murman coast of the Kola Penisula, Russia. Polar Science 15: 99-103
Kaliszewicz A. Gołębiewska A. 2017. Detection ability and response of Hydra to the presence of conspecifics. Fundamental and Applied Limnology 190:309-317
Kaliszewicz A., Dobczyńska O. 2017. A comparative study of mobility in three Hydra species with different reproductive strategies. Israel Journal of Ecology and Evolution doi: 10.1080/15659801.2016.1276426


dr Kamil Karaban
Sekretarz Rady Instytutu Nauk Biologicznych. Członek wydziałowej podkomisji dydaktycznej. Członek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Planista na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Magisterium

2008

„Wpływ różnorodności zespołów dżdżownic na dynamikę liczebności wazonkowców: eksperyment w mikrokosmosach glebowych”.

Rada Naukowa Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Doktorat

2021

Wpływ dżdżownic na liczebność i strukturę zespołów mezofauny w glebie

Tematyka badawcza związana jest z ekologią organizmów glebowych oraz wodnych oraz zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.
Prowadzone tematy badawcze:
– wpływ dżdżownic na zagęszczenie i strukturę zespołu mezofauny glebowej
– wpływ różnych systemów upraw na zespół mezofauny glebowej
– hodowla skorupiaków konsumpcyjnych
– wpływ kwasów tłuszczowych na przeżywalność i rozwój populacji bezkręgowców wodnych (stułbi, krewetek i raków)
– zanieczyszczenie wód słodkich i morskich mikroplastikiem
– pasożyty słodkowodnych skorupiaków.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Finansowanie zewnętrzne

W listopadzie 2012 roku otrzymał stypendium i wsparcie towarzyszące dla doktorantów na Mazowszu w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów” (Poddziałanie 8.2.2 PO KL).
Od 30.03.2010 do 26 września 2012 roku był kierownik projektu naukowego finansowanego przez MNiSW. Tytuł projektu: Mechanizmy interakcji pomiędzy mezofauną a dżdżownicami w systemie glebowym. Projekt realizowany w jednostce naukowej: Polska Akademia Nauk Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym.
Od 01.07.2006 do listopada 2009 roku byłem wykonawcą w projekcie badawczym finansowanym przez MNiSW zatytułowanym: „Oddziaływania w zespołach dżdżownic, wpływ różnorodności i konsekwencje zmian klimatycznych. Kierownik projektu: dr A.V. Uvarov. Projekt realizowany w jednostce naukowej: Polska Akademia Nauk Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym.

Finansowanie wewnętrzne – rozwojowe UKSW

2020 – Krewetki Neocaridina davidii jako wektor pasożytniczych epibiontów mogących zagrażać skorupiakom słodkowodnym w Polsce.
2020 – Zanieczyszczenie mikroplastikiem gleby oraz izolowanych zbiorników słodkowodnych na obszarze tundry arktycznej – zespołowy
2019 – Czy dieta uzupełniana o wybrane kwasy tłuszczowe wpływa na tempo wzrostu i przeżywalność raków luizjańskich (Procambarus clarkii)
2018 – Czy rekultywacja gleby prowadzona w ramach projektu EKOHEMPKON powoduje zmiany w zespole mikrostawonogów glebowych?
2018 – Biologia i ekologia wybranych azjatyckich gatunków dżdżownic – projekt zagraniczny w ramach współpracy z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Omsku
2017 – Wpływ fosfogipsów na zagęszczenie i różnorodność mikrostawonogów glebowych – eksperyment terenowy
2016 – Biologia i ekologia wybranych azjatyckich gatunków dżdżownic – wyjazd na badania do Rosji – Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet w Omsku
2016 – Wpływ wieloletnich monokultur na strukturę zespołu mikrostawonogów w agrocenozach
2015 – Czy różne sposoby gospodarowania terenami zielonymi w miastach wpływają na zagęszczenie i różnorodność gatunkową dżdżownic i skoczogonków?

Maciaszek R., Świderek W., Kaliszewicz A., Karaban K., Szpakowski B., 2021, First report of Scutariella japonica (Matjašič, 1990), a temnocephalid epibiont from South-East Asia, found on introduced ornamental freshwater shrimp in European waters, Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 422, 19
Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J., 2021, Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science ofThe Total Environment, 799,
Kaliszewicz A., Winczek M., Karaban K., Kurzydłowski D., Górska M., Koselak W., Romanowski J., 2020, The contamination of inland waters by microplastic fibres under different anthropogenic pressure: Preliminary study in Central Europe (Poland), Waste Management & Research, Vol. 38, No 11, pp. 1231-1238
Uvarov, A.V., Ilieva-Makulec K., Karaban K., Yakovenko N.S., Uchmański J., 2019, Effects od intra- and interspecific interactiosn in earthworm assemblages: a comparitive study, Biology Bulletin, Vol. 46, No. 5, pp. 475–482
Karaban K., Stęplowski K., 2018, Wpływ zagęszczenia i suplementacji diety o kwasy tłuszczowe na wzrost i przeżywalność raka luizjańskiego (Procambarus clarkii)., Studia Ecologiae et Bioethicae
Kaliszewicz A., Jarząbek K., Szymańska J., Karaban K., Sierakowski M., 2017, Alpha-linolenic acid, but not palmitic acid, negatively impacts survival, asexual reproductive rate, and clonal offspring size in Hydra oligactis, Lipids, s. 477-456
Ilieva-Makulec K., Karaban K., Makulec G., Szymczuk M., 2016, Fauna glebowa Parku Skaryszewskiego w Warszawie, rozdział w monografii pod redakcją J. Romanowskiego Park Skaryszewski w Warszawie – przyroda i użytkowanie, s. 117-133
Uvarov A.V., Karaban K., 2015, Do alterations in mesofauna community affect earthworms?, Praca wysłana do czasopisma Oecologia – została poprawiona po pierwszych recenzjach i wysłana ponownie.
Karaban K., 2014, XVII Rosyjska Konferencja Zoologii Gleby, Syktywkar, 22-26 września 2014, Studia Ecologiae et Bioethicae, Zeszyt 12 (2014) 4
Karaban K., 2014, III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHRPOD Uniwersytet Śląski w Katowicach, 30 maja – 1 czerwca 2014 r. Studia Ecologiae et Bioethicae, Zeszyt 12 (2014) 2
Karaban K., Uvarov A.V., 2014, Non-trophic effects of earthworms on enchytraeids: an experimental investigation, Soil Biology and Biochemistry, vol. 73, s 84-92
Karaban K., Karaban E., Uvarov A.V., 2012, A disproportion between two methods of evaluation of life form spectrum in soil collembolan communities, Polish Journal of Ecology, 60, 1, s. 201-206
Karaban K., 11. Środkowoeuropejskie Warsztaty Zoologii Gleby (Czeskie Budziejowice, 11-14 kwietnia 2011r.), Wiadomości Ekologiczne, Tom LVII 2011, Zeszyt 2
Karaban K., Karpowicz K., 4 Rosyjsko-Polska Szkoła Młodych Ekologów (Togliatti, Rosja, 6-12 września 2010r.), Wiadomości Ekologiczne, Tom LVII 2011, Zeszyt 1
Karaban K., Grabczyńska O., 10. Środkowoeuropejskie Warsztaty Zoologii Gleby (Czeskie Budziejowice 22-25 kwietnia 2009r.), Wiadomości Ekologiczne, Tom LV 2009, Zeszyt 4
Karaban K., 2009, – XV Rosyjska Konferencja Zoologii Gleby (Moskwa, 17-21 listopada 2008r), Wiadomości Ekologiczne, Tom LV Zeszyt 2: 83-85s.
Zielińska J., Karaban K., 2009., – III Rosyjsko-Polska Szkoła Młodych Ekologów (Zakopane, 1-6 października 2008r), Wiadomości Ekologiczne, Tom LV Zeszyt 2


dr Piotr Kiełtyk
Członek Rady Dyscypliny Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Członek Komisji Dydaktycznej na kierunku Biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

Magisterium

2003

„Przekształcenia fitocenoz leśnych w otoczeniu nor borsuka (Meles meles Linnaeus, 1758) i lisa (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) w Puszczy Białowieskiej”.

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Doktorat

2010

„Zjawisko wikaryzmu wysokościowego w kompleksie Solidago virgaurea – Solidago alpestris”.

Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim ekologię i taksonomię górskich gatunków roślin naczyniowych oraz wpływ inwazyjnych gatunków roślin na strukturę i różnorodność gatunkową zbiorowisk roślinnych w obszarach górskich. Interesują mnie również zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystycznych w badaniach ekologicznych i taksonomii numerycznej. Aktualnie prowadzę badania na temat zmian w morfologii i alokacji biomasy w organach wybranych gatunków roślin naczyniowych wzdłuż gradientu wysokości n.p.m. w Tatrach.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Kiełtyk P., Delimat A., 2019. Impact of the alien plant Impatiens glandulifera on species diversity of invaded vegetation in the northern foothills of the Tatra Mountains, Central Europe. Plant Ecology 220:1–12.
Delimat A., Kiełtyk P., 2019. Impact of troublesome expansive weed Rumex alpinus on species diversity of mountain pastures in Tatra National Park, Poland. Biologia (Section Botany) 74:15–24.
Kiełtyk P., 2018. Variation of vegetative and floral traits in the alpine plant Solidago minuta: evidence for local optimum along an elevational gradient. Alpine Botany 128:47–57.
Kiełtyk P., Mirek Z., 2017. Distribution and ecology of high-mountain Solidago minuta (Asteraceae) in Poland. Biologia (Section Botany) 72:161–174.


dr Anna Augustyniuk-Kram
Kierownik Laboratorium Mikrobiologii. Pełnomocnik Dyrektora Centrum Ekologii i Ekofilozofii ds. promocji i współpracy ze szkołami. Członek komisji rekrutacyjnej WFCH.

Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach

Magisterium

1997

„Rozrodczość żyworódki Viviparus viviparus L. w środkowym i dolnym biegu rzeki Narew”.

Akademia Podlaska w Siedlcach

Doktorat

2005

„Różnorodność genetyczna i aktywność biologiczna grzybów owadobójczych Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin i Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin w wybranych środowiskach”.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mikrobiologii i ekologii gleby, w szczególności na różnorodności i funkcjonowaniu grzybów owadobójczych oraz ich wykorzystaniu w biologicznych metodach ochrony roślin przed szkodnikami. Prowadzę również badania nad wpływem antropopresji i zmian w sposobie użytkowania gleb na ich aktywność mikrobiologiczną.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2011/2014, Ekosystem leśny na gruntach porolnych – ocena skuteczności wybranych zabiegów rekultywacyjnych po 30 latach od ich zastosowania w borach sosnowych Polski pn-zach., grant Lasów Państwowych; wykonawca zadania badawczego „Aktywność enzymatyczna gleb oraz respiracja gleby ex situ”. (wykonawca).
 • 2007/2011 (IPY/27/2007), „Gatunki obce w Antarktyce” – projekt badawczy specjalny IV Międzynarodowego Roku Polarnego w ramach międzynarodowego projektu EBA-SCAR (Evolution and Biodiversity in Antarctica). Kierownik zadania badawczego „Analiza propaguli grzybów”. (wykonawca).

Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J., 2021, Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science ofThe Total Environment, 799,
Augustyniuk-Kram A., Kram K.J., Ilieva-Makulec K., 2019. Ocena aktywności biologicznej i parametrów fizyko-chemicznych gleby w pierwszym etapie renaturyzacji siedlisk murawowych na wydmie Łużowa Góra w Kampinoskim Parku Narodowym – badania wstępne. Studia Ecologiae et Bioethicae 17(3): 63-73.
Augustyniuk-Kram A., Kram K.J., 2018. Wpływ zabiegów zoo- i fitomelioracyjnych na aktywność biologiczną gleby pod zalesieniami na gruntach porolnych. Studia Ecologiae et Bioethicae 16(4): 25-34.
Augustyniuk-Kram A., 2018. Relationships between Host Insect, Enzymatic Activity and Virulence of Isolates of the Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. (Hypocreales). Acta Zoologica Bulgarica Suppl. 12: 3-10.
Augustyniuk-Kram A., 2016. Niezamierzony transport propaguli grzybów pleśniowych do biomu Antarktyki a zdolność rozwoju w niskich temperaturach. Studia Ecologiae et Bioethicae 14(4):149-166.


dr Anna M. Linkiewicz
Pracownik naukowy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magisterium

1996

„Charakterystyka wybranych parametrów nowego modelu somatycznej embriogenezy opartego na zjawisku naturalnej fluorescencji tkanki w kulturach zawiesinowych ogórka (Cucumis sativus L.).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doktorat

2001

„Izolacja i analiza genów ulegających indukcji lub represji w początkowych stadiach somatycznej embriogenezy u ogórka (Cucumis sativus L.)”.

Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, specjalizacja biotechnologia roślin, doktor nauk rolniczych. W latach 2001-2004 postdoc na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. W latach 2004-2020 kierownik naukowy akredytowanego zgodnie z PN EN-ISO 17025 referencyjnego Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie. Koordynator oraz wykonawca projektów MNiSW i MRiRW dotyczących genetycznie zmodyfikowanych organizmów i ich wpływu na środowisko. Ekspert TAIEX przy Komisji Europejskiej z zakresu genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Wykładowca w wielu szkoleniach, workshopach i konferencjach dotyczących GMO i biotechnologii roślin. Obecnie realizuje projekt wykorzystujący miejscowo-specyficzne nukleazy Crispr-Cas9 do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2014/2020, (Postęp Biologiczny projekt nr 13, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), „Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji – miejscowo-specyficzna mutageneza z wykorzystaniem miejscowo-specyficznych nukleaz”. (kierownik).
 • 2007/2011, (PBZ-MNiSW-06/1/2007/2), Environmental and economic aspects of permitting of GM crop cultivation in Poland. (wykonawca).
 • 2008/2013 i 2015/2020, (PW 3-4-00-003), Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zadanie 4. Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych. Program wieloletni Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi. wykonawca.
 • 2008/2013, (PW 3-4-00-002), Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”. Obszar 4. Ocena wprowadzania do uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych. wykonawca.
 • 2013/2014, PRESTO – ERA-NET preparatory action towards GMO research, 7 Framework project of EC. wykonawca.
 • 2019/2021, Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG – FITOEXPORT, działanie 6. wykonawca.

Chojak-Koźniewska J., Kuźniak E., Linkiewicz A., Sowa S., 2018. Primary carbon metabolism-related changes in cucumber exposed to single and sequential treatments with salt stress and bacterial infection. Plant Physiology and Biochemistry 123: 160-169.
Twardowski T., Aguilar A., Puigdomenech P., Linkiewicz A., Sowa S., Zimny T., 2017. European Union needs agro-bioeconomy. BioTechnologia. 98(1):73-78.
Chojak-Koźniewska J., Kuźniak E., Linkiewicz A., Sowa S., Radzioch M.A., 2017. Interactive effects of salt stress and Pseudomonas syringae pv. lachrymans infection in cucumber: Involvement of antioxidant enzymes, abscisic acid and salicylic acid. Environmental and Experimental Botany 136: 9-20.
Żmijewska E., Linkiewicz A., Sowa S., Żurawska-Zajfert M., Zimny J., 2017. Zasady oceny ryzyka wprowadzania odmian genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w Unii Europejskiej. Progress In Plant Protection 57 (1): 47-55.


dr inż. Bartłomiej Macherzyński
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku inżynieria środowiska.

Politechnika Częstochowska

Magisterium

2010

„Usuwanie biogenów metodą chemiczną z odcieków”.

Politechnika Częstochowska

Doktorat

2015

„Kofermentacja osadów komunalnych i osadów ze ścieków koksowniczych”.

Autor ponad 40 publikacji naukowych dotyczących problematyki mikrozanieczyszczeń w środowisku człowieka o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Prowadzi badania związane z przeróbką osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych obciążonych znacznym ładunkiem mikrozanieczyszczeń w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i polichlorowanych bifenyli (PCB). Opracował uproszczoną metodykę wspólnego oznaczania WWA i PCB w osadach ściekowych i wydzielonych z nich cieczach nadosadowych. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi wpływu biologicznej stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych na przemiany wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych. Pozostałe zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z uzdatnianiem wody i mechaniczno-biologicznym oczyszczaniem ścieków. Jest laureatem nagrody za pracę doktorską przyznawanej przez Prezydenta Miasta Częstochowy oraz nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej za opublikowanie cyklu publikacji. Otrzymał stypendium w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości został powołany przez Ministra Rozwoju na członka do Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2018 (Nr 1218012522), Ekspertyza dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B., 2017. Stymulacja rozkładu 3-pierścieniowych WWA. Rocznik Ochrona Środowiska 19: 451-464.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., 2017. Zmiany zawartości 3-pierścieniowych węglowodorów w osadach mieszanych stabilizowanych beztlenowo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 72: 68.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Ładyga E, Pękała W., 2017. Comparison of parameters co-fermentation process of municipal sewage sludge with excess sewage sludge from treated coking wastewater. Czasopismo Techniczne. Środowisko 4:155-163.
Macherzyński B., Nowodziński P., 2017. Ekoinnowacje jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwach. Fundament rozwoju miasta – regionu – uczelni, Monografia pod redakcją naukową: Dorota Jelonek, Paweł Nowodziński, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 53-60.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., 2018. Biochemical neutralization of coke excess sewage sludge during anaerobic digestion process. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 2: 239-246.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., 2018. Control of PAHs degradation process under reducing conditions. Desalination and Water Treatment 117: 290-300.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., Ładyga E., 2018. Wspólna fermentacja komunalnych osadów ściekowych i osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Redaktor Wydania: Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime 12: 82-87.
Macherzyński B., 2018. Wpływ mikrozanieczyszczeń na procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Redaktor Wydania: Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime 12:77-81.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., 2018. Przeróbka osadów ściekowych wydzielonych podczas oczyszczania ścieków koksowniczych. Forum Eksploatatora 2:36-39.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., 2018. Rozkład WWA podczas fermentacji mezofilowej komunalnych osadów ściekowych. Mikrozanieczyszczenia w ściekach, odpadach i środowisku, pod redakcją Lidia Dąbrowska, Maria Włodarczyk-Makuła, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Monografia 345: 229-237.
Macherzyński B., Nowodziński P., 2018. Wpływ ekoinnowacji na zarządzanie przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi. Przyszłość dla Biznesu , Biznes dla Przyszłości, pod redakcją naukową: Bartłomiej Macherzyński, Iwona Herbuś, Aneta Herbuś, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 17-25.
Konieczny K.,Wszelaka-Rylik M., Macherzyński B., 2018. Membrane processes innovation in environmental protection: Review Archives of Environmental Protection 4: 20-29.
Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M., 2019. Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants. Archives of Environmental Protection 3: 72-78.
Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D. , 2019. Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie gmin w Polsce. Przyszłość dla Biznesu, Biznes dla Przyszłości, pod redakcją naukową: Iwona Herbuś, Aneta Herbuś, Bartłomiej Macherzyński, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 63-74.
Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D., 2019. Usuwanie farmaceutyków podczas uzdatniania wody, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” pod redakcją M. Włodarczyk-Makuła, Częstochowa, Konferencje 73: 103.
Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D., Kisiel M., 2019. Thermal decomposition of asbestos fiber from cement-asbestos slates. Rocznik Ochrona Środowiska 21: 855-867.
Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Wszelaka-Rylik M., 2019. Comparison of the Effectiveness of Biological and Chemical Leaching of Copper, Nickel and Zinc from Circuit Boards. Journal of Ecological Engineering 9: 62-69.
Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D., 2020. Evaluation of the possibility of PAH degradation by a consortium of fermentation bacteria. Desalination and Water Treatment 186: 325-333.


dr Justyna Marchewka-Długońska
Adiunkt w Zakładzie Biologii Człowieka.

Uniwersytet Jagielloński

Magisterium

2009

„Asymetria wybranych cech kraniometrycznych twarzoczaszki Homo sapiens i małp z podrodziny Cercopithecinae”.

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

2016

„Asymetria fluktuująca cech kraniometrycznych jako miernik stresu rozwojowego”.

Dorobek naukowy i zainteresowania badawcze mieszczą się w zakresie nauk biologicznych w specjalności biologia człowieka. Koncentrują się one głównie w tematyce rekonstrukcji stanu biologicznego populacji historycznych oraz w zakresie badań morfologicznych. Doświadczenie zdobywałam w czasie prowadzonych ekspertyz materiałów szkieletowych na terenie Polski, ale także w Peru i Rumunii.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2013, (Nr 2013/10/E/HS3/00406), „Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014). Jednostka naukowa: Instytut Archeologii i Etnografii PAN w Warszawie. wykonawca.
04695/16/FPK/NID, Ossuaria z badań archeologicznych na Placu Dominikańskim przy hali targowej w Gdańsku – Projekt Ossuaria. Jednostka naukowa: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. wykonawca
2019 (Santander Mobility Found 2019), Osteological analysis of human skeletal remains from modern cemetery in Alba Iulia, Romania.
„Proyecto Rescate Arqueologico Cerro Colorado”, Jednostka realizująca: Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Kierownik projektu Pieter van Dalen Luna. Współudział w analizie materiałów szkieletowych.
2019: analiza materiałów szkieletowych podjętych w czasie prac archeologicznych na ulicy Reymonta i przy kościele św. Lamberta w Radomsku (woj. łódzkie).
2019: udział w pracach wykopaliskowych na nowożytnym cmentarzu w Alba Yulia (Rumunia).
2018/2019: analiza materiałów szkieletowych z ossuarium przy Placu Słowiańskim w Krakowie.
2017/2018: analiza materiałów szkieletowych z nowożytnego cmentarzyska w Zbuczu (woj. podlaskie).
2017: udział w ekspedycji naukowej na stanowisko kultury Chancay; Cerro Colorado (Peru).
2014/2017: analiza materiałów szkieletowych z kościoła św. Benedykta w Krakowie.
2015: analiza materiałów szkieletowych z klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie.
2015: analiza materiałów z grobu wtórnego z cmentarza przy kościele św. Andrzeja Apostoła we Wrocimowicach.
2015: analiza antropologiczna materiału osteologicznego ze stanowiska archeologicznego w Przesławicach – materiał z nadzoru archeologicznego.
2015: analiza antropologiczna materiału osteologicznego ze stanowiska archeologicznego w Proszowicach – materiał z nadzoru archeologicznego.
2015: analiza antropologiczna materiału osteologicznego ze stanowiska archeologicznego w Opatkowicach – materiał z nadzoru archeologicznego.
2013: analiza antropologiczna materiału kostnego wyeksplorowanego w czasie nadzoru archeologicznego przy ulicy Radziwiłowskiej 33-35 w Krakowie.
2013: analiza antropologiczna materiału kostnego wyeksplorowanego w czasie nadzoru archeologicznego przy ulicy św. Jana w Krakowie.
2012: udział w pracach wykopaliskowych i analiza materiału osteologicznego ze stanowiska archeologicznego Rondo Grunwaldzie w Krakowie.
2012: udział w terenowych badaniach archeologicznych w ramach projektu Archeologiczne Zdjęcia Polski (Zubrzyca Górna, Bystra-Sidzina).

Mrożek K., Marchewka J., Leszczyński B., Wróbel A., Głąb H., 2020. Variability in the number of mental foramina in the African green monkey (Grivet) (Chlorocebus aethiops). Zoomorphology 139 (2). DOI: 10.1007/s00435-020-00485-2.
Żurawiecka M., Marchewka J., Wronka I., 2019. Fluctuating body asymmetry in young Polish women in relation to childhood socioeconomic status. Journal of Biosocial Science 51 (5):775-783.
Marchewka J., Konopka T., Szarlip-Myśliwiec A., Mucha N., 2019. Szczątki kostne poległych znad Rawki i Bzury. Wyniki analiz antropologicznych i medyczno-sądowych. (W): Zalewska A. (red.), Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury. Monografia Wydawnictwa IAE Polskiej Akademii Nauk; 325-342.
Marchewka J., Bełka Z., Wardas-Lasoń M., 2019. Badania składu izotopowego strontu i składu pierwiastkowego szczątków żołnierzy poległych podczas I wojny światowej (1914-1915) and Rawką i Bzurą. (W): Zalewska A. (red.), Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury. Monografia Wydawnictwa IAE Polskiej Akademii Nauk; 343-348.
Marchewka J., Strapagiel D., Borówka P., 2019. Badania genetyczne (DNA) wybranych prób szczątków poległych w wyniku działań wojennych 1914-1915 nad Rawką i Bzurą. (W): Zalewska A. (red.), Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury. Monografia Wydawnictwa IAE Polskiej Akademii Nauk; 349-354.
Nieczuja-Dwojacka, J., Siniarska, A., Koziel, S., Marchewka, J., Zabłocka, R. 2018. Age at maturation, body structure and their relationship with socioeconomic factors. Anthropologischer Anzeiger DOI:10.1127/anthranz/2018/0873.
Marchewka J., Borowska-Strugińska B., Czuszkiewicz J., Kliś K., 2017. Cervical spine anomalies: children in one of the oldest church in Poland. International Journal of Osteoarchaeology 27 (5): 926–934.
Marchewka J., Pudło A., 2017. Wysokość i masa ciała mieszkańców Gdańska w XV i XVIII wieku. (W): Pudło A., Henneberg M. (red.), Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae 6. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku: 201-220.
Pudło A., Marchewka J., Budnik A., Henneberg M., Krajewska M., Kozłowski T., Dąbrowski R., 2017. Charakterystyka antropologiczna grobów wtórnych z placu dominikańskiego. (W): Pudło A., Henneberg M. (red.), Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae 6. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku: 113-140.


dr hab. Piotr Matyjasiak, prof. ucz.
Kierownik Zakładu Biologii Ewolucyjnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magisterium

1990

„Siedliska żerowania ptaków w ogrodzie działkowym”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

2000

„Kształtowanie się agresywnych zachowań pomiędzy pokrzewką czarnołbistą Sylvia atricapilla a pokrzewką ogrodową S. borin na tle różnych warunków środowiska”.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Habilitacja

2014

„Behawioralne i ekologiczne aspekty morfologii aparatu lotnego jaskółek Hirundinidae”.

Specjalizuje się w ekologii behawioralnej i ewolucyjnej, zoologii oraz ochronie przyrody. Prowadzi zajęcia dla studentów oraz badania naukowe z zakresu ekologii, zoologii i ochrony przyrody. Odbył dwuletni staż naukowy w Université Pierre et Marie Curie CNRS, Paris-VI, we Francji, gdzie prowadził badania z zakresu biologii ewolucyjnej. Główna tematyka badawcza dotyczy komunikowania się zwierząt podczas konkurencji o partnerów do rozrodu, o zasoby lub w relacji drapieżnik-ofiara. Opublikował cykl prac naukowych przedstawiających wyniki badań eksperymentalnych nad mechanizmami ewolucji sygnałów zwierząt, w tym mechanizmami zapewniającymi wiarygodność sygnałów. Aktualnie prowadzi badania nad adaptacjami behawioralnymi i morfologicznymi ptaków do dalekich sezonowych wędrówek. Zajmuje się również zagadnieniem funkcjonowania ptaków w środowisku przekształconym przez człowieka. Ponadto bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych z zakresu ochrony przyrody, a także współpracuje w roli eksperta-biologa z inwestorami prywatnymi, samorządowymi lub rządowymi w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Współautor kilku publikacji na temat praktycznych i prawnych aspektów ochrony przyrody. Laureat czterech konkursów o granty rangi NCN oraz nagród i wyróżnień naukowych Polskiej Akademii Nauk i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2015/2019, (NCN 2013/09/B/NZ8/03321), „Szybkość czy zwrotność? Rola preferencji samic w kształtowaniu sprawności lokomotorycznej samców na przykładzie jaskółki dymówki (Hirundo rustica L., 1758)” (kierownik grantu).
2016/2020, (NCN 2014/15/B/NZ8/00272), „Sygnały fenotypowe i jakość genetyczna w konkurencji między samcami u ptaków” (główny wykonawca).
Eksperyzy
2018-2020, (Zadanie 5.4 nr 353688/353687, nr ORACLE), „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej”- Zadanie 1B.2. w ramach projektu „Ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” (forma uczestnictwa: członek zespołu ekspertów).
2012-2014, (ZMW/201/2012/E4/12/L+), Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki Wisły poprzez wycinkę drzew i krzewów realizowane w ramach projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (WislaWarszawska.pl)” (forma uczestnictwa: autor opracowań badawczo-rozwojowych, współautor Raportu).
2010-2011, Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” (forma uczestnictwa: współautor Raportu).

