Przejdź do treści

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku w ramach działalności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dąży do doskonalenia jakości kształcenia poprzez realizację spójnego Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia realizowanego na Uczelni. Wymagania dotyczące kształcenia w oparciu o akty prawne, regulaminy oraz akty wewnętrzne Uczelni.

Szczegółowe informacje

  • Akty prawne – POBIERZ
  • Statut Uczelni i regulaminy – POBIERZ
  • Jakość kształcenia w tym Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia – POBIERZ

Regulamin wydziałowej komisji ds. dydaktycznych
Załącznik do Uchwały Nr 30/2022 Rady Wydziału WBNS – POBIERZ

Regulamin wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia
Załącznik do Uchwały Nr 28/2022 Rady Wydziału WBNS – POBIERZ

Dokumenty