Przejdź do treści

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz.
p.o. kierownik Centrum Badawczo-Dydaktycznego
e-mail: m.wszelaka-rylik@uksw.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia

  • 2001 – 2004 – KBN 7 T09A 106 21 „Kalorymetryczne badania oddziaływań białek z elektrolitami”, ICHF PAN – wykonawca
  • 2003 – 2005 – Projekt 5. Programu Ramowego UE (G1MA-CT-2002-04059) pt.: „Thermodynamic Laboratory for Environmental Purposes – TALES (Centre of Excellence)”, IChF PAN – wykonawca.
  • 2003 – 2006 – KBN 4 T09A 068 25 „Inżynieria kompleksów supramolekularnych tworzonych przez makrocykliczne receptory z substratami o znaczeniu biologicznym”, IChF PAN – wykonawca.
  • 2007 – 2010 – Projekt specjalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1206/GDR/2007/03) pt.: „Nanoinżynieria enzymatyczna selektywnie przepuszczalnych membran”, IChF PAN – wykonawca.
  • 2010 – 2014 – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIG.01.01.02-14-102/09)  pt. „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”, IChF PAN – wykonawca.
  • 2014 – 2016 – Projekt badawczy realizowany przez WKG Sp. z o.o., Sp. k., Program INNOTECH, Konkurs 3, ścieżka programowa Hi-Tech pt.: „Badania nad optymalizacją technologii wytwarzania ultraczystego nanometrycznego węglanu wapnia oraz testy surowca w skali laboratoryjnej” – lata 2014 – 2016, Opracowanie koncepcji technologicznej produkcji ultraczystego nanometrycznego węglanu wapnia (NPCC), UKSW – wykonawca.
  • 2016 – 2017 oraz 2017 – 2018 – Projekty w ramach dotacji statutowej: „Tworzenie inteligentnych leków osadzanych na stałym nośniku”, UKSW – kierownik projektu..
  • 2019 – Projekt w ramach dotacji statutowej:” Opracowanie metodyki badawczej identyfikacji mikroplastików w próbkach środowiskowych, UKSW-kierownik projektu..

B. Macherzyński, M. Wszelaka-Rylik, M Włodarczyk-Makuła, M. Osiak,A. Pietrzak, B. Bień, A. Poniatowska, Comparative efficiency of phosphorus removal from supernatants by coagulation process, Desalination and Water Treatment, 301, 209-215, 2023

B. Macherzyński, M. Wszelaka-Rylik, S. Olszewska, Porównanie skuteczności wybranych koagulantów w zintegrowanym procesie koagulacji i adsorpcji, Technologia Wody, 2, 53-56, 2023

B. Macherzyńskia,, M. Włodarczyk-Makuła, D. Andrzejewska-Górecka, M. Wszelaka-Rylik. Determination of toxic PAH concentrations for fermentation and evaluation of supernatants and sewage sludge toxicity using TEF indicators, Desalination and Water Treatment, 268, 182-193, 2022.

Andrzejewska-Górecka D., Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Bioleaching of cadmium(Cd) and zinc(Zn) from the contaminated soil using bacteria from wastewater sludge, Desalination and Water Treatment, 232, 372-379, 2021

Macherzyński D., Wszelaka-Rylik M., Włodarczyk-Makuła M., Andrzejewska-Górecka D., Removal of chemotherapeutic agents in an integrated process of coagulation and sorption, Desalination and Water Treatment, 232, 256-263, 2021

Macherzyński, M. Włodarczyk-Makuła, M. Wszelaka-Rylik, D. Wojewódka Evaluation of the possibility of PAH degradation by a consortium of fermentation bacteria, Desalination and Water Treatment, DOI: 10.5004/dwt.2020.25627, 186 (2020) 325–333, MaySzaruga, M. Fuz. M.

Wszelaka‑Rylik,  P. Gierycz, Thermodynamics of antibiotics: natural cyclodextrin inclusion complex formation and covering of nano-metric calcite with these substances, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (2020) DOI: 10.1007/s10973-020-10048-8H. Konieczny, M.

Wszelaka-Rylik, B. Macherzyński, Archives of Environmental Protection ,45 (2019) 4  20-29 ,  DOI:10.24425/aep.2019.130238.Andrzejewska-

Górecka, A. Poniatowska, B. Macherzyński, D. Wojewódka, M. Wszelaka-Rylik, Comparison of the effectiveness of biological and chemical leaching of copper (Cu), nickel (Ni) and Zinc (Zn) from circuit boards, Journal of  Ecological Engineering, 2019 20(9) 62-69.

Wszelaka-Rylik, Thermodynamics of β-cyclodextrin–ephedrine inclusion complex formation and covering of nanometric calcite with these substances. Journal of Thermal Analysis, 127 (2017) 1825-1834.

Ceborska, M. Zimnicka, M, Wszelaka-Rylik, A. Troć, Characterization of folic acid/native cyclodextrins host-guest complexese in solution. Journal of Molecular Structure, 1109 (2016) 114-118

Gierycz,  S.K. Malanowski,  M. Wszelaka-Rylik, W.T. Kacperski, D. Kowalczyk, R. Świetlik “Wind rose and modeling of the fate of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in the central Poland.” Environment Protection  Engineering 4 (2016) 1-35.

Ceborska, K. Szwed, M. Asztemborska, M. Wszelaka-Rylik, E. Kicińska, K. Suwińska, Study of β-cyclodextrin inclusion complexes with volatile molecules geraniol and α-terpineol enantiomers in solid state and in solution. Chemical Physics Letters, 641 (2015) 44-50.

Wszelaka-Rylik, P. Gierycz Isothermal titration calorimetry (ITC) study of natural  cyclodextrins inclusion complexes with tropanem alkaloids. Journal of Thermal Analysis, 121 (3) (2015) 1359-1364.

Terekhova, E. Chibunova, R. Kumeev, S. Kruchinin, M .Fedotova, M. Koźbiał, M. Wszelaka-Rylik, P. Gierycz  Specific and nonspecific effects of biologically active inorganic salts on inclusion complex formation of cyclodextrins with aromatic carboxylic acids. Chemical Engineering Science, 122, (2015) 97-103.

Wszelaka-Rylik, K. Piotrowska, P. Gierycz Simulation, aggregation and thermal analysis of nanostructured calcite obtained in a controlled multiphase process. Journal of  Thermal Analysis and  Calorimetry, 119 (2) 2015, 1323-1338.

Wszelaka-Rylik, P. Gierycz Isothermal titration calorimetry (ITC) study of natural cyclodextrins inclusion compelexes with drugs. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 111 (2013) 2029-2035.

Suwińska, B. Leśniewska, M. Wszelaka-Rylik, L. Straver, S Jebors, A. W. Coleman A dodecametric self-assembled calix[4]arene aggregate with two types of cavities. Chemical Communications, 47 (2011) 8766–8768.

