Przejdź do treści

W ramach współpracy ze szkołami Wydział Biologii i Nauk o Środowisku podpisuje umowy porozumienia o patronat. Działanie ma na celu rozwijanie wśród uczniów zainteresowań dyscyplinami przyrodniczymi i technicznymi, wspólne organizowanie wydarzeń o charakterze popularno-naukowym oraz promocję Wydziału.

Przykładami takich placówek są:

  • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
  • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie
  • Zespół Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu
  • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie
  • XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
  • Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie

Oferta zajęć dla szkół

Osoba do kontaktu

Dr Grzegorz Łazarski, Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych, e-mail: g.lazarski@uksw.edu.pl