You are here

Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21 została zakończona.

 

 

 • 3,5-letnie studia inżynierskie (I stopnia) o profilu praktycznym, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu inżyniera w następujących ścieżkach kształcenia:
  • Biotechnologia środowiska i Gospodarka Odpadami
  • Odnawialne Źródła Energii
  • Chemia i Monitoring Środowiska
 • 1,5 roczne studia magisterskie (II stopnia) o profilu praktycznym, przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie Inżynierii Środowiska w ścieżce kształcenia:
  • Technologie Gospodarki Cyrkulacyjnej - NOWOŚĆ!

   gospodarka odpadami   zielona energia   oszczędność wody  
   biogospodarka  
   recykling odpadów

    

 • 3-letnie studia licencjackie (I stopnia), których ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu licencjata biologii.
 • 2-letnie studia magisterskie (II stopnia) przeznaczone
  dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Biologia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii w następujących ścieżkach kształcenia:
  • Biologia człowieka - jedyny kierunek z modułem Biologia człowieka w Warszawie!
   Potrafisz wyjaśniać i opisywać zróżnicowanie budowy i zachowań człowieka w czasie i w przestrzeni oraz złożone reguły funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.
  • Biologia środowiska i molekularna - dwa moduły w jednym.
   Znasz powiązania środowiska z przyrodą ożywioną i interpretujesz zjawiska oraz czynniki wpływające na funkcjonowanie ekosystemów.
   Zdobywasz wiedzę z różnych dziedzin biologii z wykorzystaniem metod biologii molekularnej w medycynie,  w laboratoriach badawczych i analitycznych, oraz w gospodarce.

W rankingu kierunków studiów Perspektywy 2020 biologia na UKSW jest na 15 miejscu wśród innych uczelni.

 

Szczegóły rekrutacji znajdziesz pod adresem: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Wykaz placówek medycznych do realizacji badań_POBIERZ


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszym Wydziale_POBIERZ
 

 

Undefined