Lebedeva, T. Popova, M. Kozbial, M. Wszelaka-Rylik, Y. Gubarev, P. Gierycz Influence of complex formation with tetraantraquinoporphyrazines and tetrasulphophthalocyanine on thermal stability of bovine serum albumin. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines,  15(4) (2011) 223-229.

Kędra-Królik, M. Wszelaka-Rylik, P. Gierycz Thermal analysis of nanostructured calcite crystals covered with fatty acids. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 101 (2010) 533-540.

Zielenkiewicz, I.V. Terekhova, M. Wszelaka-Rylik M, R.S. Kumeev, Thermodynamics of inclusion complex formation of hydroxypropylated α- and β-cyklodextrins with aminobenzoic acids in water. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 101 (2010) 15-23.

Sokołowska, M. Wszelaka-Rylik, J. Poznański, W. Bal Spectroscopic and thermodynamic determination of three distinct binding sites for Co(II) ions in Human Serum Albumin. Journal of Inorganic Biochemistry, 103 (2009) 1005.

Szurmak, A. Wyslouch-Cieszynska, M. Wszelaka-Rylik, W. Bal, M.  Dobrzanska, A diadenosine 5 ’,5 ”-P1P4 tetraphosphate (AP4A) hydrolase from Arabidopsis thaliana that is activated preferentially by Mn2+ ions.  Acta Biochimica Polonica 55 (1) ( 2008) 151-160.

Zielenkiewicz, I.V. Terekhova, M. Kozbial, M. Wszelaka-Rylik, R. S. Kumeev Complexation of niflumic acid with native and hydroxypropylated alpha- and beta-cyclodextrins in aqueous solution. Journal of Physical Organic Chemistry 21 (10) (2008) 859-866.

Wszelaka-Rylik, W. Zielenkiewicz, Thermodynamic investigation of salting effect of ovalbumin in various salts solutions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 87 (2007) 85.

Wszelaka-Rylik, A. Witkiewicz-Kucharczyk, W. Bal., Ap4A is not efficient Zn(II) binding agents. A concerted potenciometric, calorimetric and NMR study. Journal of Inorganic Biochemistry, 101 (2007) 758.

Wszelaka-Rylik, W. Zielenkiewicz, Enthalpy changes of salting processes of hen-egg white lysozyme in various electrolyte solutions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 83 (2006) 607.

Poznański, M. Wszelaka-Rylik, W. Zielenkiewicz HEW lysozyme salting by high concentration NaCl solutions followed by titration calorimetry. Biophysical  Chemistry, 113 (2005) 137.

Poznański, M. Wszelaka-Rylik, W. Zielenkiewicz  Concentration dependencies of NaCl salting of lysozyme by calorimetric methods. Thermochimica Acta, 409 (2004) 25.

I.N. Mezhevoi, W. Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik, E. V. Parfenyuk, and V.G. Badelin Heats of interactions of D-Maltose and Sacharose with Di- and Tripeptides in Aqueous Solutions. Russian Journal of Physical Chemistry, 78 (2004) 980.

Wszelaka-Rylik  Determination of lysozyme enthalpic pairwise interaction parameters using a titration calorimeter at 288.15, 298.15, 308.15 K. Bulletin of the Polish Academy of Sciences.: Chemistry, 51 (2) (2003) 135.

Kiraga-Motoszko, J. Stepinski, A. Niedzwiecka, J. Jemielity, M. Wszelaka-Rylik, R. Stolarski, W. Zielenkiewicz, E. Darzynkiewicz Interaction between yeast eukaryotic initiation factor eIF4E and analogues of mRNA 5′ -cap differs from that for murine eIF4E. Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids, 22 (2003) 1711-1714.

Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik Volumetric Investigations of Solute-Solvent Interactions of Some Alkylated Derivatives of Uracil in Methanol and N,N-dimethylformamide at 25℃. Journal of Molecular Liquids 95 (2002) 285.

Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik  Volumetric Investigations of Solute-Solvent Interactions of Cytosine and Their Methyl-, Methoxy-, And Hydroxy- Derivatives in Methanol and N,N-Dimethylformamide at 25°C. Thermochimica Acta, 394 (2002) 45.

Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik, J. Poznański Thermodynamic investigations of cytosine and their methyl, methoxy and hydroxy derivatives. Enthalpies of solvation in methanol and N,N-dimethylformamide, Journal of Molecular Liquids, 92 (2001) 185.

Zielenkiewicz, G.L.Perlovich, M. Wszelaka-Rylik The vapour pressure and the enthalpy of sublimation determination by inert gas flow method, Journal of Thermal Analysis 57 (1999) 225.

Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik, J. Poznański, W. Zielenkiewicz Thermochemistry  of aqueous solutions of alkylated nucleic acid bases.X. Enthalpies of hydration of cytosine and some methylated ,hydroxy- and methoxy- derivatives of cytosine. Journal of Solution Chemistry 27 (1998) 235.

Zielenkiewicz, O. Pietraszkiewicz, M. Wszelaka-Rylik, M. Pietraszkiewicz, G. Roux-Desgranges, A.H. Roux, and J-P. E. Grolier Molecular Interactions of Macrocycles with Dipeptides in Aqueous Solutions. Partial Molar Volumes and Heat Capacities of Transfer of  a Chiral 18-Crown-6 and of a Calix[4]resorcinarene Derivative from Water to Aqueous Dipeptide Solutions at 25℃. Journal of Solution Chemistry 27(1998) 121.

Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik, J. Poznanski, W. Zielenkiewicz Thermochemistry of aqueous solutions of 6,6,9-trimethyladenine and 6,6-dimethyladenine at 25℃, 35℃, 45℃. Journal of Solution Chemistry 26 (1997) 551


Zespół badawczy Biotechnologii i Biogospodarki

dr inż. Monika Kisiel
e-mail: m.kisiel@uksw.edu.pl

dr inż.
2011, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, dyscyplina: agronomia, specjalność gleboznawstwo. Tytuł pracy: Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich
mgr inż.
2004, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Zainteresowania badawcze obejmują środowisko glebowe, w szczególności przemiany związków żelaza oraz wpływ czynników geogenicznych i procesów pedogenicznych na właściwości gleb. Interesuje się także zagadnieniami związanymi z zanieczyszczeniem oraz rekultywacją gleb. Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (PTG), Międzynarodowej Unii Gleboznawczej (IUSS) oraz Komisji Mineralogii i Mikromorfologii Gleb PTG.

Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich (nr N310084236)

Kruszewski Ł., Kisiel M., Wojewódka-Przybył M., Stienss, J., 2023. Element transfer at the soil-plant interface and accumulation strategies of vegetation overgrowing mining waste dumps in the Upper Silesia area (Poland). Geological Quarterly Vol 67, No 3 (2023) 67: 40, doi: 10.7306/gq.1710

Kisiel M., Poniatowska A., Kaliszewicz A. 2022: Microplastics in the soil environment – classification and sources in relation to research conducted in Poland. Studia Ecologiae et Bioethicae (w recenzji)

Kruszewski Ł., Kisiel M., Cegiełka M., 2021: Soil development in the coal fire environment: a case of Upper Silesian waste heaps. Geological Quarterly. DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1592

Poniatowska A., Kisiel M., Panasiuk D. 2021: Municipal waste management in Poland compared to other European Union countries. Studia Ecologiae et Bioethicae. DOI http://doi.org/10.21697/seb.2021.19.4.07

Poniatowska A., Andrzejewska-Górecka D., Macherzyński B., Kisiel M., 2019: Thermal decomposition of asbestos fiber from asbestos cement wastes. Rocznik Ochrona Środowiska, Volume 21: 855-867. ISSN 1506-218X

Zagórski Z., Kisiel M., 2018: Forms of iron in the parent rock of soils developed from Lower Triassic (Buntsandstein) deposits in the NE part of the Holy Cross Mountains (Poland). Soil Science Annual vol.69 no. 4/2018: 259-271. DOI: http://doi.org/10.2478/ssa-2018-0027

Zagórski Z., Kisiel M., Kuśmierz A., 2015: Selected properties and systematic position of soils developed from red sandstones and clays of the Lower Triassic Buntsandstein in the NW part of the Holy Cross Mountains (Poland). Soil Science Annual 66(3): 139-153. DOI:http://doi.org/10.1515/ssa-2015-0030

Zagórski Z., Kisiel M., 2014: Soils developed from red clays of the Lower Triassic in the north-western part of the Świętokrzyskie Mountains, w: M. Świtoniak, P. Charzyński (red.), Soil sequences atlas, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 141-153.

Kuśmierz A., Kisiel M. 2014: Analiza stanu gleb w raportach o oddziaływaniu na środowisko wybranych obiektów gospodarki odpadami. Soil Science Annual 65(4): 161-169. DOI:10.1515/ssa-2015-0010

Zagórski Z., Kisiel M., 2010: Lepidokrokit jako mineralogiczny wskaźnik procesów glejowych w glebach wytworzonych na osadach dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich. Soil Science Annual 61(1): 77-87.
Doniesienia konferencyjne:

Kisiel M., Poniatowska A., Andrzejewska-Górecka D. 2022: Microplastics in soil environment – poster. V Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Zielona Góra.

Kisiel M., Poniatowska A., Zagórski Z. 2020: The role of soils in a circular economy – poster.
IV Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Zielona Góra.

Michalak W. Kisiel M. 2020: The specificity of soils located in the park in Podzamcze – poster.
IV Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Zielona Góra.

Zagórski Z., Kisiel M. 2019: Geogeniczne i pedogeniczne uwarunkowania specyficznych właściwości gleb wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu (Buntsandstein) w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich, SE Polska – poster. 30 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: Gleba źródłem życia. Lublin.

Zagórski Z., Kisiel M. 2019: Wpływ genezy substratu glebowego na właściwości chemiczne gleb uprawnych wytworzonych z osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich w aspekcie ich degradacji – poster. Konferencja naukowa pt.: „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”. Skierniewice.

Kisiel M., Zagórski Z., 2018: Pedogeniczne i geochemiczne uwarunkowania występowania wybranych pierwiastków w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich – poster. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie”. Warszawa.

Kuśmierz A., Kisiel M. 2015: Prognozowanie wpływu na gleby obiektów gospodarki odpadami w raportach o oddziaływaniu na środowisko – referat. Ogólnopolskie warsztaty Krajowej Platformy Glebowej „Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo”. Puławy.

Kisiel M., Zagórski Z. 2015: Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich – referat. 29 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój. Wrocław.

Kisiel M., Zagórski Z. 2010: Przebieg procesów glejowych na podstawie zróżnicowanych form żelaza w glebach wytworzonych na czerwonych osadach dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich – poster. Ogólnopolska konferencja naukowa: Gleby górskie – geneza, właściwości, zagrożenia. Karpacz.

Kisiel M., Zagórski Z. 2009: Wykorzystanie metod XRD, XRF oraz SEM-EDS do identyfikacji form żelaza w skałach i glebach – poster. Konferencja naukowa: Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego. Lublin.

Kisiel M., Zagórski Z. 2008: Lepidokrokit jako mineralogiczny wskaźnik procesów glejowych w glebach wytworzonych na osadach dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich – poster. Ogólnopolska konferencja naukowa: Związki próchniczne i minerały ilaste w ekosystemach i ochronie środowiska. Wrocław.

Kisiel M., Zagórski Z. 2007: Formy żelaza w skałach macierzystych gleb wytworzonych z osadów górnego piaskowca pstrego (ret) w Górach Świętokrzyskich – poster. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Gleba w czasie i przestrzeni. Warszawa.


dr inż. Bartłomiej Macherzyński
e-mail: b.macherzynski@uksw.edu.pl

dr inż.
2015, Politechnika Częstochowska, Wydział Biotechnologii i Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, tytuł pracy: Kofermentacja osadów komunalnych i osadów ze ścieków koksowniczych
mgr inż.
2010, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Kierunek: Inżynieria Środowiska, tytuł pracy: Usuwanie biogenów metodą chemiczną z odcieków

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Inżynieria Środowiska;
Członek senackiej komisji ds. dydaktycznych;

Autor ponad 40 publikacji naukowych dotyczących problematyki mikrozanieczyszczeń w środowisku człowieka o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Prowadzi badania związane z przeróbką osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych obciążonych znacznym ładunkiem mikrozanieczyszczeń w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i polichlorowanych bifenyli (PCB). Opracował uproszczoną metodykę wspólnego oznaczania WWA i PCB w osadach ściekowych i wydzielonych z nich cieczach nadosadowych. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi wpływu biologicznej stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych na przemiany wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych. Pozostałe zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z uzdatnianiem wody i mechaniczno-biologicznym oczyszczaniem ścieków. Jest laureatem nagrody za pracę doktorską przyznawanej przez Prezydenta Miasta Częstochowy oraz nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej za opublikowanie cyklu publikacji. Otrzymał stypendium w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości został powołany przez Ministra Rozwoju na członka do Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.

