Przejdź do treści

Informacje przydatne przy składaniu prac dyplomowych

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów, pracę dyplomową należy złożyć do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, a w przypadku studiów inżynierskich – do ostatniego dnia zajęć w ostatnim semestrze studiów.

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Elektroniczne archiwum prac dyplomowych mieści się pod adresem http://apd.usos.uksw.edu.pl

Logowanie do APD: identyfikator i hasło użytkownika jest takie same jak do systemu USOSweb.

Student wprowadza do APD streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i opcjonalnie w języku angielskim oraz tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski. Po zakończeniu wprowadzania danych student powinien wybrać opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdzić zmiany. Po wysłaniu plików przez studenta, na koncie promotora pojawia się prośba o akceptację wprowadzonych przez studenta danych. Po weryfikacji danych oraz akceptacji raportu z systemu JSA (Jednolity System Antyplagiatowy), promotor przekazuje pracę do dalszego procedowania. Po zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez promotora, student drukuje z systemu APD.

Dostęp do APD (Archiwum Prac Dyplomowych) student ma aktywowany w momencie zaakceptowania przez promotora ostatecznej wersji pracy. Informację o możliwości wgrania pracy w systemie APD promotor przekazuje do dziekanatu.

Instrukcja wprowadzenia do APD pracy dyplomowej:

Dokumenty składane w dziekanacie

Karta obiegowa

Student zobowiązany jest do elektronicznego rozliczenia karty obiegowej. Student zgłasza prośbę o kartę obiegową poprzez wysłanie wiadomości e-mail do dziekanatu na adres wbns@uksw.edu.pl. Karta obiegowa aktywowana jest elektronicznie przez pracownika dziekanatu (poszczególne jednostki uczelni realizują obiegówkę po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Uczelni).

Wydanie dyplomu

Na komplet składa się: 1 oryginał + 2 odpisy + 1 odpis przeznaczony do akt wszystkie z suplementami (kompletem dla Studenta może być np.: komplet w j. polskim lub oryginał w j. polskim + 1 odpis w j. polskim + 1 odpis w j. obcym)

W przypadku otrzymania bezpłatnego odpisu języku angielskim, należy  złożyć wniosek o taki odpis w dziekanacie przed egzaminem dyplomowym. Dodatkowo we wniosku o egzamin dyplomowy należy zaznaczyć, że dołącza wniosek o odpis w języku obcym i ew. suplement w języku angielskim.

Według prawa polskiego w odpisach w języku obcym tytuł zawodowy, ocena końcowa studiów i nazwa uczelni są w języku polskim.

Uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementami w ciągu 30 dni od dnia obrony.