Matyjasiak P, López-Calderón C, Ambrosini R, Balbontin J, Costanzo A, Kiat Y, Romano A, Rubolini D. (2022). Wing morphology covaries with migration distance in a highly aerial insectivorous songbird. Current Zoology, zoac044 (DOI:10.1093/cz/zoac044).
Lombardo G, Rambaldi Migliore N, Colombo G, Capodiferro MR, Formenti G, Caprioli M, Moroni E, Caporali L, Lancioni H, Secomandi S, Gallo GR, Costanzo A, Romano A, Garofalo M, Cereda C, Carelli V, Gillespie L, Liu Y, Kiat Y, Marzal A, López-Calderón C, Balbontín J, Mousseau TA, Matyjasiak P, Møller AP, Semino O, Ambrosini R, Bonisoli Alquati A, Rubolini D, Ferretti L, Achilli A, Gianfranceschi L, Olivieri A, Torroni A. (2022). The Mitogenome Relationships and Phylogeography of Barn Swallows (Hirundo rustica). Molecular Biology and Evolution 39 (6): msac113 (DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msac113).
Matyjasiak P. (2021). Learning in advance? Interspecific recognition ability in male Eurasian blackcaps. Journal of Ornithology 162: 1153–1162 (DOI: 10.1007/s10336-021-01901-0).
Matyjasiak P., Bazzi G., Rubolini D. (2020). Flight performance of migrating juvenile Barn Swallows Hirundo rustica in relation to fat load and wing morphology. Acta Ornithologica 55: 175–186 (DOI 10.3161/00016454AO2020.55.2.004).
Brlík V, Koleček J, Burgess M, Hahn S, Humple D, Krist M, Ouwehand J, Weiser EL, Adamík P, Alves JS, Arlt D, Barišić S, Becker D, Belda EJ, Beran V, Both C, Bravo SP, Briedis M, Chutný B, Ćiković D, Cooper NW, Costa JS, Cueto VR, Emmenegger T, Fraser K, Gilg O, Guerrero M, Hallworth M.T., Hewson C., Jiguet F., Johnson J.A., Kelly T., Kishkinev D., Leconte M., Lislevand T, Lisovski S, López C, McFarland KP, Marra PP, Matsuoka SM, Matyjasiak P, Meier CM, Metzger B, Monrós JS, Neumann R, Newman A, Norris R, Pärt T, Pavel V, Perlut N, Piha M, Reneerkens J, Rimmer CC, Roberto-Charron A, Scandolara C, Sokolova N, Takenaka M, Tolkmitt D, van Oosten H, Wellbrock AHJ, Wheeler H, van der Winden J, Witte K, Woodworth B, Procházka P (2020). Weak effects of geolocators on small birds: a meta-analysis controlled for phylogeny and publication bias. Journal of Animal Ecology 89 (1): 207-220 (doi.org/10.1111/1365-2656.12962).
Budka M, Matyjasiak P, Typiak J, Okołowski M, Zagalska-Neubauer M (2019). Experienced males modify behaviour during playback experiment – the Chaffinch case. Journal of Ornithology 160 (3): 673–684 (https://doi.org/10.1007/s10336-019-01647-w).
Matyjasiak P, Boniecki P, Fuszara M, Okołowski M, Olejniczak I (2018). Feather holes and flight performance in the barn swallow Hirundo rustica. Animal Cells and Systems 22(2): 124-131. (doi:10.1080/19768354.2018.1452294).
Matyjasiak P. (2017). Radar jako narzędzie obrazowania w ekologii i ochronie przyrody. Postępy Biochemii 63(1): 59-67.
Matyjasiak P., Kraska R., Olszewski A., Sidelnik M. (2017). Zgrupowania ptaków wodno-błotnych kampinoskiego odcinka Wisły w różnych okresach fenologicznych w latach 2000-2010. W: Keller M., Kot H., Dombrowski A., Rowiński P., Chmielewski S., Bukaciński D. (red.). Ptaki Wisły Środkowej. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Pionki, s. 469-520. (ISBN: 978-83-928871-0-2).


dr Anna Myszka
Adiunkt w Instytucie Nauk Biologicznych.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magisterium

2001

„Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w populacji średniowiecznej z Cedyni”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

2006

„Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cech szkieletu”.

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z antropologią biologiczną ze szczególnym uwzględnieniem zmian obserwowanych na materiale szkieletowym wywołanych czynnikami środowiskowymi. Członek zespołu biorącego udział w eksploracjach i ekspertyzach antropologicznych historycznych materiałów szkieletowych. Jest autorką oraz współautorką ponad 20 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, a od 2020 roku jest vice-przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2013/2017, (projekt Symfonia II), Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”. wykonawca
2018/2020, (POWR.03.01.00-00-U056/17), „Od przygody do wiedzy: świat wokół nas”. wykonawca

Myszka A., Piontek J., Tomczyk J., Lisowska-Gaczorek A., Zalewska M., 2020. Relationships between osteoarthritic changes (osteophytes, porosity, eburnation) based on historical skeletal material. Annals of Human Biology 1-10.
Tomczyk J., Myszka A., Regulski P., Olczak-Kowalczyk D., 2020. Case of pulp stones and dental wear in a Mesolithic (5900+/-100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland). International Journal of Osteoarchaeology DOI: 10.1002/oa.2856.
Myszka A., Trzciński D., Tomczyk J., 2020. Bone former” hypothesis based on the selected medieval and early modern skeletal population from Poland. Anthropologischer Anzeiger . 77: 47–56.
Myszka A., Krenz-Niedbała M., Tomczyk J., Zalewska M., 2019. Osteoarthritis‐a problematic disease in past human populations. A dependence between entheseal changes body size, age, sex and osteoarthritic changes development. The Anatomical Record DOI: 10.1002/ar.24316.
Myszka A., Kubicka A., Tomczyk J., 2019. The mechanical hypothesis of septal aperture formation tested in an early medieval population from Ostrów Lednicki (Poland). Journal of Anatomy 234(3):368-375.
Tomczyk J., Myszka A., Ostrowska A., Sulgostowska Z., Palczewski P., 2019. A cut mark on the Mesolithic (ca. 5850 BC) cranium from Wieliszew (Poland): A revision of an analytical conclusion from previous studies. International Journal of Osteoarchaeology 29:665–669.
Tomczyk J., Myszka A., Borowska-Strugińska A., Zalewska M., Turska‐Szybka A., Olczak‐Kowalczyk D., 2018. Periodontitis in the historical population of Radom (Poland) from the 11th to 19th centuries. International Journal of Osteoarchaeology 28(4):397-406.
Trzciński D., Myszka A., Piontek J., 2017. High stature and body mass might affect the occurrence of Schmorl’s nodes. Anthropological Review 80(3):301-311.


dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
Kierownik kierunku Biologia Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.

Uniwersytet Łódzki

Magisterium

2004

„Antropometryczna ocena rozwoju nosa u dzieci i młodzieży z obustronnym rozszczepem wargi, wyrostka zębodowłowego i podniebienia”.

Uniwersytet Łódzki

Doktorat

2009

„Badania przekrojowe i longitudinalne procesu pierwszego ząbkowania w ocenie prawidłowości rozwoju biologicznego dzieci”.

Doktor nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia w zakresie specjalności antropologia. Zatrudniona na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku w październiku 2011 roku na stanowisku adiunkta. Od grudnia 2019 roku Kierownik kierunku Biologia na WBNS. Członkini (od 2011 r.) i rzeczniczka (od 2013) Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Autorka publikacji, w tym artykułów naukowych w czasopismach z Listy filadelfijskiej, opracowań popularnonaukowych i dydaktycznych. Nagrody: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017), Nagroda Belfra Roku na WBNS (2017, 2023). Zainteresowania naukowe: rozwój dzieci i młodzieży, menarche, wpływ rodzaju diety na rozwój, proces pierwszej dentycji.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 1. Grant International Union of Anthropological and Ethnological Sciences’s (IUAES): Wnioskodawca został zwolniony z opłaty konferencyjnej w kongresie organizowanym w dniach 4-9.05.2016. Podczas konferencji został wygłoszony referat.
 2. Stypendium Projektu Grupa Regionalnego Rozwoju Innowacyjnego Doktoranci – Akronim: „GRRI-D” – „Badania przekrojowe i longitudinalne procesu pierwszego ząbkowania w ocenie prawidłowości rozwoju biologicznego dzieci”, 2006-2007, dofinansowanie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego EFS oraz ze środków Budżetu Państwa

Nieczuja-Dwojacka J., Marchewka-Długońska J., Budnik B., Wojtowicz P., Giemza B., Skrzypczyk B., Zvarik A., 2024, Factors influencing sex ratio at birth in Krosno, Poland, Scientific Reports, 14: 98.

Nieczuja-Dwojacka J., Borowska B., Budnik B., Marchewka-Długońska J., Tabak I., Popielarz K., 2023, The Influence of Socioeconomic Factors on the Body Characteristics, Proportion, and Health Behavior of Children Aged 6–12 Years, International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(4), 3303.

Nieczuja-Dwojacka J., Marchewka J., Siniarska A., Budnik A., Popielarz K., Tabak I., 2023, Influence of body build on hand grip strength, simple reaction time and strength of the abdominal muscles in prepubertal children, Anthropologischer Anzeiger, 80(2): 151–158

Nieczuja-Dwojacka J., Borowska B., Marchewka-Długońska J, Budnik A., Dąbrowski P., Kurc-Darak B., Grzelak J., 2023, Differences in lifestyle between students of medical and biological fields of study in Poland, Anthropological Review, 2023, 85(4): 123-134.

Siniarska A., Nieczuja-Dwojacka J., Grochowska M., Kozieł S., 2021, Body structure, muscular strength and living conditions of primary school children in Warsaw, Journal of Biosocial Science, 1-10.

Nieczuja-Dwojacka J., Klemarczyk W., Siniarska A., Kozieł S., Szysz T., 2020, Socio-economic determinants of the somatic development and reaction time of vegetarian and non-vegetarian children, Anthropologischer Anzeiger, 77(2): 137–146.

Nieczuja-Dwojacka J., Borowska B., Janiszewska A., Kozieł S., 2019, Socioeconomic factors and lifestyle affecting the variability of menstrual cycle characteristics in women from Central Poland, Anthropological Review, 82(4): 327–338.

Siniarska A., Nieczuja-Dwojacka J., Kozieł S., Wolański N., 2019, Body proportions of 6-18-year old children in Merida, Mexico, Anthropological Review, 82(3): 273-285.

Nieczuja-Dwojacka J., Borowska-Strugińska B., Janiszewska A., Kozieł S., 2019, Influence of socioeconomic factors during adolescence on the menarche age in Central Poland girls, Anthropologischer Anzeiger, 76/1:  29-35.

Zabłocka R., Marchewka-Długońska J., Nieczuja-Dwojacka J., Siniarska A., Kozieł S, 2018, Age at maturation, body structure and their relationship with socioeconomic factors,  Anthropologischer Anzeiger,  doi: 10.1127/anthranz/2018/0873.

Koziel S., Scheffler C., Tutkuviene J., Jakimaviciene E., Mumm R., Barbieri D., Godina E., El-Shabrawi M., Elhusseini M., Musalek M., Pruszkowska-Przybylska P., El Dash H.H., Safar H.H., Lehmann A., Swanson J., Bogin B., Yuk-Chien L.,  Detlef G., Kirchengas S., Siniarska A., Nieczuja-Dwojacka J., Králík M., Satake T.,  Hanć T., Roelants M., Hermanussen M., 2018, Growth and Social Environment Proceedings of the 25th Aschauer Soiree, held at Krobielowice, Poland, November 18th 2017, Pediatric Endocrinology Reviews, 15(4): 255-265.


prof. dr hab. Justyna Nowakowska
Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki; Przewodnicząca wydziałowej komisji dydaktycznej;
Członek rady doskonałości INB; Członek rady wydziału WBNS;

Université Louis Pasteur (Strasbourg I), Francja

Magisterium

1993

Maîtrise de biologie moléculaire et physiologie (dyplom ukończenia studiów wyższych we Francji, z wyróżnieniem, 1993).

Diplôme d’études approfondies (DEA), ULP w Strasburgu

Magisterium

1994

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR), Radzików

Doktorat

1999

Ekspresja pszenicznych genów germin gf-2.8 i gf-3.8 w tytoniu transgenicznym.

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL)

Habilitacja

2008

„Zmienność genetyczna polskich wybranych populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podstawie analiz polimorfizmu DNA”.