Ekspertyza dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
nr projektu (umowy) 1218012522
tytuł ekspertyzy: Gromiec M., Osuch-Pajdzińska E., Kłos-Trębaczkiewicz H., Wojewódka D., Macherzyński B., Andrzejewska D., Poniatowska D. „Studium nad analizą wodno-ściekową dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w aspekcie obowiązujących Dyrektyw UE oraz przepisów nowej ustawy Prawo wodne” Warszawa 2018

B. Bień, J.D. Bień, B.Macherzyński, The effect of selected methods of conditioning of digested sewage sludge on the content of organic and biogenic compounds in sludge liquids, Desalination and Water Treatment, 288, 256–264, 2023

B. Macherzyński, M. Wszelaka-Rylik, M Włodarczyk-Makuła, M. Osiak,A. Pietrzak, B. Bień, A. Poniatowska, Comparative efficiency of phosphorus removal from supernatants by coagulation process, Desalination and Water Treatment, 301, 209-215, 2023

B. Macherzyński, M. Wszelaka-Rylik, S. Olszewska, Porównanie skuteczności wybranych koagulantów w zintegrowanym procesie koagulacji i adsorpcji, Technologia Wody, 2, 53-56, 2023

B. Macherzyńskia,, M. Włodarczyk-Makuła, D. Andrzejewska-Górecka, M. Wszelaka-Rylik. Determination of toxic PAH concentrations for fermentation and evaluation of supernatants and sewage sludge toxicity using TEF indicators, Desalination and Water Treatment, 268, 182-193, 2022.

Macherzyński D., Wszelaka-Rylik M., Włodarczyk-Makuła M., Andrzejewska-Górecka D. Removal of chemotherapeutic agents in an integrated process of coagulation and sorption, Desalination and Water Treatment, 232, 256-263, 2021.

Andrzejewska-Górecka D., Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M. Bioleaching of cadmium(Cd) and zinc(Zn) from the contaminated soil using bacteria from wastewater sludge, Desalination and Water Treatment, 232, 372-379, 2021.

Macherzyński D., Włodarczyk-Makuła M., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D. Evaluation of the possibility of PAH degradation by a consortium of fermentation bacteria, Desalination and Water Treatment, 186, 325-333, 2020

Andrzejewska-Górecka D., Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M. Bioleaching of cadmium and zinc from a contaminated soil using bacteria from waste water sludge, International Conference Strategies toward Green Deal Implementation – Water and Raw Materials, 2020

Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Włodarczyk-Makuła M., Andrzejewska-Górecka D. Water quality changes in the integrated coagulation and sorption process, International Conference Strategies toward Green Deal Implementation – Water and Raw Materials, 2020

Konieczny K.,Wszelaka-Rylik M., Macherzyński B. Membrane processes innovation in environmental protection: Review, Archives of Environmental Protection, 4, 45, 20-29, 2019

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M. Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants , Archives of Environmental Protection,3, 72-78, 2019

Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D. Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie gmin w Polsce, Przyszłość dla Biznesu, Biznes dla Przyszłości 2019, pod redakcją naukową: Iwona Herbuś, Aneta Herbuś, Bartłomiej Macherzyński, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 63-74, 2019

Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D., Kisiel M. Thermal decomposition of asbestos fiber from cement-asbestos slates, Rocznik Ochrona Środowiska, 21, 855-867, 2019

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Wszelaka-Rylik M. Comparison of the Effectiveness of Biological and Chemical Leaching of Copper, Nickel and Zinc from Circuit Boards, Journal of Ecological Engineering, 9, 62-69, 2019

Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D. Usuwanie farmaceutyków podczas uzdatniania wody, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” pod redakcją M. Włodarczyk-Makuła, Częstochowa, Konferencje 73, 103, 2019

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Biochemical neutralization of coke excess sewage sludge during anaerobic digestion proces, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 2, 239-246, 2018

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D. Control of PAHs degradation process under reducing conditions, Desalination and Water Treatment, 117, 290-300, 2018

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., Ładyga E. Wspólna fermentacja komunalnych osadów ściekowych i osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych,Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Redaktor Wydania: Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime, Kraków, 12, 82-87, 2018

Macherzyński B. Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D. Wspólna fermentacja komunalnych osadów ściekowych i osadów ze ścieków przemysłowych, Materiały Konferencji Naukowej Nowe wyzwania dla polskiej nauki – II Edycja, streszczenia wystąpień cz.3, Warszawa, 18, 2018

Macherzyński B. Wpływ mikrozanieczyszczeń na przebieg procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych, Materiały Konferencji Naukowej Nowe wyzwania dla polskiej nauki – II Edycja, streszczenia wystąpień cz.3, Warszawa, 19, 2018

Macherzyński B. Wpływ mikrozanieczyszczeń na procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Redaktor Wydania: Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime, Kraków, 12, 77-81, 2018

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Przeróbka osadów ściekowych wydzielonych podczas oczyszczania ścieków koksowniczych, Forum Eksploatatora, 2, 36-39, 2018

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Rozkład WWA podczas fermentacji mezofilowej komunalnych osadów ściekowych, „Mikrozanieczyszczenia w ściekach, odpadach i środowisku, pod redakcją Lidia Dąbrowska, Maria Włodarczyk-Makuła, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Monografia 345, 229-237, 2018

Macherzyński B., Nowodziński P. Wpływ ekoinnowacji na zarządzanie przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, Przyszłość dla Biznesu, Biznes dla Przyszłości, pod redakcją naukową: Bartłomiej Macherzyński, Iwona Herbuś, Aneta Herbuś, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 17-25, 2018

Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B. Stymulacja rozkładu 3-pierścieniowych WWA, Rocznik Ochrona Środowiska, 19, 451-464, 2017

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Ładyga E, Pękała W. Comparison of parameters co-fermentation process of municipal sewage sludge with excess sewage sludge from treated coking wastewater, Czasopismo Techniczne. Środowisko, 4, 155-163, 2017

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Ładyga E, Pękała W. Comparison of parameters co-fermentation process of municipal sewage sludge with excess sewage sludge from treated coking wastewater, Wydawnictwo Garmond, Materiały Konferencji Naukowej „Conference Mathematical Modelling in Physics and Engineering 2017” – streszczenie, Poraj, 95-98, 2017

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D. Zmiany zawartości 3-pierścieniowych węglowodorów w osadach mieszanych stabilizowanych beztlenowo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 72, 68, 2017

Macherzyński B., Nowodziński P. Ekoinnowacje jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwach, Fundament rozwoju miasta – regionu – uczelni, Monografia pod redakcją naukową: Dorota Jelonek, Paweł Nowodziński, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 53-60, 2017

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Skowron-Grabowska B., Starostka-Patyk M. Degradation of PCBs in industrial sewage sludge during methane fermentation process concerning environmental management, Desalination and Water Treatment, 57, 1163-1175, 2016

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Ocena możliwości unieszkodliwiania osadów koksowniczych w procesie kofermentacji, Rocznik Ochrona Środowiska, 17, 1142-1161, 2015

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Bilans WWA w osadach podczas fermentacji, Książka abstraktów II Konferencji Naukowo Technicznej „Inżynieria i Kształtowanie Środowisko” – streszczenia, Zielona Góra, 97, 2015

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M, Ładyga E, Pękała W. Kinetyka rozkładu WWA w osadach ściekowych w warunkach beztlenowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4, 437-448, 2015

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A. Desorption of PAHs from solid phase into liquid phase during co-fermentation of municipal and coke sewage sludge, Desalination and Water Treatment, 52, 3859-3870, 2014

