Jesteś tutaj

Plany zajęć

 

Instrukcja rejestracji na zajęcia - POBIERZ

Procedura rejestracji na zajęcia została uregulowana Decyjzą Dziakana WBNS nr 17/2018_pobierz

 

 

Semestr letni 2018/19

BIOLOGIA  

Wersja planu całościowa do pobrania - pobierz

 

Studia stacjonarne
I stopnia

Przedmioty obowiązkowe:

I rok

II rok

III rok

Przedmioty do wyboru:

II i III rok

Studia stacjonarne
II stopnia

Przedmioty obowiązkowe:

I rok

Przedmioty dla specjalności BC dla I roku II stopnia biologii

 Przedmioty dla specjalności BSiM dla I roku II stopnia biologii

II rok

Przedmioty dla specjalności BC dla II roku II stopnia biologii

Przedmioty dla specjalności BMM dla II roku II stopnia biologii

Przedmioty dla specjalności EMS dla II roku II stopnia biologii

Przedmioty do wyboru:

I i II rok

Przedmioty dla wszystkich specjalności  II stopnia biologii

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wersja planu całościowa do pobrania - pobierz

Studia stacjonarne
I stopnia

Przedmioty obowiązkowe:

II rok

III rok

Przedmioty do wyboru (należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

II rok

III rok

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015:
Studentów I roku kierunku inżynieria środowiska studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie jednego przedmiotu ogólnouczelnianego.
Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze, z tym że studenci I roku kierunku biologia I stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w trzecim semestrze. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016:

Studentów kierunku biologia studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS)

Studentów kierunku biologia studiów II stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS).

Studentów I roku kierunku inżynieria środowiska studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie 2  przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS).

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze, z tym że studenci I roku kierunku biologia I stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w szóstym semestrze. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku inżynierii środowiska muszą zrealizować jeden przedmiot w piątym semestrze a drugi przedmiot w szóstym semestrze z możliwością wcześniejszej realizacji. Studenci kierunku biologia II stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w czwartym semestrze.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2016/2017:

Studentów kierunku biologia studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS)

Studentów kierunku biologia studiów II stopnia obowiązuje zaliczenie dwóch przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS).

Studentów I roku kierunku inżynieria środowiska studiów I stopnia obowiązuje zaliczenie 2  przedmiotów ogólnouczelnianych: jeden przedmiot z obszaru nauk humanistycznych (minimum 3 ECTS) oraz jeden przedmiot z obszaru nauk społecznych (minimum 3 ECTS).

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze, z tym że studenci kierunku biologia I stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w szóstym semestrze. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku inżynierii środowiska muszą zrealizować jeden przedmiot w piątym semestrze a drugi przedmiot w szóstym semestrze z możliwością wcześniejszej realizacji. Studenci kierunku biologia II stopnia muszą jeden przedmiot zaliczyć najpóźniej w drugim semestrze, a drugi przedmiot najpóźniej w czwartym semestrze.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018:

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze na kierunku biologia studia I stopnia za minimum 5 ECTS. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku biologia studia II stopnia muszą zaliczyć przedmiot ogólnouczelniany za minimum 5 ECTS najpóźniej do IV semestru.
Studenci kierunku inżynierii środowiska studia I stopnia muszą zrealizować przedmiot w VII semestrze za minimum 5 ECTS.
Studenci kierunku inżynierii środowiska studia II stopnia muszą zrealizować przedmiot w I semestrze II roku za minimum 5 ECTS.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019:

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze kierunku biologia studia I stopnia za minimum 5 ECTS. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku biologia studia II stopnia muszą zaliczyć przedmiot ogólnouczelniany za minimum 5 ECTS najpóźniej do IV semestru.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020:

Studenci I roku, którzy zaliczyli semestr zimowy, nie później niż do 30 kwietnia 2020 r. składają do właściwego dziekanatu deklarację wyboru specjalności. Studenci wskazują wybór specjalności podstawowej i alternatywnej.

Zasady kwalifikacji studentów studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska, na specjalności/ ścieżki kształcenia prowadzone w ramach toku studiów – I stopnia_POBIERZ

DEKLARACJA WYBORU ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA/MODUŁU_POBIERZ

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE:

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów II stopnia - POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów II stopnia - POBIERZ


BIOLOGIA

DODATKOWE INFORMACJE:
Studenci II roku studia I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym  oraz letnim po 2 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.
Studenci III  roku studia I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 3 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.
Studenci I roku studia II stopnia są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 1 przedmiocie z puli przedmiotów do wyboru.
Studenci II roku studia II stopnia specjalność biologia medyczna i molekularna są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 2 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.
Studenci II roku studia II stopnia specjalność biologia człowieka są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym 2 przedmioty natomiast w semestrze letnim 1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru.
Studenci II roku studia II stopnia specjalność ekologia i mikrobiologia środowiskowa są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym 2 przedmioty natomiast w semestrze letnim 1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru.

III rok
W semestrze zimowym studentów obowiązuje również pracownia dyplomowa I oraz seminarium dyplomowe I.

II rok II stopień
W semestrze letnim studentów obowiązuje również seminarium magisterskie III oraz pracownia magisterska II.

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

DODATKOWE INFORMACJE:

Do seminarium dyplomowego każdy student zostanie przypisany.