Biolog molekularny i wykładowca akademicki od 2017 r. Absolwentka Uniwersytetu im. Louis Pasteura w Strasburgu (Francja).
Moja praca doktorska dotyczyła analizy ekspresji genów u roślin GMO. W latach 2000-2017 zorganizowałam i kierowałam Laboratorium Analiz DNA i Laboratorium Biologii Molekularnej w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Posiadam szerokie doświadczenie współpracy międzynarodowej (staże naukowe we Francji, Austrii, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech).
Od 2008 r., jestem członkiem zarządu w 9 programach międzynarodowej współpracy The European Cooperation in Science and Technology (COST). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz pełnię funkcję redaktora oraz recenzenta w licznych czasopismach naukowych.
Za osiągniecia naukowe i organizacyjne otrzymałam 13 nagród i wyróżnień. Moimi głównymi zainteresowaniami naukowymi są: biologia molekularna roślin, genetyka populacyjna drzew leśnych, molekularna detekcja patogenów drzew leśnych, biotechnologia roślin i metody molekularne w sądownictwie.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2008/2011, (BLP-340), Kierunki zagospodarowania lasów beskidzkich na terenach poklęskowych. Grant: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
2010/2014, (Grant FP7-CP-FP-SICA, European Commission, Brussels), ISEFOR – Increasing sustainability of European forests: modeling for security against invasive pests and pathogens under climate change”.
2011/2013, (NN309 712440), Wpływ wybranych czynników środowiskowych na usuwanie fitopatogenów z wody. Grant: MNiSW.
2011/2013, (BLP-367), Zintegrowana ochrona szkółek przed nowymi, inwazyjnymi patogenami w warunkach ograniczonego wyboru fungicydów. Grant: DGLP.
2011/2014, (NCBiR NR12-0098-10), Stosowanie fosforynów jako elicytorów odpowiedzi na patogeny korzeni w szkółkach leśnych i drzewostanach. Grant: MNiSW.
2012/2014, (BLP-383), Określenie zmienności DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce z uwzględnieniem populacji rosnących poza naturalnym zasięgiem. Grant: DGLP.
2011/2014, (BLP-358), Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań. Grant: DGLP.
2014/2016, (500-403), Ocena zagrożenia górskich drzewostanów nasiennych i drzew doborowych jodły i świerka przez zgniliznę odziomkową bezinwazyjną metodą tomografii komputerowej. Grant: DGLP.
2011/2015, (24022), Wpływ metod produkcji szkółkarskiej na kształtowanie się struktury genetycznej materiału sadzeniowego sosny zwyczajnej na podstawie analiz DNA. Grant: DGLP.
2012/2015, (BLP-384), Identyfikacja DNA drewna jodły, modrzewia i innych gatunków drzew leśnych na potrzeby procesowe Straży Leśnej. Grant: DGLP.
2012/2017, (BLP-389), Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu. Grant: DGLP.
2013/2018, (LIFE11 ENV/PL/000459), Evaluation of the health state of forests and an effect of phosphite treatments with the use of photovoltaic SLE UAV. Grant: European Commission (Brussels).
2014/2017, (BLP-413), Charakterystyka genetyczna polskich populacji świerka z podzasięgu południowego (Hercyńsko-Karpackiego) na podstawie analiz DNA. Grant: DGLP.
2016/2018, (BLP-240327), Interakcje pomiędzy uszkodzeniami drobnych korzeni powodowanymi przez gatunki Phytophthora, a defoliacją brzóz (Betula sp.) przez miernikowce (Geometridae). Grant: DGLP.
2016/2020, The Global Timber Tracking Network (GTTN2). Finansowanie: German Federal Ministry for Food and Agriculture (Germany), European Forest Institute EFI (Finland).
2016/2020, (COST Action FP1406), Pine pitch canker strategies for management of gibberella circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH). Finansowanie: European Commission, Horizon 2020 Framework Program of the EU.
2019/2023, (CA18111), Genome editing in plants – a technology with transformative potential European Commission. Finansowanie: Horizon 2020 Framework Program of the EU.

Publikacje 2021

Aleksandrowicz-Trzcińska M., Sikora K., Drozdowski S., Nowakowska J.A., 2021. Zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych 35-letniego drzewostanu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnącego na gruncie porolnym. Sylwan 165(1):50−60.
Alenezi F.N., Slama H.B., Chenari Bouket A., Cherif-Silini H., Silini A., Luptakova L., Nowakowska J.A., Oszako T., Belbahri L. 2021. Bacillus velezensis: A treasure house of bioactive compounds of medicinal, biocontrol and environmental importance. Forests, 12, 1714, doi: 10.3390/f12121714.
Balla A., Silini A., Cherif-Silini H., Chenari Bouket A., Moser W.K., Nowakowska J.A., Oszako T., Farida Benia F., Belbahri L. 2021. The Threat of Pests and Pathogens and the Potential for Biological Control in Forest Ecosystems. Forests, 12, 1579, doi: 10.3390/f12111579.
Cherif-Silini H., Silini A., Chenari Bouket A., Luptakova L., Bourmani N., Nowakowska J.A., Oszako T, Belbahri L. 2021. Tailoring next generation plant growth promoting microorganisms as versatile tools beyond soil desalinization: A road map towards field application. Sustainability 13, 4422.
Wartalska P., Oszako T., Bakier S., Belbahri L., Malewski T., Hsiang T., Popowska-Nowak E., Nowakowska J.A. 2021. Dothistroma septosporum not detected in Pinus sylvestris seed trees from Southern Poland. Forests, 12, 1323, doi: 10.3390/f12101323.
Nowakowska J.A., Berezovska D., Szulińska A. 2021. Postawa społeczeństwa wobec organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) w Polsce – na przykładzie wybranych grup osób. Studia Ecologiae et Bioethicae 19,1:103-114.
Zegar-Chomicz E., Nowakowska J.A. 2021. Zmienność genetyczna dolnoreglowych drzewostanów bukowych o charakterze pierwotnym w porównaniu z drzewostanami zagospodarowanymi. Sylwan 165(2):126−135.

Publikacje 2020

Nowakowska J.A., Hsiang T., Patynek P., Stereńczak K., Olejarski I., Oszako T., 2020. Health assessment and genetic structure of monumental Norway spruce trees during a bark beetle (Ips typographus L.) outbreak in the Białowieża Forest District, Poland. Forests 11(6):647.
Drenkhan R., Ganley B., Martín-García J., Vahalík P., Adamson K., Adamčíková K., Ahumada R., Blank L., Bragança H., Capretti P., Cleary M., Cornejo C., Davydenko K., Diez J.J., Doğmuş-Lehtijärvi H.T., Dvořák M., Enderle R., Fourie G., Georgieva M., Ghelardini L., Hantula J., Ioos R., Iturritxa E., Kanetis L., Karpun N.N., Koltay A., Landeras E., Markovskaja S., Mesanza N., Milenkovic I., Musolin D.L., Nikolaou K., Nowakowska J.A., Ogris N., Oskay F., Oszako T., Papazova-Anakieva I., Paraschiv M., Pasquali M., Pecori F., Rafoss T., Raitelaitytė K., Raposo R., Robin C., Rodas C.A., Santini A., Sanz-Ros A.V., Selikhovkin A.V., Solla A., Soukainen M., Soulioti N., Steenkamp E.T., Tsopelas P., Vemić A., Vettraino A.M., Wingfield M.J., Woodward S., Zamora-Ballesteros C., Mullett M.S., 2020. Global geographic distribution and host range of Fusarium circinatum, the causal agent of pine pitch canker. Forests 11(7), 724
Oszako T., Voitka D., Stocki M., Stocka N., Nowakowska J.A., Linkiewicz A., Hsiang T., Berezovska D., Malewski T., 2020. Trichoderma asperellum efficiently protects Quercus robur leaves against Erysiphe alphitoides. European Journal of Plant Pathology (2020):1-14.
Loulier J., Lefort F., Stocki M., Asztemborska M., Szmigielski R., Siwek K., Grzywacz T., Hsiang T., Ślusarski S., Oszako T., Klisz M., Tarakowski R., Nowakowska J.A., 2020. Detection of fungi and oomycetes by volatiles using e-nose and SPME-GC/MS platforms. Molecules 25:5749.
Malewski T., Topor R., Nowakowska J.A., Oszako T., 2020. Zamieranie olszy czarnej wzdłuż rzeki Narewki na terenie Nadleśnictwa Białowieża. Leś. Pr. Badaw. 81(4):147–152.
Sikora K., Oszako T., Kubiak K., Nowakowska J.A., Malewski T., 2020. Multipleksowa detekcja gatunków Phytophthora przy użyciu platformy Fluidigm. Leś. Pr. Badaw. 81(4):161–166.
Elvira-Recuenco M., Cacciola S.O., Sanz-Ros A., Garbelotto M., Aguayo J., Solla A., Mullet M., Drenkhan T., Oskay F., Aday Kaya A.G., Iturritxa E., Cleary M., Witzell J., Georgieva M., Papazova-Anakieva I., Chira D., Paraschiv M., Musolin D.L., Selikhovkin A.V., Varentsova E.Yu, Adamcikova K., Markovskaja S., Mesanza N., Davydenko K., Capretti P., Scanu B., Gonthier P., Tsopelas P., Martín-García J., Morales-Rodríguez C., Lehtijärvi A., Doğmuş Lehtijärvi H.T., Oszako T., Nowakowska J.A., Bragança H., Fernández-Fernández M., Hantula J., Diez J.J., 2020. Potential interactions between invasive Fusarium circinatum and other pine pathogens in Europe. Forests 11:7.

Publikacje 2019

Zamora-Ballesteros C., Diez J., Martín-García J., Witzell J., Solla A., Ahumada R., Capretti P., Cleary M., Drenkhan R., Dvořák M., Elvira-Recuenco M., Fernández-Fernández M., Ghelardini L., Gonthier P., Hernández-Escribano L., Ioos R., Markovskaja S., Martínez-Álvarez P., Muñoz-Adalia J., Nowakowska J.A., Oszako T., Raposo R., Santini A., Hantula J., 2019. Pine Pitch Canker (PPC): pathways of disease spread and preventive measures. Forests 10:1158. doi:10.3390/f10121158
Morales-Rodríguez C., Anslan S., Auger-Rozenberg M.-A., Augustin S., Baranchikov Y., Bellahirech A., Burokiene D., Cepukoit D., Çota E., Davydenko K., Doğmuş-Lehtijärvi H-T., Drenkhan R., Drenkhan T., Eschen R., Franić I., Glavendekić M., de Groot M., Kacprzyk M., Kenis M., Kirichenko N., Matsiakh I., Musolin D.L., Nowakowska J.A., O’Hanlon R., Prospero S., Roques A., Santini A., Talgø V., Tedersoo L., Uimari A., Vannini A., Witzell J., Woodward S., Zambounis A., Cleary M., 2019. Forewarned is forearmed: harmonized approaches for early detection of potentially invasive pests and pathogens in sentinel plantings. NeoBiota 47:95–123.
Loos R., Aloi F., Piškur B., Guinet C., Mullett M., Berbegal M., Bragança H., Cacciola S.O., Oskay F., Cornejo C., Adamson K., Douanla-Meli C., Kačergius A., Martínez-Álvarez P., Nowakowska J.A., Luchi N., Vettraino A.-M., Ahumada R., Pasquali M., Fourie G., Kanetis L., Alves A., Ghelardini L., Dvorak M., Sanz-Ros A., Diez J.J., Baskarathevan J., Aguayo J., 2019. Transferability of PCR-based diagnostic protocols: An international collaborative case study assessing protocols targeting the quarantine pine pathogen Fusarium circinatum. Scientific Reports 9:8195.
Oszako T., Żółciak A., Tulik M., Tkaczyk M., Stocki M., Nowakowska J.A., 2019. Wpływ Bacillus subtilis i Trichoderma asperellum na rozwój sadzonek brzóz zainfekowanych patogenem drobnych korzeni Phytophthora plurivora. Sylwan 163(12):1006−1015.
Żółciak A., Nowakowska J.A., Pacia A., Keča N., Oszako T., 2019. Fungi isolated from shoots showing ash dieback in the Wolica Nature Reserve in Poland and artificially inoculated seedlings with Hymenoscyphus fraxineus. Folia Forestalia Polonica series A 61(1):42–50.
Konecka A., Tereba A., Studnicki M., Nowakowska J.A., 2019. Allele rzadkie i prywatne jako miara bogactwa puli genetycznej materiału sadzeniowego sosny zwyczajnej. Sylwan 163(11):948−956.

Publikacje 2018

Nowakowska J.A., 2018. Wpływ działalności antropogenicznej na obecną strukturę genetyczną populacji drzew leśnych. Studia Ecologiae et Bioethicae 16(3):75-83.
Nowakowska J.A., 2018. Świadomość społeczna o organizmach genetycznie modyfikowanych (GMO). AURA 7/18:12-15.
Konecka A., Tereba A., Bieniek J., Nowakowska J.A., 2018. Porównanie zmienności genetycznej pokolenia matecznego i sztucznie wyhodowanego potomstwa sosny zwyczajnej na podstawie analiz DNA. Sylwan 161(1):40-52.
Davydenko K., Nowakowska J.A., Kaluski T., Gawlak M., Sadowska K., Martín García J., Diez J.J., Okorski A., Oszako T., 2018. A comparative study of Fusarium circinatum pathogenicity with other Fusarium species to Polish provenances of P. sylvestris. Forests 9:560.
Keča N., Tkaczyk M., Żółciak A., Stocki M., Kalaji H., Nowakowska J.A., Oszako T., 2018. Survival of European ash seedlings treated with phosphite after infection with the Hymenoscyphus fraxineus and Phytophthora species. Forests 9(442):1-19.
Oszako T., Voitka D., Tkaczyk M., Keča N., Belbahri L., Nowa.kowska J.A., 2018. Assessment of interactions between defoliation and Phytophthora plurivora stem infections of birch seedlings. Forestry Chronicle 94(2):140-146.
Milenković I., Keča N., Karadžic D., Nowakowska J.A., Oszako T., Sikora K., Tkaczyk M., 2018. Interaction between Hymenoscyphus fraxineus and Phytophthora species on young Fraxineus excelsior seedling. Forestry Chronicle 94(2): 135-139.
Ayse Gulden A.K., Asko L., Yusuf Ş., Nowakowska J.A., Oszako T., Doğmuş-Lehtijärvi H.T., 2018. Phytophthora species detected in the rhizosphere of Alnus glutinosa stands in the Floodplain Forests of Western Turkey. Forest Pathology 21(1):44-50.
Aniszewski M., Drożdżek M., Niedźwiecki J., Nowakowska J.A., Solecki R., Tereba A., Witomski P., 2018. The parameters of the environment of deposition and molecular analyses of waterlogged archaeological wood from the early medieval site of Czermno in Eastern Poland. Drewno 61(201):135-151.
Oszako T., Nowaszewski M., Szulc W., Rutkowska B., Nowakowska J.A., 2018. Fosforyny jako czynnik ograniczający zamieranie korzeni drobnych w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej. Sylwan 162(10):819-827.
Milenković I., Keča N., Karadžić D., Radulović Z., Nowakowska J.A., Oszako T., Sikora K., Corcobado T., Jung T., 2018. Isolation and pathogenicity of Phytophthora species from poplar plantations in Serbia. Forests 9(330):1-19.