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B. Comparison of effectiveness of coagulation with aluminum sulfate and pre-hydrolyzed aluminum coagulants, Desalination and Water Treatment, 52, 3843-3851, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. Analiza zmian stężenia WWA podczas fermentacji osadów ze ścieków przemysłowych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 8, 325-329, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Wpływ składu osadów na zmiany ilościowe małocząsteczkowych WWA w procesie fermentacji, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4, 533-545, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Wpływ składu mieszaniny osadów na degradację małocząsteczkowych WWA w procesie fermentacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Osady ściekowe 2016 rok” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 70, 68, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Skowron-Grabowska B., Starostka-Patyk M. Degradacja PCB w osadach przemysłowych w procesie fermentacji z uwzględnieniem zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 71, 53, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A. Degradacja WWA podczas kofermentacji osadów komunalnych z koksowniczymi, Materiały Konferencji Młodych Naukowców „Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki” Nauki Inżynieryjne (inżynieria środowiska), Wydawca Creativetime, Kraków, 5, 70-77, 2014

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B. Porównanie skuteczności koagulacji objętościowej i kontaktowej w warunkach technicznych, Materiały Konferencji Młodych Naukowców „Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki” Nauki Inżynieryjne (inżynieria środowiska), Wydawca Creativetime, Kraków, 5, 55-61, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A. Wpływ osadów koksowniczych na proces fermentacji surowych osadów komunalnych, Dokonania Młodych Naukowców Nauki Przyrodnicze i Inżynieryjne – Redaktorzy Wydania: Marcin Kuczera, Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime, Kraków, nr 2, 346-350, 2014

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B. Zastosowanie procesu koagulacji do usuwania 4-pierścieniowych węglowodorów aromatycznych z wody, Dokonania Młodych Naukowców Nauki Przyrodnicze i Inżynieryjne – Redaktorzy Wydania: Marcin Kuczera, Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime, Kraków, nr 2, 332-336, 2014

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Turek A., Nowacka A. Ocena możliwości kofermentacji osadów koksowniczych i komunalnych, Zeszyty Naukowe. Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, 150, 79-91, 2013

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M. Macherzyński B. Porównanie efektywności koagulacji siarczanem glinu i koagulantami glinowymi wstępnie zhydrolizowanymi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Wisła, Konferencje 69, 56, 2013

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. Analiza zmian stężeń WWA podczas fermentacji osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem, Konferencja Naukowa „Gospodarka Wodno-Ściekowa i Odpadowa Miast i Wsi”, Tuchola-Tleń, 51-52, 2013

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Nowacka A. Bilans WWA w osadach podczas kofermentacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Wisła, Konferencje 69, 53, 2013

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Przygotowanie próbek cieczy osadowych (przemysłowych) do oznaczania wybranych WWA, LAB Laboratorium Aparatura Badania, 2, 27-30, 2012

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A. Simplification of the procedure of preparing samples for PAHs and PCBs determination, Archives of Environmental Protection, 4, 23-33, 2012

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B. Zmiany stężenia azotu amonowego i azotanowego podczas uzdatniania wody w Zakładzie Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, Zeszyty Naukowe. Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, 145, 46-55, 2012

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. Doświadczenia analityczne w oznaczaniu WWA w zanieczyszczonych matrycach, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, Tom II, nr.100, 257-265, 2012

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. Ekstrakcja WWA z osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4, 333-343, 2011

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. Oznaczanie WWA w osadach ze ścieków koksowniczych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 67, 34, 2011

Macherzyński B., Wiśniowska E., Janosz – Rajczyk M. Usuwanie biogenów metodą chemiczną z odcieków, Podstawy biotechnologii środowiskowej – trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. Pod red. S. Żabczyńskiego. Gliwice, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, tom 3, 113-119, 2010

 


dr inż. Agnieszka Poniatowska
e-mail: a.poniatowska@uksw.edu.pl

dr inż.
2008, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, tytuł pracy: Termiczne przekształcanie struktury azbestu na przykładzie eternitu w aspekcie ochrony środowiska
mgr inż.
2000, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, dyscyplina: Inżynieria Środowiska, tytuł pracy: Kompleksowy program gospodarki odpadami dla Gminy Zduńska Wola

Kierownik kierunku Inżynieria środowiska
Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na kierunku Inżynieria Środowiska

Autorka kilkunastu publikacji naukowych dotyczących problematyki mikroplastików w środowisku, gospodarowaniu odpadami i innymi z akresu inżynierii środowiska. Prowadzi badania związane z: analizami gospodarki odpadami, występowaniem, identyfikacją i usuwaniem mikroplastików ze środowiska; termicznym rozkładem odpadów azbestowych, stabilizacją odpadów niebezpiecznych i zagospodarowaniem odpadów pospalarnianych, biohydrometalurgii, bioremediacji gruntów. Na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości została powołana przez Ministra Rozwoju na członka do Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Raport dla Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Warszawie, Biotechnologia w śmieciach. Jak rozwiązać śmierdzący problem? Poniatowska A., Andrzejewska D.

Ekspertyza dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., nr projektu (umowy) 1218012522, tytuł ekspertyzy: Gromiec M., Osuch-Pajdzińska E., Kłos-Trębaczkiewicz H., Wojewódka D., Macherzyński B., Andrzejewska D., Poniatowska D. „Studium nad analizą wodno-ściekową dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w aspekcie obowiązujących Dyrektyw UE oraz przepisów nowej ustawy Prawo wodne” Warszawa 2018

Karaban Kamil, Poniatowska Agnieszka, Kaliszewicz Anita [i in.], The determination of microplastic contamination in freshwater environments using sampling methods – A case study, Journal of Water and Land Development, 2023, nr 57, s.140-146. DOI:10.24425/jwld.2023.145344

Kaliszewicz Anita, Panteleeva Ninel, Karaban Kamil [i in.], First Evidence of Microplastic Occurrence in the Marine and Freshwater Environments in a Remote Polar Region of the Kola Peninsula and a Correlation with Human Presence, Biology, 2023, vol. 12, nr 2, DOI:10.3390/biology12020259

Macherzyński Bartłomiej, Wszelaka-Rylik Małgorzata, Włodarczyk-Makuła Maria [i in.], Comparative efficiency of phosphorus removal from supernatants by coagulation process Desalination and Water Treatment, 2023, vol. 301, s.209–215. DOI:10.5004/dwt.2023.29654

Kisiel M., Poniatowska A., Kaliszewicz A. 2022: Microplastics in the soil environment – classification and sources in relation to research conducted in Poland. Studia Studia Ecologiae et Bioethicae, 2022, vol. 20, nr 4, s.51-61. DOI:10.21697/seb.2022.29

Kisiel M., Poniatowska A., Andrzejewska-Górecka D. 2022: Microplastics in soil environment – poster. V Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Zielona Góra.

Poniatowska A., Kisiel M., Panasiuk D. 2021: Municipal waste management in Poland compared to other European Union countries. Studia Ecologiae et Bioethicae. DOI http://doi.org/10.21697/seb.2021.19.4.07

Kisiel M., Poniatowska A., Zagórski Z. 2020: The role of soils in a circular economy – poster, Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Zielona Góra.

