Przejdź do treści

Przewodniczący Rady Dyscypliny – prof. dr hab. Jacek Tomczyk

 1. dr hab. Alicja Budnik, prof. uczelni
 2. dr hab. Katarzyna Góralczyk, prof. uczelni
 3. dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
 4. dr hab. Piotr Matyjasiak, prof. uczelni
 5. prof. dr hab. Justyna Nowakowska
 6. dr hab. Jerzy Romanowski, prof. uczelni
 7. prof. dr hab. Krzysztof Szostek
 8. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. uczelni
 9. dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni
 10. dr inż. Piotr Kiełtyk
 11. dr Kamil Karaban (Sekretarz Rady Dyscypliny)

Regulamin Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych Instytutu Nauk Biologicznych

Regulamin Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii I Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Regulamin Instytutu Nauk Biologicznych

Załącznik do uchwały Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 1/2020 z 16 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Instytutu Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.