Publikacje 2017

Nowakowska J.A., Malewski T., Tereba A., Oszako T., 2017. Rapid diagnosis of pathogenic Phytophthora species in soil by real-time PCR. Forest Pathology 21(1):1-4.
Nowakowska J.A., Łukaszewicz J., Borys M., Tereba A., 2017. Pochodzenie drzewostanów świerkowych (Picea abies L. Karst.) z Puszczy Białowieskiej na tle regionu RDLP Białystok na podstawie analiz mitochondrialnego DNA. Sylwan 161(1):40-51.
Tulik M., Zakrzewski J., Adamczyk J., Tereba A., Yaman B., Nowakowska J.A., 2017. Anatomical and genetic aspect of ash dieback: a look at the wood structure. iForest 10:522-528.
Tkaczyk M., Milenković I., Nowakowska J.A., Borys M., Kałuski T., Gawlak M., Czyż M., Oszako T., 2017. Morphological and molecular identification of Phytophthora species isolated from the rhizosphere of declining oak trees in Krotoszyn Plateau. Genetika 49(1):203-215.
Pacia A., Nowakowska J.A., Tkaczyk M., Sikora K., Tereba A., Borys M., Milenković I., Pszczółkowska A., Okorski A., Oszako T., 2017. Common Ash stand affected by ash dieback in the Wolica Nature Reserve in Poland. Baltic Forestry 23(1):183-197.
Gutkowska J., Borys M., Tereba A., Tkaczyk M., Oszako T., Nowakowska J.A., 2017. Stan zdrowotny a zróżnicowanie genetyczne wybranych drzewostanów świerkowych na terenie RDLP w Krośnie. Leś. Pr. Badaw. 78(1):56–66.
Tereba A., Woodward S., Konecka A., Borys M., Nowakowska J.A., 2017. Analysis of DNA profiles of ash (Fraxinus excelsior L.) to provide evidence of illegal logging. Wood Science and Technology 51(6):1377-1387.
Tereba A., Konecka A., Nowakowska J.A., 2017. Application of selected molecular markers in studies on forest trees. Folia Forestalia Polonica series A 59(2):149-151.
Oszako T., Sikora K., Belbahri L., Nowakowska J.A., 2017. Molecular detection of oomycetes species in water courses. Folia Forestalia Polonica series A 59(4):321-328.


dr Izabella Olejniczak
Opiekun Sekcji Kynologicznej Organizowanie spotkań z badaczami innych uczelni, działaczami fundacji na rzecz dobrostanu zwierząt oraz sędziami i hodowcami psów rasowych Związku Kynologicznego w Polsce dotyczących zagadnień związanych z ekologią, etologią oraz hodowlą. Organizowanie zajęć terenowych oraz wspieranie inicjatyw członków Koła Naukowego Przyrodników.

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1985

„Analiza zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w dolnym basenie Biebrzy”.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Magisterium (Wydział Malarstwa, pracownia prof. Wiesława Szamborskiego)

1999

„Góry, kaktusy, pustynie”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1997

„„Wpływ uproszczenia ekosystemów trawiastych na zespoły skoczogonek (Apterygota, Collembola) w eksperymencie wazonowym”.

Zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze nauk przyrodniczych, w obrębie biologii i obejmują: 1) biologię i ekologię gleby, ze szczególnym uwzględnieniem mezofauny obszarów sub-polarnych i polarnych, agrocenoz, pożarzysk, inżynierskich zbiorowisk roślinnych (lasy i nasadzenia brzozowe), roślinności introdukowanej oraz 2) ekologię ewolucyjną i behawioralną, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników środowiskowych na zachowania godowe nartników, adaptacje morfologiczne ptaków odbywających długie wędrówki, zachowania ptaków w obecności „znanych” i „obcych” drapieżników, 3) synantropizację i synurbizację zwierząt. Udział w badaniach międzynarodowych. W latach 1998-1999 udział w badaniach terenowych w Arizonie, w Stacji Badawczej Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, USA. W latach 2003-2006 koordynacja cyklu badań dotyczących sygnałów godowych samców Gerris lacustris prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem w Helsinkach oraz dotyczących zróżnicowania genetycznego skoczogonek (Collembola) we współpracy z Uniwersytetem w Jyvaskyla, w Finlandii. W roku 2005 we współpracy z Ewha Woman’s University Seodaemun-Ku, w Seulu, Korea koordynacja badań dotyczących ewolucji sygnałów godowych nartników Gerridae. W tym samym roku koordynacja badań dotyczących terenów zalewowych prowadzonych razem z Instytutem Biologii Rumuńskiej Akademii Nauk.W latach 2008-2013 koordynacja cyklu badań obejmujących funkcjonowanie zespołów skoczogonek (Collembola) nadbrzeżnej tundry Półwyspu Kolskiego we współpracy z Instytutem Biologii Morza w Murmańsku, Rosyjskiej Akademii Nauk. Od 1979 roku, tj. czasów studenckich, udział w badaniach wędrówek ptaków.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2019/2022, (Grant NCN- OPUS 16), „Transformacja gleb porolnych wskutek zalesienia brzozą” (wykonawca).
 • 2016/2018, (projekt Funduszu Leśnego)
 • 2011/2015, (Grant MNSW, N N04 138440), „Czy i jak ptaki ważą porcje pokarmu?: doświadczenia nad percepcją masy u dzikich ptaków Aphelocoma ultramarina w środowisku naturalnym” (wykonawca).

Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J., 2021, Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination, Science ofThe Total Environment, 799,
Gwiazdowicz D.J., Zawieja B., Olejniczak I., Skubała P., Gdula A.K., Coulson S.J., 2020. Changing Microarthropod Communities in Front of a Receding Glacier in the High Arctic Insects 11, 226. DOI:10.3390/insects11040226.
Hewelke E., Górska E.B., Gozdowski D., Korc M., Olejniczak I., Prędecka A., 2020. Soil Functional Responses to Natural Ecosystem Restoration of a Pine Forest Peucedano-Pinetum after a Fire. Forests ID: forests-715456. DOI: 10.3390/f1103028.
Olejniczak I., Górska E.B., Prędecka A., Hewelke E., Gozdowski D., Korc M., Panek E., Tyburski Ł., Skawińska M., Oktaba I., Boniecki P., Kondras M., Oktaba L., 2019. Selected Biological Properties of the Soil in a Burnt-Out Area under Old Pine Trees Three Years after an Fire. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 21:1279-1293.
Górska E.B., Olejniczak I., Gozdowski D., Panek E., Kondras M., Oktaba L., Prędecka A., Biedugnis S., Boniecki P., Tyburski Ł., Oktaba I., Skawińska M., Dobrzyński J., Jankiewicz U., Hawelke H., Kaliszkiewicz A., 2018. Długoterminowa reakcja mikroorganizmów i mezofauny na pożary pochodzenia antropogenicznego. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 20:1776-1792.
Gworek B., Baczewska-Dąbrowska A., Kalinowski R., Górska E.B., Rekosz-Burlaga H., Gozdowski D., Olejniczak I., Graniewska M., Dmuchowski W., 2018 Ecological risk assessment for land contaminated by petrochemical industry. PLoS ONE 13(10):e0204852 DOI:10.1371.
Hewelke E., Oktaba L., Dozdowski D., Kondras M., Olejniczak I., Górska E.B., 2018 Intensity and Persistence of Soil Water Repellency in Pine Forest Soil in a Temperate Continental Climate under Drought Conditions. Water 10(9):1121.
Matyjasiak P., Boniecki P., Fuszara M., Okołowski M., Olejniczak I., 2018. Feather holes and flight performance in the barn swallow Hirundo rustica.Animal Cells and Systems DOI: 10.1080/19768354.2018.1452294.
Olejniczak I., Boniecki P., Kaliszewicz A., Panteleeva N., 2018. The response of tundra springtails (Collembola, Hexapoda) to human activity on the Murman coast of the Kola Peninsula, Russia. Polar Science 15:99-103.
Olejniczak I., Lenart S., 2017 A comparison of tillage, direct drilling and lime on springtail communities in a long-term field trial in Poland. Israel Journal of Ecology and Evolution 63 (2): 17-24.
Olejniczak I., Górska E.B., KondrasM., Oktaba L., Gozdowski D., Jankiewicz U., Prędecka A., Dobrzyński Ł., Otręba A., Tyburski Ł., Mickiewicz M., Hewelke E., 2017. Pożar – czynnik kształtujący liczebność mikroorganizmów i mezofauny w glebach leśnych. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set Environment Protection), 19:511-526.


Prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński
Kierownik Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód; Kierownik Zakładu Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych.

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1968

„Zespoły makrofauny litoralu Jeziora Mikołajskiego”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1974

„Oddychanie wyizolowanych skrzel małża Unio pictorum”.

Instytut Ekologii PAN

Habilitacja

1992

“Respiratory metabolism and metabolic adaptations of the Antarctic krill, Euphaysia superb”.

Instytut Ekologii PAN

Profesura

2007

Dorobek: prace dotyczące tempa metabolizmu bezkręgowców lądowych, słodkowodnych i morskich

Głównym nurtem badań był i jest przepływ energii na poziomie osobniczym przez bezkręgowce lądowe (Spitsbergen, Polska), słodkowodne (Spitsbergen) i morskie (Antarktyka, Arktyka, Pacyfik tropikalny, Bałtyk, Zalew Wiślany), młodociane stadia ryb (Pacyfik, Zalew Wiślany) oraz na poziomie populacyjnym (Zalew Wiślany) i ekosystemowym (tundra spitsbergeńska, pelagial Zalewu Wiślanego, psammon wiślany). Metody bioenergetyczne (przepływ energii, alokacja materii) zastosowane zostały w badaniach nad konkurencją międzygatunkową (stadia młodociane ryb morskich) oraz nad konkurencją wewnątrzpopulacyjną ryb i bezkręgowców. Za najważniejsze osiągniecia badawcze należy uznać stwierdzenie występowania zjawiska Metabolic Cold Adaptation i Zone of Relative Temperature Independence u antarktycznego kryla Euphausia superba, co wyjaśnia aktywność tego zwierzęcia w wodach antarktycznych w temperaturze -1,8oC oraz stwierdzenie odżywiania się przez kryl nie tylko fitoplanktonem, ale również (czasami głównie) zooplanktonem. Materiał do badań zbierano uczestnicząc w naukowych ekspedycjach morskich i lądowych organizowanych przez Polską Akademię Nauk, Rosyjską Akademię Nauk, Unię Europejską i Uniwersytet Svalbardzki (Norwegia). Godnym uwagi wynikiem badań nad konkurencją wewnątrzpopulacyjną jest stwierdzenie, że konkurencja ta jest bardzo kosztowna energetycznie w wyniku czego produkcja masy ciała zwierząt konkurujących jest niższa niż niekonkurujących. W wyniku dziesięcioletnich badań nad przepływem energii przez ekosystem Wisły na odcinku warszawskim stwierdzono, że najaktywniej procesy rozkładu materii organicznej (między innymi ścieków komunalnych) przebiegają w plaży zalanej wodą, oraz w plaży wynurzonej, natomiast kolumna wody wiślanej i plaża pod wodą są per saldo producentami materii organicznej w Wiśle. Prof. Opaliński jest laureatem Medalu Prof. Kazimierza Demela za wybitne zasługi w dziedzinie biologii i ekologii morza.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2007/2011, (MNiSW, Nr N 304 03 442 33), Przepływ energii przez piaszczyste łachy wiślane.
 • 2008/2012, (MNiSW, Nr N304347439), Przepływ energii przez piaszczyste ławice i plaże Wisły oraz ich potencjalna rola w rozkładzie materii organicznej.
 • 2013, (SYMFONIA, Nr 2013/08/W/NZ8/00702), Consilience for Vistula – CONVIS. Task 5. „Assessment of the biocatalytical potential of Wisła riverine sediments”.

Kotwicki L., Grzelak K., Opalinski K.W., Weslawski J.M., 2018. Total benthic oxygen uptake in two Spitsbergen Arctic fjords under different hydrological regimes. Oceanologia 60:107-113.
Uchmański J., Opaliński K.W., Rau K., 2018. Intraspecific competition in an island environment: variability and dispersal of terrestrial snail Helix adaspersa adaspersa.
Mueller, 1774 (Gastropoda: Helicidae). Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 12:25-39.
Uchmański J., Opaliński K.W., Rau K., Uvarov A., 2017. Dispersal and individual variability: laboratory experiments with the woodlouse Porcelio scaber. Studia Ecologiae et Bioeticae 15:15-21.


dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz.
Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW (od 2018); Senator UKSW (od 2017); Kierownik Katedry Biologii Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW (od 2017)

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1982

„Zagadnienia ekologii kuny domowej Martes foina (Erxleben, 1777) w Warszawie”.

Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym

Doktorat

2000

„Wybiórczość środowiskowa wydry w trakcie rekolonizacji”.

Uniwersytet Łódzki

Habilitacja

2012

„Funkcjonowanie populacji wybranych gatunków zwierząt w świetle wariantów zagospodarowania przestrzennego doliny Wisły”.

