Przejdź do treści

Rada Biznesu Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku to interdyscyplinarne gremium, stanowiące forum wymiany myśli i kontaktów między środowiskiem akademickim oraz środowiskami biznesu
i administracji, przyczyniając się aktywnie do stworzenia tak ważnych zależności na styku Nauka-Studenci-Rynek.

Celem Rady jest tworzenie nowoczesnych programów akademickich na rzecz studentów WBNS w odniesieniu do jak najlepszego dostosowania profilów absolwentów do oczekiwań rynku oraz pracodawców zarówno w kraju i za granicą. Rada Biznesu umożliwia także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych z zakresu innowacji oraz tworzenia wokół tych prac naukowo-badawczych spółek typu start-up, spin out i spin off.

Dokumenty: