Przejdź do treści
Kierunek inżynieria środowiska
studia II stopnia (magisterskie)

Rekrutacja w styczniu 2024 r., rozpoczęcie studiów w lutym 2024 r. (od semestru letniego).

Opis studiów

Kierunek Inżynieria Środowiska to 1,5 roczne studia magisterskie (II stopnia) o profilu praktycznym, przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Praca po studiach

Studenci kończący studia mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane takie jak: specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zostają także przygotowani do egzaminu państwowego z zakresu kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni i składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dokumenty