Zawodowo identyfikuję się jako ekolog, zoolog i przyrodnik. Moje główne zainteresowania badawcze dotyczą różnorodności biologicznej krajobrazów przekształconych przez działalność człowieka. Prowadziłem wieloletnie badania nad ekologią i występowaniem wydry w Polsce, gatunkiem w poszukiwaniu którego symbolicznie okrążyłem kulę ziemską po równiku. Jestem m. in. współautorem europejskich wytycznych monitoringu wydry i krajowej metodologii inwentaryzacji wydry i bobra. Oceniałem skutki scenariuszy rozwoju gospodarczego i modele żywotności populacji zwierząt w dolinie Wisły. W ostatnich latach zafascynowały mnie endemiczne i obce gatunki biedronek wysp północnego Atlantyku. Propaguję odczytywanie i rozpoznawaniu śladów zwierząt jako bezpieczną formę poznawania przyrody.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2019, (Santander Universidades), Endemiczne i obce gatunki biedronkowatych Wysp Kanaryjskich.
 • 2020/2021, (Fundacja En Arche), Endemiczne i obce gatunki biedronkowatych wysp północnego Atlantyku. Śladami Thomasa V. Wollastona

Romanowski J., Ceryngier P., Szawaryn K., 2020. New data on the Coccinellidae (Coleoptera) from Lanzarote, Canary Islands. The Coleopterists Bulletin 74(1): 188-194.
Romanowski J., Ceryngier P., 2019. First record of Cheilomenes sexmaculata (Coleoptera: Coccinellidae) in Panama. The Pan-Pacific Entomologist 95 (3/4): 163-166.
Romanowski J., Lesiński G., 2019. Comparing trophic niches of sympatric raptors in agricultural landscape in central Poland. Polish Journal of Ecology 67(4): 331-338.
Romanowski J., Ceryngier P., Větrovec J., Szawaryn K., 2019 The Coccinellidae (Coleoptera) from Fuerteventura, Canary Islands. Zootaxa 4646 (1): 101-123.
Romanowski J., Battiston R., Hristov G., 2019. First Records of Hierodula transcaucasica Brunner von Wattenwyl, 1878 (Mantodea: Mantidae) in the Balkan Peninsula. Acta Zoologica Bulgarica 71(2): 297-300.
Kosmowska A., Romanowski J., 2019. Otters Lutra lutra switch to costly territorial advertising when occurrence frequency increases. Mammal Study 44(1): 65-67.
Romanowski J., Ceryngier P., Szawaryn K., 2018. First records of Pharoscymnus flexibilis (Mulsant, 1853) (Coleoptera: Coccinellidae) on Fuerteventura, Canary Islands. The Coleopterists Bulletin 72: 858-860.
Ceryngier P., Romanowski J., 2018. High parasitization of a rare ladybird Platynaspis luteorubra – a reason of its rarity? Acta Zoologica Bulggarica, Suppl. 12: 21-24.
Romanowski J., Winczek M., 2018. Urban beavers Castor fiber in Warsaw (central Poland). Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 12: 109-111.


dr Paweł Rusin
Pełnomocnik Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku ds. praktyk studenckich; Członek Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich; Członek Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki UKSW; Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na kierunku Biologia oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów.

Uniwersytet Łódzki

Magisterium

1993

”Związek polimorfizmów –634 C/G i –460 C/T regionu promotora genu naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu oraz polimorfizmów –1214 G/C i –888 C/G regionu promotora genu dehydrogenazy sorbitolu z występowaniem retinopatii cukrzycowej”.

Uniwersytet Łódzki

Doktorat

2012

„Znaczenie procesów naprawy DNA dla prognozowania i terapii nowotworów głowy i szyi”.

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 roku uzyskał tytuł magistra biologii w zakresie genetyki, a następnie w 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii i biologii molekularnej.
Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku pracuje od 2014r. W 2016 roku założył Koło Naukowe Biologów Molekularnych UKSW i jest jego opiekunem. Jest specjalistą z zakresu analiza molekularnych mechanizmów apoptozy, proliferacji i napraw DNA w rakach płaskonabłonkowych, analiz zmian w ekspresji genów pod wpływem czynników środowiskowych, analiz wpływu czynników środowiskowych na skład konsorcjów bakteryjnych oraz wykrywania patogennych mikroorganizmów metodami molekularnymi, ponadto zaangażowany jest w taksonomiczne badania genetyczne bezkręgowców.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2014/2020, (2014/12/W/NZ6/00454), Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka.

Rusin P., 2017. Zastosowanie interferencji RNA w leczeniu uszkodzeń rogówki. Okulistyka. 4: 62-64.
Rusin P., Brzozowska A., 2018. System CRISPR/Cas oraz jego zastosowania w modyfikacji genów – rozdział w monografii naukowej pt.: „Najnowsze doniesienia z zakresu enzymologii i nauk pokrewnych” Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin, 36-47.


mgr Maciej Sierakowski
Asystent

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Magisterium

2008

Zajmuję się badaniem i oznaczaniem zanieczyszczeń chemicznych w środowisku w tym substancje priorytetowe. Zajmuje się także badaniem jakości żywności od oznaczania metali ciężkich po pestycydy kończąc na podstawowych parametrach jakości żywności. Poza toksykologią zajmuję się także biochemią, głównie ludzką gdzie badam płyny ustrojowe od zawartości pierwiastków po ilości śladowe leków.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2018/2019, (202/2016/Wn50/EE-ee/D), Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych.
 • 2018/2020, (WND-POWR.03.01.00-00-U056/17), „od przygody do wiedzy”.

Zakościelna P., Sierakowski M., Świątkowski A., 2017. Zmiany dystrybucji metali ciężkich w trakcie termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Inżynieria i Ochrona Środowiska 2, 175-183.
Kaliszewicz A., Jarząbek K., Szymańska J., Karaban K., Sierakowski M., 2018. Alpha-Linolenic Acid, but Not Palmitic Acid, Negatively Impacts Survival, Asexual Reproductive Rate, and Clonal Offspring Size In Hydra oligactis. Lipids 5.
Sierakowski M., Zdeb K., Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas w badaniu nowożytnej ceramiki szkliwionej, „Analityka. Nauka i Praktyka”, 2018 nr 3, s. 58-62.
Andrzejewska-Górecka D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M., Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants, “Archives of Environmental Protection”, 2019 nr 3


Prof. dr hab. Krzysztof Szostek
Kierownik Zakładu Antropologii Środowiskowej i Toksykologii, Członek komisji finansowej w Instytucie Nauk Biologicznych.

Uniwersytet Jagielloński

Magisterium

1990

Zawartość metali ciężkich w stałych zębach populacji Polski Południowej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

1996

Wieloczynnikowa analiza poziomów pierwiastków śladowych w sekwencjach zębów stałych człowieka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński

Habilitacja

2007

Rekonstrukcja ogólnego stanu biologicznego historycznych i przedhistorycznych grup ludzkich na podstawie analiz makro i mikroelementów w materiale odontologicznym Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł profesora nauk biologicznych

2015

Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z antropologią fizyczną i wpływem środowiska przyrodniczego na organizm człowieka, szczególnie w odniesieniu do historycznych i przedhistorycznych grup ludzkich. W tym obszarze prowadzę badania dotyczące rekonstrukcji ogólnego stanu biologicznego człowieka w tym diety, procesów migracji, długości karmienia mlekiem matki czy też wyznaczników stresu szkieletowego. W badaniach wykorzystywane są zarówno klasyczne metody anatomo-antropologiczne jak i nowoczesne techniki fizykochemiczne takie jak analizy pierwiastków śladowych oraz trwałych izotopów tlenu, azotu, węgla i wapnia. W badaniach wykorzystywane są również modele zwierzęce, jako źródło wiedzy z zakresu fizjologii organizmu. W pracy naukowej oprócz analiz izotopowych materiału kostnego prowadzę również badania histomorfometryczne, biochemiczne, molekularne i mikroskopowe. Autor ponad 100 prac naukowych oraz monografii i rozdziałów w książkach. Członek Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodniczący Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejętności.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Kierownik Projektu

Zastosowanie analizy stabilnych izotopów w badaniach antropologicznych – rekonstrukcja paleodiety i procesów migracyjnych przedlokacyjnych mieszkańców Krakowa. NN312 404337, 2009-2012.
Zastosowanie analiz stabilnych izotopów tlenu w badaniach grup pradziejowych na przykładzie pochówków z wielokulturowego, neolitycznego stanowiska w Bronocicach – badania pilotażowe. NN303 572938, 2009-2012.
Projekt Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”, 2012-2014.
Projekt DUN – Dofinansowanie Anthropological Review 2017
Projekt DUN – Dofinansowanie Konferencji PTA i Funeralni Lednickich 2017
Projekt ministerialny DUN – Dofinansowanie wydawnictwa Anthropological Review na rok 2018

Główny wykonawca

Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria) (MNiSW, N303 319837) 2009-2011.
Stary materiał nowymi metodami” – Wykorzystanie najnowszych analiz biologicznochemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z  terenów Polski. NCN NR projektu 2014/15/B/HS3/02184 – Projekt trwa 2015-2017.
Zastosowanie analiz trwałych izotopów tlenu na modelu zwierzęcym w interpretacji badań antropologicznych przedhistorycznych i historycznych grup ludzkich. NCN 2014/15/N/NZ8/00351. 2015- 2018.
Średniowieczne pochowki w Grodzie Czermno – Grant finansowany przez Max Plank Institute w Lipsku. 2018.
Grant POWR Główny koordynator kursów-Odontologia, Antropologia Stosowana, Problemy starzenia i starości w ramach ścieżki Antropologia Biologiczna- „Sprostać oczekiwaniom pracodawców! Dostosowanie programów kształcenia kierunków II stopnia UJ: biologia, zarzadzanie zasobami przyrody, ecology and evolution, do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego” POWR.03.01.00-00-N137/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2017-2019.

Wykonawca

Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych. Grant w ramach NPRH 12H 12 0064 81, 2013-2016.
Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności, NCN, 2013/11/B/HS3/04117 – 2014-2018.
Tam gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsce straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym NCN, 2016/22/E/HS3/00373 – Projekt trwa – 2017-2021

Miliszkiewicz N., Walas S., Tobiasz A., Kołodziej M., Szostek K. 2017. Calibration for Elemental Dental Tissue Analysis by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry. Analytical Letters vol 50, issue 8:1345-1359
Mnich B., Skrzat J., Szostek K., 2017. Estimating age at death from an archaeological bone sample – a preliminary study based on comparison of histomorphometric methods. Anthropological Review, Vol 80(1):37-55.
Lisowska-Gaczorek A., Cienkosz-Stepańczak B., Szostek K., 2017. Oxygen stable isotopes variation in water precipitation in Poland – anthropological applications. Anthropological Review, Vol 80(1):57-83.
Osipowicz G., Witas H. , Lisowska-Gaczorek A. , Reitsema L. , Szostek K., Płoszaj T., Kuriga J., Makowiecki D., Jędrychowska-Dańska K., Cienkosz-Stepańczak B. 2017. Origin of the ornamented baton perce´from the Gołębiewo site 47 as a trigger of discussion on long-distance exchange among Early Mesolithic communities of Central Poland and Northern Europe PLoS ONE 12(10): e0184560 Published: October 4, 2017.
Cienkosz-Stepanczak B., Lisowska-Gaczorek A., Haduch E., Ellam R., Cook G., Kruk J., Milisauskas S., Kozieł S., Szostek K. 2017.Nitrogen and strontium isotopes as tools for the reconstruction of breastfeeding practices and human behavior – a Neolithic collective grave in Bronocice (Poland). Collegium Antropologicum, vol.41, n°3: 191-199.
Kołodziej M., Walas S., Tylko G., Głab H., Szostek K., Telk A., Miliszkiewicz N. Zastosowanie LA IP MS w badaniach antropologicznych. 2017.Określenie wieku zmiany diety na podstawie rozmieszczenia przestrzennego strontu i baru w historycznych zębach ludzkich.Analityka. Nauka i Praktyka. 4: 48-53.
Mnich, B., Spinek, A.E., Chyleński, M., Juras, A., Szostek, K. 2018. Analysis of LCT-13910 genotypes and bone mineral density in ancient skeletal materials. PLoS ONE.,13(4),e0194966.
Kłosińska E M., Libera J., Twardowski W., Szczurowski J., Szostek K. 2019. The presumed early Bronze Age grave from the Radom Plain Sprawozdania Archeologiczne Sprawozdania Archeologiczne. 71: 273-30.
Lisowska-Gaczorek A., Szostek K., Pawlyta J., Cienkosz-Stepańczak B. 2020 Oxygen isotopic fractionation in rat bones as a result of consuming thermally processed water – bioarchaeological applications. Geochronometria DOI:10.2478.
Tomczyk, J., Regulski, P., Lisowska-Gaczorek A., Szostek K. 2020. Dental caries and stable isotopes analyses in the reconstruction of diet in Mesolithic (6815–5900 BC) individuals from Northeastern Poland.. Journal of Archaeological Science: Reports. 29:102141.
Mnich B., Mueller-Bieniek A., Nowak M., Wilczyński J., Pospuła S., Szostek K. 2020. Terrestrial diet in prehistoric human groups from Southern Poland based on human, faunal and botanical stable isotope evidence. Journal of Archaeological Science: Reports. Volume 32, August 2020, 102382.
Cienkosz-Stepańczak B, Szostek K, Lisowska–Gaczorek A. 2021. Optimizing FTIR method for characterizing diagenetic alteration of skeletal material. Journal of Archaeological Sciences – Report. doi: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.1.
Anna Juras, Edvard Ehler, Maciej Chyleński, Łukasz Pospieszny, Anna Elżbieta Spinek, Helena Malmström, Maja Krzewińska, Krzysztof Szostek, Wojciech Pasterkiewicz, Marek Florek, Stanisław Wilk, Barbara Mnich, Janusz Kruk, Marzena Szmyt, Sławomir Kozieł, Anders Götherström, Mattias Jakobsson, Miroslawa Dabert. 2021. Maternal genetic origin of the late and final neolithic human populations from present-day Poland. American Journal of Physical Anthropology. doi: 10.1002/ajpa.24372.
Jacek Tomczyk, Krzysztof Szostek, Aleksandra Lisowska-Gaczorek, Paweł Jelec, Maciej Trzeciecki, Marta Zalewska, Dorota Olczak-Kowalczyk. 2021. dental caries in early childhood (1.5-8.0 years) in the late medieval and modern populations from Radom (Poland). International Journal of Osteoarchaeology. doi: 10.1002/oa.3028.
Szostek K, Lisowska-Gaczorek A, Nowakowska P, 2021. Opracowanie anatomo-antropologiczne szczątków kostnych (w): Żelazna Nowa, stanowisko 2. cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, ocalone dziedzictwo archeologiczne (red: Ceślak-Kopyt M, Pododzińska D), Wydawnictwo Profil-Archeo. doi: 10.33547/oda-sah.10.zn.07, issn 2084-0071/isbn 978-83-66571-04-0.


Prof. dr hab. Jacek Tomczyk
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych na UKSW, Kierownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Członek senackiej komisji ds. mienia i finansów UKSW.

Papieska Akademia Teologiczna

Magisterium

1997

„Mono- czy polifiletyczny rodowód współczesnego człowieka w świetle oceny filogenetycznego stanowiska człowieka neandertalskiego”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

2002

„Problematyka taksonomii kopalnych hominidów. Studium historyczno-metodologiczne”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Habilitacja

2014

„Odontologiczne wyznaczniki stresu a czynniki środowiskowe kształtujące populację z doliny środkowego Eufratu (Syria)”.