Poniatowska A., Andrzejewska D., Raport dla Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Warszawie, Biotechnologia w śmieciach. Jak rozwiązać śmierdzący problem?

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M. Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants, Archives of Environmental Protection,3, 72-78, 2019, IF=1,689;

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Wszelaka-Rylik M. Comparison of the Effectiveness of Biological and Chemical Leaching of Copper, Nickel and Zinc from Circuit Boards, Journal of Ecological Engineering, 9, 62-69, 2019;

Poniatowska A., Andrzejewska-Górecka D., Macherzyński B., Kisiel M., 2019: Thermal decomposition of asbestos fiber from asbestos cement wastes. Rocznik Ochrona Środowiska, Volume 21: 855-867. ISSN 1506-218X

Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D. Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie gmin w Polsce Przyszłość dla Biznesu, Biznes dla Przyszłości 2019, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 63-74, 2019, Rozdział w monografii;

Zagospodarowanie pozostałości z termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, rok 2018, tom 170, nr 50;

Assessment of municipal waste management in Poland compared to other European countries, III-rd International extramural scientific-practical Conference „Current issues of biological science”: Book of articles, Nieżyn, Ukraina, rozdział: 13, 71-84, 2017;

Jak budować nowoczesne sortownie odpadów?, Przegląd Komunalny, 2017/6.

Nawet 0,5 mln zł kary za brak audytu w odpadach na internetowym Portalu Komunalnym, 2017;

Zmiany w audytach zewnętrznych i ewidencji odpadów’ kwartalnik Recykling, 3(187)2017;


dr inż. Dominik Wojewódka
e-mail: d.wojewodka@uksw.edu.pl

dr inż.
2004, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, tytuł pracy: System wyznaczania dopuszczalnych ładunków ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych na podstawie badań toksykologicznych
mgr inż.
1997, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Kierunek: Biotechnologia w zakresie Biotechnologia w inżynierii środowiska, tytuł pracy: Biodegradacja produktów naftowych w glebach gliniastych

Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
19 – 22 Członek Rady Nadzorczej EZRA UKSW Sp. z o.o.
18 –22 Prezes Zarządu, Tech-Inno-Med UKSW Sp. z o.o.
16-20 Kierownik Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Gospodarki Odpadami WBNS
16-20 Prodziekan Promocji i Współpracy WBNS
16-20 Pełnomocnik Rektora UKSW ds. współpracy z przedsiębiorstwami i realizacji prac B&R z podmiotami zewnętrznymi

Autor i współautor ponad 40 krajowych i międzynarodowych publikacji oraz ponad 30 dokumentacji w zakresie ochrony środowiska dla sektora przemysłowego i komunalnego. Wykonawca i autor projektów rekultywacji terenów zdegradowanych oraz innowacyjnych prac badawczo wdrożeniowych – (m.in. Polska, Izrael, Tajlandia, Brunei Darussalam, USA, Kanada, Armenia, Tajwan, Indie, Chile, Chiny, Finlandia, Litwa). Head Scientist – Projekty środowiskowe (odpady) m.in. dla: UEM Environment Sdn Bhd, Malezja; Biogreen Commerce Sdn Bhd, Malezja; General Environmental Conservation Public Company Limited, Tajlandia; Victory To Global Recycling Ltd., Singapur; Encycle Sdn Bhd, Malezja.
Ekspert ds. środowiska w Izraelu, Malezji, Hong Kongu i Singapurze. Doradca ekspertów ds. ochrony środowiska Chińskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu (National Sterring Committee for Overcoming the Consequences of Toxic Chemical used by USA in the War in Vietnam). Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020. Członek Rady Ekspertów oraz Komisji Stypendialnej przy MPWiK m.st. Warszawy. Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Stworzenie i komercjalizacja technologii EnviroMix®, EnFix, BioFix. Krajowy Lider Innowacji, 2009 (edycja regionalna i ogólnopolska); Mikroprzedsiębiorca Roku, 2010 Nowe Technologie – Fundacja Kronenberga; Innowator Mazowsza 2010, GREENEVO – Zwycięzca pierwszego konkursu na transfer najlepszych polskich technologii środowiskowych organizowany przez Ministerstwo Środowiska, 2010; Najlepszy Projekt Innowacyjny, 2011; Lider Zrównoważonej Gospodark,i 2011 Forbes, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, 2019 – Prezydent RP.
Specjalista w zakresie biotechnologii i inżynierii środowiska, zarządzania projektami środowiskowymi, konsultingu środowiskowego (EIA, DD ESG, ESMP) oraz komercjalizacji/wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych we współpracy z przemysłem.

Method and composition for stabilizing hazardous wastes: The use of alkaline oxides alkaline earth metals and alkali metal, aluminosilicates, pyroclastic to stabilize hazardous wastes for the environment. EnCycle Sdn. Bhd., Malezja, 2020.
Waste management project for Brunei Darussalam. EnCycle Sdn. Bhd., Malezja oraz DD-Pykes Sdn. Bhd, Brunei Darussalam, 2020.
Innovative technology for stabilizing hazardous waste. Bevtek, Włochy, 2019.
Gromiec M., Osuch-Pajdzińska E., Kłos-Trębaczkiewicz H., Wojewódka D., Macherzyński B., Andrzejewska D., Poniatowska D. „Studium nad analizą wodno-ściekową dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w aspekcie obowiązujących Dyrektyw UE oraz przepisów nowej ustawy Prawo wodne” Warszawa 2018 (nr projektu 1218012522).
Ekspertyza Techniczno – Ekologiczna wytwarzania mieszanin odpadów stałych płynnych („MLW”) oraz mieszanin odpadów stałych („MSW”), w tym mieszanin odpadów stałych zawierających domieszki odpadów niebezpiecznych („MSWHC”) w procesie R12. Na zlecenie CLIF Sp. z .o.o., 2016.
Development of innovative technology for the disposal of hazardous waste. Na zlecenie ZJK Ruixin Environmental Protection Engineering Co., Ltd. Chiny, 2016-2017.
Rekultywacja terenów zdegradowanych dla Eco Arrow Ltd., Izrael, 2016-2018.
Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych dla Eco-Waste Co. Ltd., Hong Kong, 2017-2018.
Konsultacja merytoryczna: „Strategia rozwoju biogospodarki dla Województwa Mazowieckiego” dla Mazowiecka Agencja Energetyczna w ramach programu POWER4BIO, Komisja Europejska (2020)
Współautor Projektu w ramach zamówienia przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Innowacji: Przygotowanie „Przewodnika sustainable procurement” oraz „Analizy prawnej przepisów Prawa zamówień publicznych wpływających na popyt na produkty i usługi wytworzone w ramach modeli biznesowych GOZ”, 2020
Wykonanie 7 ekspertyz dla KE w programie (2021): H2020-LC-GD-2020-3, H2020-LC-GD-2020-2 (Develop Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals) jako Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020 (Id:Ex2016D270376).
Przygotowanie i złożenie projektu w ramach PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek; Inwestycje w miastach średnich, „Wzrost konkurencyjności Wastech Recycling sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa odpadów spożywczych ukierunkowanej na produkcje substratu do biogazowni”, 2021.
Przygotowanie projektu w ramach programu nr: EOG/19/K3/W/0032 pn. „Ekologiczny transport przyszłości”, w ramach realizacji Wniosku pn. Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, w zakresie różnych form edukacji formalnej i pozaformalnej osób dorosłych, „Studia podyplomowe w zakresie Elektromobilności, UKSW + Fundacja Kierunkowskaz, 2021
Analiza koncepcyjna potencjalnych możliwości pozyskania wodoru jako paliwa alternatywnego planowanego wykorzystania przez pojazdy administracji samorządowej oraz komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielska-Białej, ZGO Bielsko-Biała, 2022
Wastewater Management in PKN ORLEN, 2022

