Przejdź do treści

Praktyczny przewodnik antyplagiatowy

Na Uczelni obowiązuje system Jednolity System Antyplagiatowy (JSA).

JSA jest jedynym bezpłatnym ustandaryzowanym systemem antyplagiatowym w Polsce, stworzonym na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzją MNiSW od 2019 roku pisemne prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie, doktorskie dopuszczone do obrony muszą być przeanalizowane za pomocą JSA.

Przez system muszą być przepuszczane wszystkie dyplomowe prace pisemne zaciągnięte z bazy uczelnianej, ale promotorzy mogą sprawdzać w JSA również fragmenty prac jeszcze w trakcie powstawania prac. Nie zostaną jednak te fragmenty dodane do bazy porównawczej przy sprawdzaniu ostatecznej wersji pracy dyplomowej. Z JSA można korzystać, w celu sprawdzenia pisemnych prac zaliczeniowych studentów.

JSA oprócz porównywania tekstu pracy z miliardem dokumentów w sieci i różnych bazach (m.in. ORPPD), wykrywa również wszelkie manipulacje na tekście.

Zakładanie konta w JSA: https://ksztalcenie.uksw.edu.pl/pracownicy/jsa/