Przejdź do treści

Studenci II roku studiów I stopnia zobowiązani są do wybrania tematu pracy dyplomowej i złożenie podpisanego formularza w formie papierowej do Dziekanatu w terminie do 24.05.2024 r.
Dokumenty do pobrania:

Studenci I roku studiów II stopnia zobowiązani są do wybrania tematu pracy dyplomowej i złożenie podpisanego formularza w formie papierowej do Dziekanatu w terminie do 2.02.2024 r.
Dokumenty do pobrania:

Studenci III roku studiów I stopnia oraz II roku II stopnia zobowiązani są do wybrania tematu pracy dyplomowej i złożenie podpisanego formularza w formie papierowej do Dziekanatu w terminie do 12.12.2023 r.
Dokumenty do pobrania:

  • informacje o terminach konsultacji dostępne są w zakładce Konsultacje wykładowców
  • studenci wybierają temat pracy dyplomowej w ramach konsultacji z wykładowcą/przyszłym promotorem 
  • jeśli na konsultację zgłosi się więcej osób niż zostało zaproponowanych tematów, promotor decyduje, z którym studentem będzie współpracował przy pisaniu pracy dyplomowej
  • wypełnione formularze studenci dostarczają w formie papierowej do dziekanatu