Jesteś tutaj

Pracownicy

Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 6.09.2016 r. Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku w sprawie uzupełniania danych w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej - POBIERZ

 

Załączniki:

1 - POBIERZ

2 - POBIERZ

3 - POBIERZ

4 - POBIERZ

 

Zarządzenie Nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - POBIERZ