Przejdź do treści

Regulacje

Terminy składania prac dyplomowych

W uzasadnionych przypadkach terminy mogą ulec zmianie. Przedłużenie terminu możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody Dziekana WBNS.


I termin składania dokumentów: 15 czerwca 2024 r.

II termin składania dokumentów: 30 września 2024 r.

 • Studenci I stopnia

I termin składania dokumentów: 26 stycznia 2024 r.

II termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2024 r.

 • Studenci II stopnia

I termin składania dokumentów: 26 stycznia 2024 r. 

II termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2024 r.*

Terminy obrony prac dyplomowych


I termin egzaminu: 1 – 5 lipca 2024 r.

II termin egzaminu: październik/listopad 2024 r.

 • Studenci I stopnia

  I termin egzaminu:  luty 2024 r.

  II termin egzaminu:  ustalony indywidualnie

  • Studenci II stopnia

  I termin egzaminu: 1 – 5 lipca 2024 r.

  II termin egzaminu: październik/listopad 2024 r.

  Przebieg egzaminu

  I etap

  W pierwszej części egzaminu dyplomant jest zobowiązany do przedstawienia w trakcie maksymalnie 10 minutowej prezentacji głównych celów, wyników i wniosków zawartych w pracy.

  Forma prezentacji musi obejmować wystąpienie ustne dyplomanta i może dodatkowo obejmować inną formę prezentacji np. z wykorzystaniem projektora multimedialnego lub dowolną inną (o czym z odpowiednim wyprzedzeniem należy poinformować dziekanat, w celu sprawdzenia możliwości technicznych realizacji planowanej prezentacji).

  Każdy z członków komisji ma prawo zadać jedno pytanie nawiązujące do prezentowanych treści.

  • II etap

  W drugiej części egzaminu kierunkowego dyplomant odpowiada na trzy pytania. Dwa pytania związane z kierunkowymi efektami kształcenia/uczenia się, sprawdzające przede wszystkim wiedzę studenta z zakresu teoretycznych podstaw danego kierunku studiów. 

  Jedno pytanie – z zakresu pracy – zadaje recenzent.

  Po egzaminie dyplomowym, w okresie poprzedzającym przygotowanie dyplomu, absolwent może otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych. Zaświadczenie zostanie wystawione przez dziekanat na wniosek absolwenta.