Macherzyński, M. Włodarczyk-Makuła, M. Wszelaka-Rylika, D. Wojewódka, „Evaluation of the possibility of PAH degradation by a consortium of fermentation bacteria”, Desalination and Water Treatment, 186 (2020) 325–333 May, doi: 10.5004/dwt.2020.25627

Naumczyk J. H., Kucharska M.A., Ładyńska J. A., Wojewódka D., 2019. Electrochemical oxidation process in application to raw and biologically pre-treated tannery wastewater. Desalination and Water Treatment 162, 166–175.

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Wszelaka-Rylik M., 2019. Comparison of the Effectiveness of Biological and Chemical Leaching of Copper, Nickel and Zinc from Circuit Boards. Journal of Ecological Engineering 9;62-69.

Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D., 2019. Usuwanie farmaceutyków podczas uzdatniania wody, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” pod redakcją M. Włodarczyk-Makuła, Częstochowa, Konferencje 73;103.

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M., 2019. Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants. Archives of Environmental Protection 3,72-78.

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., Ładyga E., 2018. Wspólna fermentacja komunalnych osadów ściekowych i osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Redaktor Wydania: Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime 12;82-87.

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., 2018. Control of PAHs degradation process under reducing conditions. Desalination and Water Treatment 117;290-300.

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., 2017. Zmiany zawartości 3-pierścieniowych węglowodorów w osadach mieszanych stabilizowanych beztlenowo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 72; 68.


Zespół badawczy Ekonomii i Zarządzania Środowiskiem


dr inż. Damian Panasiuk
e-mail: d.panasiuk@uksw.edu.pl

dr inż.
2002, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, dyscyplina: Inżynieria Środowiska, tytuł pracy: Problemy wartościowania środowiska w ocenie zbiornikowych inwestycji gospodarki wodnej
mgr
1998, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Kierunek: Bankowość i Finanse, tytuł pracy: Krajowe a międzynarodowe priorytety ochrony wód w Polsce. Analiza efektywności kosztowej
mgr inż.
1996, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Kierunek: Systemy Ochrony Środowiska, tytuł pracy: Etapowanie inwestycji gospodarki wodno-ściekowej wybranego miasta (Zamość) pod kątem możliwości finansowych

Menadżer bibliografii na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku
Członek Komisji Rekrutacyjnej WBNS (pełnomocnik ds. Internetowej Rekrutacji Kandydatów)

Inżynier i ekonomista środowiska. Uczestnik 10 projektów badawczych Unii Europejskiej (5-7 Program Ramowy), innych międzynarodowych projektów badawczych finansowanych przez Program Środowiskowy ONZ i Norweski Mechanizm Finansowy oraz krajowych projektów i ekspertyz finansowanych przez Ministerstwo Środowiska, GIOŚ, PO Innowacyjna Gospodarka, Grupę Tauron, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i WWF Polska. Prowadzi badania związane z wyceną ekonomiczną środowiska metodą kosztów podróży, jest autorem jednego z pierwszych badań metodą CVM w Polsce. Zajmuje się także analizą kosztów i korzyści polityk ekologicznych (redukcji emisji metali ciężkich i gazów cieplarnianych), prognozowaniem wielkości przyszłych emisji do środowiska oraz analizą przepływu substancji dla metali ciężkich. Inny obszar badawczy to ocena wskaźników zasobów wodnych, w tym śladu wodnego, oraz ekonomika stacji uzdatniania wód. Był członkiem Zespołu Sterującego d/s Rewizji Programu Bałtyckiego HELCOM powołanego przy Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz ekspertem Biura do spraw Substancji Chemicznych (emisja rtęci do środowiska, wpływ proszków z fosforanami na eutrofizację wód).

Interreg Central Europe
FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures), 2017-2020

Ekspertyza dla Ministerstwa Środowiska
„Ocena korzyści środowiskowych związanych z dostosowaniem instalacji przemysłowych do granicznych wielkości emisyjnych do wód, wynikających z Konkluzji BAT”, 2019

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
ZIZOZAP (Zintegrowany systemu wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego), 2010-2014

Poniatowska A., Kisiel M., Panasiuk D., Municipal waste management in Poland compared to other European Union countries, Studia Ecologiae et Bioethicae, 4/2021, p. 85-95, Warszawa 2021,

Miłaszewski R., Panasiuk D., Rauba E., 2019. Koszty budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Technologia Wody 1 (63); 60-66.

Skrypchuk P., Panasiuk D., 2019. Cooperation in the economy’s organic sector, Monografia pod redakcją naukową: Skrypchuk P., Zat’ko J. Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania. Podhajska, Słowacja; 198-211.

Panasiuk D., 2018. Zastosowanie analizy przepływu substancji do oceny zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi w Polsce. Gospodarka w Praktyce i Teorii 4 (53); 131-142.

Miłaszewski R., Panasiuk D., 2018. Wskaźniki oceny wykorzystania zasobów wodnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 4/2018 cz. I; 175-188.

Panasiuk D., Suduk O., Miłaszewski R., Skrypchuk P., 2018. Comparison of the water footprint in Poland and Ukraine. Ekonomia i Środowisko 4(67); 112-123.

Antonowicz J.P., Panasiuk D., Machuła S., Kubiak J.F., Opalińska M., 2018. The anthropogenic pollutants in urban ponds based on the example of Słupsk. E3s Web of Conference 45 (2018); p. 00004.

Miłaszewski R., Panasiuk D., 2017. Analiza kosztów stacji uzdatniania wód powierzchniowych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 491; 284-293.

Panasiuk D., 2017. Problems of small recreation areas valuation – forest refugium in the Silesia Park in Chorzów. Economic and Environmental Studies 4 (44); 935-945.

Miłaszewski R., Panasiuk D., 2017. Application of economic analyses for evaluation of water treatment plants. Ekonomia i Środowisko 1 (60)/2017; 148-160.