Profesor z obszaru biologii człowieka (antropologii). Zainteresowania badawcze obejmują obszar antropologii szkieletowej oraz odontologii. Jest autorem i współautorem ponad 90 recenzowanych prac badawczych i przeglądowych. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Paleoodontologicznego. Od 2004r. jest członkiem francuskiej misji wykopaliskowej (dyrektor misji: prof. O. Rouault – University of Lumière Lyon II oraz prof. Maria Grazia Masetti- Rouault – Ecole de Hautes Etudes, Paris) prowadzącej pracy w starożytnej Terce i Tell Masaikh (Syria) ora w Qasr Shamok (Iraq).

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2009/2011, (MNiSW, N303 319837), Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria) – kierownik projektu.
2013/2015, (NCN, 2013/08/M/HS3/00379), Molecular history and paleogenetic links between Polish and Lithuanian populations – ancient DNA analysis since the Neolithic – wykonawca projketu.
2014/2017, (NCN, 2013/11/B/HS3/04117), Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.) – kierownik projektu.
2015/2018, (NCN, 2014/15/B/HS3/02184), „Stary materiał nowymi metodami” – Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski – kierownik projektu.
2017/2020, (NCN, 2016/20/W/HS3/00593), Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej – kierownik projektu w ramach konsorcjum.

Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D., 2017. Reliability of the assessment of periodontal disease in historical populations. International Journal of Osteoarchaeology 27:206–216.
Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D., 2017. Pulp stones prevalence in a historical sample from Radom, Poland (AD 1791–1811). International Journal of Osteoarchaeology 27:563–572.
Tomczyk J., Nieczuja-Dwojacka J., Zalewska M., Niemiro W., Olczyk W., 2017. Sex estimation of upper long bones by selected measurements in a Radom (Poland) population from the 18th and 19th centuries AD. Anthropological Review 80:287–300.
Tomczyk J., Myszka A., Borowska-Strugińska B., Zalewska M., Turska-Szybka A., Olczak-Kowalczyk D., 2018. Periodontitis in the historical population of Radom (Poland) from the 11th to 19th centuries. International Journal of Osteoarchaeology 28:397–407.
Przesmyska A., Tomczyk J., Zarzecka J., Kozieł S., Zalewska M., 2018. Standard intraoral radiography vs. cone beam computed tomography for root canal systems detection in historical dental material. Collegium Anthropologicum 42(1):39–44.
Tomczyk J., Ostrowska A., 2018. Enamel hypoplasia in a Mesolithic (5900±100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland): A case study. Anthropological Review 81:191–201.
Myszka A., Kubacka A.M., Tomczyk J., 2019. The mechanical hypothesis of septal aperture formation tested in an early medieval population from Ostrów Lednicki (Poland). Journal of Anatomy 234:368–375.
Przesmycka A., Tomczyk J., Pogorzelska A., Regulski P., Szopiński K., 2019. Detection of root canals in historical population from Radom (Poland). Folia Morphologica 78:853–862.
Tomczyk J., Myszka A., Ostrowska A., Sulgostowska Z., Palczewski P., 2019. A cut mark on the Mesolithic (ca. 5850 BC) cranium from Wieliszew (Poland): A revision of an analytical conclusion from previous studies. International Journal of Osteoarchaeology 29:665–669.
Piotrowska N., Tomczyk J., Pawełczyk S., Stanaszek Ł.M., 2019. Radiocarbon AMS Datong of Mesolithic human Romains from Poland. Radiocarbon 61(4):991–1007.
Myszka A., Krenz-Niedbała M., Tomczyk J., Zalewska M. 2019. Osteoarthritis ‐ a problematic disease in past human populations. A dependence between entheseal changes, body size, age, sex and osteoarthritic changes development. The Anatomical Record Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology DOI: 10.1002/ar.24316.
Olczak-Kowalczyk D., Tomczyk J., Gozdowski D., Kaczmarek U., 2019, Excessive computer use as an oral health risk behaviour in 18‐year‐old youths from Poland: A cross‐sectional study. Clinical and Experimental Dental Research 5:284–293.
Turska-Szybka A., Kaczmarek U., Gozdowski D., Tomczyk J., Olczak-Kowalczyk D., 2019. Trends in caries experience and background factors in 3-year-old children in Poland: evidence from epidemiological surveys during 2002–2017. Anthropological Review 82:79–90.
Tomczyk J., Regulski P., Lisowska-Gaczorek A., Szostek K., 2020. Dental caries and stable isotopes analyses in the reconstruction of diet in Mesolithic (6815–5900 BC) individuals from Northeastern Poland. Journal of Archaeological Sciences Reports DOI: 10.1016/j.jasrep.2019.102141.
Przesmycka A., Jędrychowska-Dańska K., Masłowska A., Witas H., Tomczyk J. 2020. Root and root canal diversity in human permanent maxillary first premolars and upper/lower first molars from a 14th–17th and 18th–19th century Radom population. Archives of Oral Biology DOI: 10.1016/j.archoralbio.2019.104603.
Tomczyk J., Myszka A., Regulski P., Olczak-Kowalczyk D. 2020. Case of pulp stones and dental wear in a Mesolithic (5900 ± 100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland). International Journal of Osteoarchaeology DOI: 10.1002/oa.2856.
Myszka A., Trzciński D., Tomczyk J., 2020. Bone former” hypothesis based on the selected medieval and early modern skeletal population from Poland. Anthropologischer Anzeiger 77: 47–56.
Olczak-Kowalczyk D, Tomczyk J., Gozdowski D., Kaczmarek U., 2020. Cigarette smoking as an oral health risk behavior in adolescents: a cross-sectional study among Polish youths. Anthropological Review 83:53–64.


Prof. dr hab. Krzysztof Jan Turlejski
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej WBNS i Wydziałowej Komisji Wyborczej WBNS. Członek Rady Wydziału WBNS. Członek Komisji Etyki i Bioetyki UKSW.

Wydział Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Magisterium (lekarz weterynarii)

1969

„Fitosocjologiczna charakterystyka wybranych drzewostanów naturalnych w Puszczy Białowieskiej”.

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Doktorat

1974

„Położenie korowej okolicy Clare-Bishopa u kota i odpowiedzi jej komórek na bodźce wzrokowe”.

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Habilitacja

2008

Neurofizjolog, neuroanatom, neurobiolog, badacz zachowania zwierząt, wykładowca akademicki. Kariera naukowa w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN (kierownik pracowni); długie wyjazdy do U. of Pennsylvania (USA), Salk Institute (USA), University of Sydney (Australia). Długotrwałe współprace z Univ. Del’Aquila (Włochy), Inst. Ekologii i Ewolucji im. Siewiercowa (Rosja), State U. of Erevan (Armenia). Liczba cytowań – 1224; Indeks H – 18; Indeks i10 – 29 (Google Sch.). Wykłady: Szkoła Główna Psychol. Społ. (2006-2009), Wyższa Szk. Zarządzania i Prawa (2010-14) Inst. Biologii Dośw., Inst. Psychologii (wykł. dla doktorantów), od 2014 profesor UKSW. Redaktor naczelny Acta Neurobiologiae Experimentalis (2002-2016). Członek Zarządu europejskich organizacji naukowych FENS, IBRO (2003-2012); EBBS (2008-2012); Przewodniczący Krajowej Komisji Etycznej ds. Dośw. na Zwierzętach (2010-2015); członek zespołu MNiSW ds. wdrożenia Dyrektywy UE i przygotowania założeń Ustawy o Dośw. na Zwierzętach (2011-12). Czł. Komitetu Neurobiologii PAN (2007-11). Kilkakrotnie odznaczany, najwyżej – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski „za działalność opozycyjną i bezinteresowna pracę na rzecz odrodzonej Polski” (2012). Członek-korespondent TNW (od 2014) i PAU (od 2017). Zainteresowania zawodowe: ewolucja, rozwój, budowa i funkcjonowanie układu nerwowego, mechanizmy i motywacja zachowań wrodzonych i wyuczonych ludzi i zwierząt, złożone zachowania i inteligencja zwierząt, ewolucja układu nerwowego.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2010/2014, (Grant „BIOIMAGINE), Workpackage 1: Twinning Exchange System” organizacji BioLogue dla IBD. Wykonawca.
2010/2014, (Grant POIG 003 Biocentrum Ochota dla IBD), Główny wykonawca projektu “Stworzenie atlasu mózgu oposa laboratoryjnego Monodelphis domestica”.
2011/2014, (Grant NCN UMO-2011/01/B/NZ4/01575), „Rola receptora neurotrofin TrkB we wczesnych etapach rozwoju mózgu ssaków”. Główny wykonawca.
2011/2014, (Grant NCN), “Social play in rats” Wykonawca.
2011/2014, (Grant NCN UMO-2011/01/B/NZ4/01577), „Wpływ deksametazonu i stresu oddzielenia od matki na zachowanie dorosłych myszy, poziom kortykoidów i ekspresję ich receptorów w mózgu”. Wykonawca..

Bartkowska K., Świątek I., Aniszewska A., Jurewicz E., Turlejski K., Filipek A., Djavadian R.L., 2017. Stress-Dependent Changes in the CacyBP/SIP Interacting Protein S100A6 in the Mouse Brain. PLoS One. 12:e0169760.
Krawczyk R., Klejbor I., Turlejski K., Ludkiewicz B., Moryś J., 2017. Organisation of the dopamine neuronal subsets within midbrain of the Pygmy Acrobat. Folia Morphologica 76:558-567.
Majka P., Chlodzinska N., Turlejski K., Banasik T., Djavadian R.L., Węglarz W.P., Wójcik D.K., 2018. A three-dimensional stereotaxic atlas of the gray short-tailed opossum (Monodelphis domestica) brain. Brain Struct Funct 223:1779–1795.
Bartkowska K., Tepper B., Turlejski K., Djavadian R.L., 2018. Roles of the exon junction complex components in the central nervous system: a mini review. Rev Neurosci 29:817-824.
Bartkowska K., Tepper B., Gawda A., Jarosik M., Sobolewska P., Turlejski K., Djavadian R.L., 2019. Inhibition of TrkB- and TrkC-Signaling Pathways Affects Neurogenesis in the Opossum Developing Neocortex. Cereb Cortex 29:3666–3675.
Tepper B., Aniszewska A, Bartkowska K, Grochocka L, Turlejski K, Djavadian R. 2019. Aged opossums show alterations in spatial learning behawior and reduced neurogenesis in the dentate gyrus. Frontiers in Neurosci. 13:1210.


Prof. dr hab. Janusz Uchmański
Kierownik Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody

Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1976

„Statystyczna ocena wykrywalności ognisk nowotworowych”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1978

„Bioenergetyczna interpretacja zasady ekstremalnej w oparciu o model przepływu energii przez organizm rozkruszka korzeniowego”.

Instytut Ekologii PAN

Habilitacja

1986

“Differentiation and frequency distributions of body weights in plants and animals”.

Instytut Ekologii PAN

Profesura

1999

Pracował w Instytucie Ekologii PAN (1976-2002), Instytucie Paleobiologii PAN (1987-1991), Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (1997-2007) i Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2000- 2011). W latach 2002 – 2012 był dyrektorem Centrum Badań Ekologicznych PAN.
Od 2007 roku jest profesorem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Marburgu (Niemcy) (1989-1990). Oprócz tego staże naukowe na Uniwersytecie w Bazylei (1988), w Centrum Badań Środowiska w Lipsku (1993, 1994) i na Uniwersytecie w Lund (2008).
Autor pond stu publikacji naukowych i książki Klasyczna ekologia matematyczna. Organizator kilku międzynarodowych konferencji naukowych i członek kilku redakcji międzynarodowych czasopism naukowych (Polish Journal of Ecology i BioPhysMat). Laureat nagród PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a w przeszłości członek Komitetu Ekologii PAN, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN oraz członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Nauk Biologicznych (IUBS) z siedzibą w Paryżu. Członek komitetów programowych konferencji poświęconych zastosowaniom matematyki w biologii organizowanych regularnie w Polsce i Rosji.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Uchmański J. 2021. Can a more variable species win interspecific competition? Acta Biotheoretica (), -38, DOI 10.1007/s10441-021-09408-0
Uchmański J. 2020. On algorithmic essence of biology. Computer Research and Modeling 12, 3: 641–652.
Uchmański J. 2020. Ecology through the eyes of non-ecologists. Studia Ecologiae et Bioethicae 18, 5: 259-270.
Olejniczak I., Boniecki P., Uchmański J. 2020. The effect of the degree of isolation of alder tussocks on the activity and diversity of epigeic invertebrates. Studia Ecologiae et Bioethicae 18, 5: 517 – 525.
Uchmański J. 2019. Cyclic outbreaks of forest insects: a two-dimensional individual-based model. Theoretical Population Biology 128: 1-18.
Uvarov A. V., Ilieva-Makulec K., Karaban K., Yakovenko N. S., Uchmański J. 2019. Effects of intra- and interspecific interactions in earthworm assemblages: a comparative study. Biology Bulletin 46, 5: 475–482.
Уваров A. B., Илиева-Макулец K., Карабан K., Яковенко H. C., Ухманьский Я. 2019. Cравнительное исследование влияния внутри- и межвидовых взаимодействий в группировках дождевых червей. Известия РАН. Cерия Биологическая, 5: 505–513.
Uchmański J., Opaliński K. W., Rau K. 2018. Intraspecific competition in an island environment: variability and dispersal of terrestrial snail Helix aspersa aspersa Müller, 1774 (Gastropoda: Helicidae). Acta Zoologica Bulgarica Suppl. 12: 25-39.
Maszczyk P., Babkiewicz E., Czarnocka-Cieciura M., Gliwicz Z. M., Uchmański J., Urban P. 2018. Ideal free distribution of Daphnia under predation risk – model predictions and experimental verification. Journal of Plankton Research 40: 471-485.
Uchmański J., Opaliński K. W., Rau K., Uvarov A. V. 2017. Dispersal and individual variability: laboratory experiments with the woodlouse Porcellio scaber. Studia Ecologiae et Bioethicae 15,4: 15-21.
Uchmański J. 2017. Ekologia oczami nieekologa. Studia Ecologiae et Bioethicae 15,2: 27-39.
Uchmański J., Latawiec M., Czartoszewski J., Ilieva-Makulec K. 2017. 15 lat Instytutu Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia Ecologiae et Bioethicae 15,3: 5-18.
Uchmański J. 2016. Algorytmiczność biologii. Studia Philosophiae Christianae 52: 99-120.
Uchmański J. 2016. Individual variability and metapopulation dynamics: an individual-based model. Ecological Modelling 334: 8-18.


mgr Michał Winczek
Zakład Zoologii i Ekologii Zwierząt

dr Zbigniew Wyżewski
Importer danych PBN.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magisterium

2012

„Mikroflora współczesnego drewna dębu i sosny po ośmiu latach zalegania w glebie na stacji archeologicznej w Biskupinie w warunkach anoksji”.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doktorat

2017

„Badanie wpływu zakażenia wirusem ektromelii mysich komórek permisywnych na mitochondrialne białka szoku cieplnego (Hsp60 i Hsp10) w warunkach in vitro”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doktorat

2015

„Ontyczny status komórki zwierzęcej w świetle poglądów Arystotelesa”.

