Przejdź do treści

Wydział

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został utworzony 1 września 2009 roku.

Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku prowadzone są dwa kierunki studiów: biologia i inżynieria środowiska.