Przejdź do treści

Badania Naukowe i Projekty Badawcze realizowane na WBNS są odzwierciedleniem zainteresowań naukowych pracowników odpowiadającym aktualnym trendom tematycznym prac prowadzonych na świecie. Prowadzone są one indywidualnie według zakresów merytorycznych funkcjonowania istniejących Zakładów, a także w zespołach interdyscyplinarnych (np. biotechnologia) skupiających specjalistów z zakresu inżynierii, mikrobiologii i genetyki.

Część badań realizowana jest również w konsorcjach z Instytutami Badawczymi i Naukowymi w kraju i za granicą. Prowadzimy ponadto badania zamawiane przez firmy i instytucje zewnętrzne, jak także analizy wykraczające poza zakres tematyczny Inżynierii Środowiska i Biologii np. projekty dotyczące reakcji ciężkojonowych.

Skład zespołu: dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, dr inż. Dominik Wojewódka, dr inż. Bartłomiej Macherzyński, dr inż. Agnieszka Poniatowska Obecnie prowadzone są badania wstępne w następującej tematyce:
  • mikrozanieczyszczenia w środowisku (identyfikacja, oddziaływanie, eliminacja)
  • stabilizacja odpadów niebezpiecznych i ich recykling
  • biotechnologiczny odzysk metali szlachetnych z odpadów
  • eliminacja właściwości kancerogennych odpadów azbestowych z wykorzystaniem metod termicznych
  • opracowanie innowacyjnej technologii mechaniczno-biologicznego recyklingu odpadów niebezpiecznych z tworzyw sztucznych (projekt zamawiany przez przemysł)
  • biorecykling metali ciężkich z terenów zdegradowanych (projekt zamawiany przez przemysł)