Dotychczasowy przebieg mojej naukowej aktywności obejmował badania koncentrujące się wokół zagadnień z obszaru mikrobiologii, biologii molekularnej, odporności na poziomie wewnątrzkomórkowym oraz wirusologii. W pracy doktorskiej poruszyłem problemy z zakresu cytoimmunologii zakażeń wirusowych. Treść dysertacji dotyczyła mechanizmów odpowiedzi układu odpornościowego na atak wirusa ektromelii, patogenu spokrewnionego z czynnikiem etiologicznym ospy prawdziwej. Po ukończeniu studiów doktoranckich przez dwa lata pracowałem jako asystent, a potem adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Biochemii WRiB SGGW. Tam pogłębiłem swoją wiedzę biochemiczną, o którą wzbogaciłem – wypracowany jeszcze na studiach – warsztat mikrobiologa. Synteza tych dwóch dziedzin pozwoliła mi na podjęcie eksperymentów nad wpływem naturalnych wyciągów roślinnych na wzrost wybranych szczepów bakteryjnych. Równolegle rozpocząłem badania bioinformatyczne nad aktywnością wybranych białek enzymatycznych. Współpracując z zespołem bioinformatyków, obecnie zatrudnionych w nadmienionej Katedrze Biochemii, scharakteryzowałem nowe rodziny ADP-rybozylotransferaz, białkowych katalizatorów o niebagatelnym znaczeniu dla funkcjonowania organizmów żywych. Obecnie kontynuuję badania nad przeciwbakteryjnym działaniem ekstraktów roślinnych, a także finalizuję i opisuję stare, a podejmuję nowe – analizy proteomiczne in silico. Moje zainteresowanie biologią przekłada się również na zaciekawienie filozofią przyrody – jako filozof rozważam ontyczny status niektórych bytów jednostkowych, takich jak komórki, bakterie czy wirusy.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

 • 2012/2016, (DEC-2011/03/B/NZ6/03856), Wpływ ortopokswirusa ektromelii na mitochondria komórek permisywnych RAW264.7, L929: badania in vitro.

Wyżewski Z., Gregorczyk-Zboroch K., 2020. Zakażenia bakteryjne problemem współczesnej medycyny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Wyżewski Z., Gregorczyk-Zboroch K., Mielcarska M., Bossowska-Nowicka M., Struzik J., Szczepanowska J., Toka F., Niemiałtowski M., Szulc-Dąbrowska L., 2019. Mitochondrial Heat Shock Response Induced by Ectromelia Virus is Accompanied by Reduced Apoptotic Potential in Murine L929 Fibroblasts. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 67:401–414.
Mielcarska M., Bossowska-Nowicka M., Gregorczyk-Zboroch K., Wyżewski Z., Szulc L.-Dabrowska, Gierynska M., Toka F., 2019. Syk and Hrs regulate TLR3-Mediated Antiviral Response in Murine Astrocytes Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019: 6927380.
Wyżewski Z., Podedworny G., Panek E. 2019. Relacje symbiozy w przyrodzie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Wyżewski Z., Panek E., 2019. Wybrane patogeny wirusowe i bakteryjne w konfrontacji z ludzkim układem odpornościowym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Wyżewski Z., Panek E., 2019. Mikrobiologia w archeologii i ochronie zabytków na przykładzie badań naukowych towarzyszących konserwacji drewna ze stanowiska archeologicznego w Biskupinie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Wyżewski Z., Gregorczyk-Zboroch K., 2018. Rola antyapoptotycznych białek z rodziny Bcl-2 w zakażeniu wirusem grypy typu A. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 72:1043–1051.
Karolina P. Gregorczyk, Wyżewski Z., Szczepanowska J., Toka F., Mielcarska M., Bossowska-Nowicka M., Gieryńska M., Boratyńska-Jasińska A., Struzik J., Niemiałtowski M., Szulc-Dąbrowska L., 2018. Ectromelia virus affects mitochondrial network morphology, distribution, and physiology in murine fibroblasts and macrophage cell Line. Viruses 10.
Szulc-Dąbrowska L., Gregorczyk-Zboroch K., Struzik J., Wyżewski Z., Ostrowska A., Toka F., Gieryńska M., 2018. Long actin-based cellular protrusions as novel evidence of cytopathic effect induced in immune cells infected by ectromelia virus. Central European Journal of Immunology, 43:363–370.
Wyżewski Z., Karolina P. Gregorczyk, Szczepanowska J., Szulc-Dąbrowska L., 2018. Functional role of Hsp60 as a positive regulator of human viral infection progression. Acta Virologica, 62:33–40.
Wyżewski Z., Goryluk-Salmonowicz A., Gregorczyk-Zboroch K., Mielcarska M., Bossowska-Nowicka M., Marszalik A., Deszcz B., Panek E., Sztandarski P., 2018. Problemy i postępy nauk biologicznych, weterynaryjnych i medycznych. Hominis mens discendo alitur et cogitando. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Wyżewski Z., Komisarz R., Panek E., 2018. ADP-rybozylotransferazy i ich rola w zakażeniach bakteryjnych. Wydawnictwo ZF SGGW, Warszawa.
Wyżewski Z., Gregorczyk K., 2018. Perspektywy efektywnych terapii zakażeń HCV w świetle osiągnięć nauki i medycyny. Wydawnictwo ZF SGGW, Warszawa
Cisek A., Dąbrowska I., Gregorczyk K., Wyżewski Z., 2017. Phage therapy in bacterial infections treatment: one hundred years after the discovery of bacteriophages. Current Microbiology 74:277–283.


dr Jan Sandner
Kierownik Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS
Administrator systemów IT OSX Server. Projektant oraz administrator witryn dla Centrum Ekologii i Ekofilozofii, Instytutu Nauk Biologicznych, Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS, projektu METEO UKSW, multimedialnej platformy wykładowej online. Zarządzanie projektem stacja pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Wydawca Akademickiej Platformy Konsultingowej EkoForum.eu (Zarządzanie Zasobami Środowiska Przyrodniczego).

Technikum Geologiczne

Warszawa

1971 – 1976
Technik Geolog

Kierunek specjalizacji; hydrogeologia, stosunki wodne.

Uniwersytet Warszawski

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

1976 – 1981
Magister 

Magisterium w zakresie geografii i studiów regionalnych, Studium uwarunkowań przyrodniczych środowiska obszaru zlewni rzeki górnej Utraty, Uniwersytet Warszawski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego AR w Warszawie
Akademia Rolnicza w Lublinie

1982 – 1991
Doktor

Doktor nauk rolniczych o specjalności ochrona środowiska, Model waloryzacji gleb pod kątem ich potencjalnej odporności na zanieczyszczenia przemysłowe, Model of valorization of soils under viewpoint of their potential resistance against some selected contaminants, doktor nauk rolniczych, specjalista w zakresie agrotechniki, agroekologii i ochrony środowiska

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

2001
Audytor

System zarządzania środowiskowego według ISO 14001.

Apple Certificate

2010
Management Mac OSX Server

Certyfikat w zakresie zarządzania IT Mac OSX Server. Certyfikat uzyskany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany przez Unię Europejską w zakresie wdrażania usług informatycznych Mac OSX Server.

Pod pojęciem prawidłowej interpretacji danych źródłowych kryje się szereg procesów przyrodniczych, które najpierw muszą zostać opisane, a następnie odpowiednio zinterpretowane. Prawidłowa ich interpretacja jest kluczem do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska i wszystkimi innymi pochodnymi działaniami, które sprowadzają się do kreowania strategii rozwoju kraju na wszystkich jego szczeblach.
Konsultacje eksperckie w zakresie zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki hydrologicznej. Specjalizacja w zakresie projektów oraz badań analitycznych strategii rozwoju podstawowych jednostek administracji kraju z punktu widzenia zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

SGGW AR

1982 – 1991
Asystent, Adiunkt

Wykładowca w Katedrze Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Żywienia Człowieka. Jego zainteresowania badawcze dotyczyły, między innymi teorii systemów waloryzacji naturalnych zasobów środowiska.

 • Specjalność Ekologia, Ochrona środowiska.
 • Waloryzacja gleb pod kątem potencjalnej odporności na zanieczyszczenia.
 • Informatyczne modele, algorytmy interakcji elementów środowiska przyrodniczego.

UKSW

od 1992 –
Adiunkt, St. wykładowca

Wykładowca w CEiE na UKSW. Jego zainteresowania badawcze dotyczą, między innymi teorii systemów waloryzacji naturalnych zasobów środowiska. Konstruuje systemy zarządzania danymi (Laboratory Information Management System – LIMS) dla laboratoriów nauk przyrodniczych oraz innych nauk. Jego laboratorium oferuje wirtualne projekty badawcze i edukacyjne realizowane pod klucz w oparciu o własne platformy IT.

 • Prototypy środowiska interakcji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.
 • Modele zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.
 • Strategie zrównoważonego rozwoju gmin (projekty, konsulting, analizy).

2006-2020; Projekt Magazynu EkoForum.eu popularno-naukowego z platformą konsultingową

Magazyn EkoForum.eu jest autorską platformą internetową wspierająca zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Magazyn EkoForum.eu jest obok witryny o charakterze publicystycznym, przede wszystkim platformą konsultingową. Platforma ThinkTank EkoForum.eu ściśle współpracuje z instytucjami nauki i edukacji. Powstają tam projekty konsultingowe, medialne w obszarze edukacji, audyty środowiskowe. Konstruowane są również projekty tematyczne multimedialne o znaczeniu naukowym, popularno-naukowym i edukacyjnym. W ramach tej platformy realizowane są projekty eksperckie.

2017-2018; Projekt wraz z wdrożeniem stacji meteo-uksw.edu.pl oraz zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi

Produktem jest system pozyskiwania danych (z urządzeń pomiarowych zlokalizowanych na terenie UKSW przed budynkiem CLNP na ulicy Wóycickiego w Warszawie) wraz z ich gromadzeniem i udostępnianiem z wykorzystaniem technik informatycznych. Produktem jest aplikacja oraz system przedstawiający sposób gromadzenia i udostępniania danych o stanie środowiska atmosferycznego. Dane są udostępniane w systemie online oraz offline z wykorzystaniem technik informatycznych. W tym celu zostały zrealizowane dedykowane produkty internetowe, poprzez które udostępnia się wybrane dane przeznaczone do różnych celów i zadań. Została przeprowadzona innowacyjna wizualizacja aplikacji z zastosowaniem narzędzi internetowych udostępnianych przez firmę Adobe. Dedykowany produkt internetowy został zaprojektowany indywidualnie przez autora produktu. Dotyczy to zarówno strony informatycznej produktu, jak i jego wizualizacji.

Książki
Sandner J., Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008
Artykuły (wybrane dla profilu CEiE):
Sandner J., 2020, Wybrane problemy w procesie projektowania strategii zrównoważonego rozwoju gmin, Studia Ecologiae et Bioethicae, 17, 3: 53-62, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Sandner J., 2013/14, Selected problems of holistic management of the natural environment with the concept of sustainable development, as the basis for the establishment of a scientific environment protection discipline, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.11, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.129-143.
Sandner J., 2010, Klimat w holistycznej edukacji., Zmiany klimatu a społeczeństwo, red. Leszek Karski, Irena Grochowska, Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2010, s.77-91.
Sandner J., 2010, Wybrane problemy holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.8, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s. 143-157.
Sandner J., 2010, Man and the natural environment in the light of sustainable development, A humanist approach to sustainable development, edited by Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.39-53.
Sandner J., 2009, Wybrane aspekty metodyki badań holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.7, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.183-203.
Sandner J., 2008; Selected epistemological and methodological aspects of the Biosphere concept in pursuit of an empirical research platform for ecophilosophy, Monograph; Holistic Approach to Environment Conservation, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.77-88.
Sandner J., 2008; Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości; Aspekty epistemologiczne i metodologiczne holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.205.
Sandner J., 2008, Wybrane aspekty procesów środowiskowych holistycznej edukacji przyrodniczej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, Studia filozoficzno-sozologiczne, PAN Komitet Człowiek i Środowisko, Vol.2, No.2, 2008, Lublin, s.69-80.
Sandner J., 2008, Selected epistemological and methodological aspects of studies on estimation of the condition of holistic natural sciences education in the perspective of the concept of sustainable development, on the basis of research carried out in 2007 at the Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan Wyszyński University, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.6, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.461-469.

Uruchomiona została platforma multimedialno-edukacyjna Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS. Na platformie prowadzone są wykłady online oraz prezentacje audio z problematyki Nauk o Ziemi dla studentów dziennych i podyplomowych. Platforma została uruchomiona w marcu 2020 w związku z ogłoszeniem pandemii i koniecznością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.
W dniu 29-05-2020 została podjęta decyzja przez kierownika laboratorium dr Jana Sandnera o jej utrzymaniu, jako stały element wspomagający proces edukacji na kierunku ochrona środowiska w CEiE na UKSW w ramach przedmiotów realizowanych w Laboratorium Geologicznym, Hydrologicznym i GIS.