Jesteś tutaj

Plany zajęć

 

Instrukcja rejestracji na zajęcia - POBIERZ

Procedura rejestracji na zajęcia została uregulowana Decyjzą Dziekana WBNS nr 17/2018_pobierz

 

Semestr zimowy r.a. 2019/20 

 

Planowane rozpoczęcie rejestracji na zajęcia na r.a. 2019/20 od 23 września 2019 r. (poniedziałek godz. 18:00)

 

Przypominamy, iż obowiązuje test poziomujący z języka nowożytnego dla I roku I stopnia kierunków: Biologia i Inżynieria Środowiska.

 

I rok:
Test poziomujący od 24.09.2019 godz. 8.00 do 6.10.2019 godz. 15.00
Rejestracja na zajęcia: od 24.09.2019 godz. 11.00 do 6.10.2019 godz. 23.55

II rok (kontynuacja lektoratu):
Rejestracja: od 23.09.2019 do 6.10.2019

Informacje dot. testu i rejestracji zamieszczone są na stronie SJO: http://www.sjo.uksw.edu.pl/aktualnosci

 

BIOLOGIA  

Wersja planu całościowa do pobrania - pobierz (gotowy do pobrania)

Uwaga! W planie mogą nastąpić zmiany.

 

Studentom II rok I stopnia kierunku Biologia  przypominamy o rejestracji na zajęcia z:

  * Wychowania Fizycznego http://www.swf.uksw.edu.pl/

  * Rejestracja dla studentów na zajęcia obejmuje przedmioty obowiązkowe i min. 2 przedmioty do wyboru. Pierwszeństwo w rejestracji na przedmioty do wyboru ma rok III  (w dniach 23-25.09.br., potem dochodzi rok II)

 

Studenci studiów I i II stopnia kierunku biologia rejestrują się na wszystkie zajęcia obowiązkowe i do wyboru, jedynie na wykłady do ćwiczeń zapisuje dziekanat.

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Przedmioty obowiązkowe:

Przedmioty do wyboru:

 

Studia stacjonarne II stopnia

Przedmioty obowiązkowe:

I rok

II rok

Przedmioty do wyboru:

I i II rok

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

Wersja planu całościowa do pobrania - pobierz (gotowy do pobrania)

Rejestracja na zajęcia dla I i III roku I stopnia Inżynierii Środowiska dokonywana jest przez Dziekanat.

 

Studia stacjonarne I stopnia

Przedmioty obowiązkowe

Moduły/specjaloności/ przedmioty wyborowe(należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

Studia stacjonarne II stopnia 

Moduły/specjaloności/ przedmioty wyborowe(należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

 

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018:

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze na kierunku biologia studia I stopnia za minimum 5 ECTS. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku biologia studia II stopnia muszą zaliczyć przedmiot ogólnouczelniany za minimum 5 ECTS najpóźniej do IV semestru.
Studenci kierunku inżynierii środowiska studia I stopnia muszą zrealizować przedmiot w VII semestrze za minimum 5 ECTS.
Studenci kierunku inżynierii środowiska studia II stopnia muszą zrealizować przedmiot w I semestrze II roku za minimum 5 ECTS.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019:

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze kierunku biologia studia I stopnia za minimum 5 ECTS. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku biologia studia II stopnia muszą zaliczyć przedmiot ogólnouczelniany za minimum 5 ECTS najpóźniej do IV semestru.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020:

Studenci I roku kierunku inżynierii środowiska, którzy zaliczyli semestr zimowy, nie później niż do 30 kwietnia 2020 r. składają do właściwego dziekanatu deklarację wyboru specjalności. Studenci wskazują wybór specjalności podstawowej i alternatywnej.
Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze kierunku biologia i inżynieria środowiska studia I i II stopnia za minimum 5 ECTS. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie.

 

Zasady kwalifikacji studentów studiów I stopnia na kierunku inżynierii środowiska, na specjalności / ścieżki kształcenia prowadzone w ramach toku studiów I stopnia_POBIERZ

 

DEKLARACJA WYBORU ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA/MODUŁU- POBIERZ

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE:

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów II stopnia - POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów II stopnia - POBIERZ


BIOLOGIA

DODATKOWE INFORMACJE:
Studenci II roku studia I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym  oraz letnim po 2 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru, czyli cztery w ciągu roku.
Studenci III  roku studia I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 3 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru, czyli sześć w ciągu roku.
Studenci I roku studia II stopnia specjalność: biologia człowieka są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 1 przedmiocie z puli przedmiotów do wyboru, czyli dwa w ciągu roku.
Studenci II roku studia II stopnia specjalność: biologia człowieka są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym 2 przedmioty, natomiast w semestrze letnim 1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru, czyli trzy w ciągu roku.
Studenci I roku studia II stopnia specjalność: biologia środowiskowa i molekularna są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 1 przedmiocie z puli przedmiotów do wyboru, czyli dwa w ciągu roku.
Studenci II roku studia II stopnia specjalność: biologia środowiskowa i molekularna są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym 2 przedmioty, natomiast w semestrze letnim 1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru, czyli trzy w ciągu roku.

 

III rok
W semestrze zimowym studentów obowiązuje również pracownia dyplomowa I oraz seminarium dyplomowe I.

II rok II stopień
W semestrze letnim studentów obowiązuje również seminarium magisterskie III oraz pracownia magisterska II.

 

Archiwalne wytyczne do wyboru przedmiotów OU - POBIERZ