Przejdź do treści

 1. prof. dr hab. Krzysztof Turlejski – k.turlejski@uksw.edu.pl
 2. prof. dr hab. Justyna Nowakowska – j.nowakowska@uksw.edu.pl
 3. dr hab. Alicja Budnik, prof. uczelni – a.budnik@uksw.edu.pl
 4. dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni – p.ceryngier@uksw.edu.pl
 5. dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni – a.kaliszewicz@uksw.edu.pl
 6. dr hab. inż. Ryszard Konieczny, prof. uczelni – r.konieczny@uksw.edu.pl
 7. dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. uczelni – p.matyjasiak@uksw.edu.pl
 8. dr hab. Jerzy Romanowski, prof. uczelni – j.romanowski@uksw.edu.pl
 9. dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. uczelni – m.wszelaka-rylik@uksw.edu.pl
 10. dr Artur Baranowski – a.baranowski@uksw.edu.pl
 11. dr Monika Fajfer-Jakubek – m.fajfer@uksw.edu.pl
 12. dr Maciej Fuszara – m.fuszara@uksw.edu.pl
 13. dr inż. Paweł Jelec – p.jelec@uksw.edu.pl
 14. dr inż. Piotr Kiełtyk – p.kieltyk@uksw.edu.pl
 15. dr inż. Monika Kisiel – m.kisiel@uksw.edu.pl
 16. dr Magdalena Kobus – m.kobus@uksw.edu.pl
 17. dr inż. Krystian Kurowski – k.kurowski@uksw.edu.pl
 18. dr Anna Linkiewicz – a.linkiewicz@uksw.edu.pl
 19. dr Grzegorz Łazarski – g.lazarski@uksw.edu.pl
 20. dr inż. Bartłomiej Macherzyński – b.macherzynski@uksw.edu.pl
 21. dr Justyna Marchewka-Długońska – j.marchewka@uksw.edu.pl
 22. dr Piotr Mędrzycki – p.medrzycki@uksw.edu.pl
 23. dr Magdalena Modrzejewska-Balcerek – m.modrzejewska-balcerek@uksw.edu.pl
 24. dr Joanna Nieczuja-Dwojacka – j.nieczuja@uksw.edu.pl
 25. dr inż. Damian Panasiuk – d.panasiuk@uksw.edu.pl
 26. dr inż. Agnieszka Poniatowska – a.poniatowska@uksw.edu.pl
 27. dr Elżbieta Popowska-Nowak – e.popowska-nowak@uksw.edu.pl
 28. dr Paweł Rusin – p.rusin@uksw.edu.pl
 29. dr inż. Dominik Wojewódka – d.wojewodka@uksw.edu.pl
 30. mgr Michał Winczek – m.winczek@uksw.edu.pl

 1. prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 2. prof. dr hab. Marian Sułek
 3. dr hab. inż. Marek Kloss
 4. dr hab. Wanda Kłopocka
 5. dr hab. Andrzej Podstolski

 1. mgr Angelika Bryska – a.bryska@uksw.edu.pl
 2. mgr Weronika Straszecka – w.straszecka@uksw.edu.pl

 1. mgr Katarzyna Szydłowska – k.szydlowska@uksw.edu.pl
 2. mgr Ewa Bogurad – e.bogurad@uksw.edu.pl
 3. mgr Justyna Izdebska – j.izdebska@uksw.edu.pl