Panasiuk D., 2016. Analiza kosztów nieużytkowania lub ograniczenia wielkości poboru wody z Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice. Gospodarka w Praktyce i Teorii 3 (44)/2016; 47-60.


Zespół badawczy Technologii Energetycznych

dr inż. Paweł Jelec
e-mail: p.jelec@uksw.edu.pl

dr inż.
Doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa, 2004
mgr inż.
Magister inżynier w zakresie inżynierii środowiska, 1998

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej w obszarze budownictwa, inżynierii
środowiska i gospodarki przestrzennej, obejmujące między innymi liczne opracowane (w tym do tej pory już zrealizowane) projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie kraju. Prowadził m.in. działalność szkoleniową (w tym w obszarze ekologii, odnawialnych źródeł energii i zielonych zawodów). Od lat jest ekspertem zewnętrznym m.in. dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z ocenami wniosków o dofinansowanie projektów badawczych i dotyczących inwestycji technologicznych ze środków Unii Europejskiej (między innymi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i programu Horyzont 2020). Posiada wieloletnie doświadczenie jako badawcze i dydaktyczne, w tym również m.in. przez wiele lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Pełnił różne funkcje uczelniane, m.in. był członkiem Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie, wydziałowym koordynatorem ds. współpracy z pracodawcami i pełnomocnikiem ds. promocji. Był prodziekanem Wydziału Inżynierii i Ekonomii i członkiem Senatu PWSZ w Ciechanowie. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego, a także był członkiem pierwszego, założycielskiego Zarządu Fundacji Odnowy Zabytków Płocka im. Bolesława Krzywoustego przy Towarzystwie Naukowym Płockim.”

Wybrane publikacje naukowe:
Współautor książki „Fizyka obiektów sakralnych – pod kierunkiem Leszka Wolskiego”, Łódź 2006 r., wydana przez Polską Akademię Nauk, Wydawca: Polska Akademia Nauk, 2006
Jelec Paweł Albert, Możliwości zastosowania termografii we wczesnym wykrywaniu zagrożeń zdrowia ludzi w budynkach w kontekście ryzyka syndromu chorego budynku,
Monografia „Środowiskowe i zawodowe zagrożenia zdrowia – wiedza i praktyka”, Redakcja naukowa: Jarosław Chmielewski, Natalia Pawlas, Monika Szpringer, Wydawca: organizator konferencji CZŁOWIEK-ZDROWIE-ŚRODOWISKO , Kielce, 2016, ISBN 978-83-65139-48-1, rozdział, str 29-41

Paweł Albert Jelec, The Selected Aspects of the Microclimate Change Caused by the Heat Emission from People Staying Inside the Large-Volume Buildings, Rozdział – monografia pokonferencyjna z konferencji indeksowanej w Web of Science, Konferencja: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Conference Proceedings, Volume 17, Nano, Bio, Green and Space – Technologies for a Sustainable Future, Issue 62, Wydawca organizator konferencji 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 2017

Paweł Jelec, THE SELECTED ASPECTS OF THE MICROCLIMATE CHANGE INSIDE THE SACRAL BUILDINGS CAUSED BY THE HEAT EMISSION FROM PEOPLE, Rozdział – monografia pokonferencyjna z konferencji indeksowanej w Web of Science: SGEM2017 Vienna GREEN Conference Proceedings, Wydawca organizator konferencji SGEM Vienna GREEN 2017 Conference (17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 2017

Paweł Albert Jelec, Microclimate of selected types of large-volume buildings in which heat gains from people occur in the context of mold risk, Streszczenie o strukturze artykułu – czasopismo: BIODIVERSITY: RESEARCH AND CONSERVATION (Suppl. 2/2017), Wydawca organizator konferencji oraz wydawca czasopisma BIODIVERSITY: RESEARCH AND CONSERVATION, 2017

Paweł Albert Jelec, Selected Changes in the Microclimate Parameters inside the Large-Volume Buildings Caused by the Heat Emission from People, Journal of Life Sciences, Tom: 11 Zeszyt: 6, Wydawca: David Publishing, 2017

Paweł Albert Jelec, The microclimate parameters change in the occupied zone inside some large-volume buildings with significant influence of the heat emission from people staying inside, Czasopismo: E3S Web of Conferences, Tom: 19 (2017), Wydawca: organizator konferencji oraz wydawca E3S Web of Conferences, 2017

Paweł Albert Jelec, The selected aspects of the microclimate change inside the sacral buildings caused by the heat emission from people Rozdział, SGEM2017 Vienna GREEN Conference Proceedings, 2017

Paweł Albert Jelec, The changes of the structure of the people staying at room in the considerations of the human heat emission and the green buildings design, 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 18, Nano, Bio, Green and Space – Technologies for a Sustainable Future, Issue: 6.4, 2018

Paweł Albert Jelec, Przebieg odbudowy i stan techniczny Pałacu kanclerza Andrzeja Zamoyskiego w Bieżuniu, Bieżuńskie Zeszyty Historyczne. 1231-0212. Nr 31 (2017), s. 99-116


dr inż. Krystian Kurowski
e-mail: k.kurowski@uksw.edu.pl

dr inż.
2015, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, dyscyplina: Inżynieria Środowiska, tytuł pracy: Kofermentacja osadów komunalnych i osadów ze ścieków koksowniczych
mgr inż.
Techniczne studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, specjalizacja Inżynieria Środowiska 2001.

Absolwent wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Środowiska, studiów z zakresu technologii energetycznych w mikroskali na Uniwersytecie w Stuttgarcie, a także Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Przywództwo i Komunikacja Społeczna oraz Audyting i Certyfikacja Energetyczna. Autor rozprawy doktorskiej z zakresu praktycznego wykorzystania energii słonecznej w suszarnictwie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas stypendium naukowego finansowanego przez Deutche Bundeststiftung Umwelt, w instytutach badawczych zajmujących się technologiami OZE, jako audytor energetyczny oraz technolog OZE.

Najciekawsze publikacje:
Ł. Adrian, Sz. Szufa, P. Piersa, P. Kuryło, F. Mikołajczyk, K. Kurowski, S. Pochwała, A. Obraniak, J. Stelmach, G. Wielgosiński, J. Czerwińska, P. Kubiak; Analysis and Evaluation of Heat Pipe Efficiency to Reduce Low Emission with the Use of Working Agents R134A, R404A and R407C, R410A, Energies 14/2021.

Kurowski, Wpływ szczelności na energooszczędność, Rynek Instalacyjny, czerwiec 2020
Kurowski K., Kondraciuk M., Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych, POBE 2020.

Kurowski, Gruntowe wymienniki ciepła jako wspomaganie wentylacji mechanicznej, Rynek Instalacyjny, wrzesień 2018


Technik laboratoryjny

mgr Weronika Straszecka
e-mail: w.straszecka@uksw.edu.pl