Przejdź do treści

Plan zajęć na r. a. 2023/2024: kierunek biologia, semestr letni


Studia stacjonarne I stopnia

Studenci I stopnia:

  • studenci II roku wybierają w semestrze zimowym oraz letnim po 2 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru, czyli 4 w ciągu roku
  • studenci III  roku wybierają w semestrze zimowym oraz letnim po 3 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru, czyli sześć w ciągu roku

Studia stacjonarne II stopnia 


I rok

II rok

Studenci II stopnia:

W zakresie – biologia człowieka

  • studenci I roku są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym 1 przedmiot, w semestrze letnim 2 przedmioty
  • studenci II roku są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym 1 przedmiot, w semestrze letnim 4 przedmioty

W zakresie – biologia środowiska i molekularna

  • studenci I roku są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym 1 przedmiot, w semestrze letnim 2 przedmioty
  • studenci II roku studia są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym 1 przedmiot, w semestrze letnim 4 przedmioty