Przejdź do treści

Noc Biologów na WBNS – o wydarzeniu

„Noc Biologów” to inicjatywa Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej XIII edycja, organizowana w 38 ośrodkach w Polsce, w tym na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW, była okazją do podzielenia się przez pracowników i studentów Wydziału wiedzą i pasją do biologii. Koordynatorką wydarzenia na UKSW była dr  Monika Fajfer-Jakubek, adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki.

W ramach XIII edycji Nocy Biologów, zatytułowanej „Tajemnice życia. Od komórek do biosfery”, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) zaprosił uczestników do fascynującego świata biologii.

Oprócz zajęć laboratoryjnych, które tradycyjnie cieszyły się największym zainteresowaniem, program Nocy Biologów obejmował również szereg warsztatów i prezentacji. Te dodatkowe aktywności uatrakcyjniły ofertę wydarzenia, oferując uczestnikom różnorodne sposoby zgłębiania wiedzy biologicznej.

Dr inż. Bartłomiej Macherzyński, pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Inżynieria Środowiska, przedstawił skuteczne metody usuwania fosforu ze ścieków, wzbogacając wiedzę uczniów o kluczowe zagadnienia ekologii.

Z kolei dr Paweł Rusin z Instytutu Nauk Biologicznych UKSW, współpracując ze studentkami Katrin Radu i Martyną Wieczorek oraz asystentkami z Kola Biologii Molekularnej UKSW (Nikolą Literą, Aleksandrą Mazurowską), prowadził zajęcia z zakresu genetyki, umożliwiając licealistom odkrywanie tajemnic genomu podczas izolacji własnego DNA.

Celem zajęć prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Wszelaką-Rylik prof. ucz., Prodziekan WBNS UKSW, było zapoznanie uczestników z podstawami analizy chemicznej. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się, jak identyfikować różne składniki chemiczne oraz rozróżniać je w ramach pojedynczych związków lub ich mieszanin. Zajęcia te pozwoliły na praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy z chemii, ukazując jej znaczenie w codziennym życiu oraz w nauce.

Podczas warsztatów „Gleby – bezcenny skarb”, dr inż. Monika Kisiel, członkini Rady WBNS oraz Barbara Serwacka, zaprezentowały znaczenie gleb w ekosystemie, wspierając teorię praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się w jaki sposób powstają i z czego składają się gleby, a także jakie są ich funkcje.

Dr Justyna Marchewka-Długońska z Zakładu Biologii Człowieka UKSW oraz Studenckie Koło Biologii Człowieka przybliżyli licealistom techniki rekonstrukcji osteobiografii, odkrywając przed nimi historie dawnych społeczeństw. Jacy wyglądali ludzie w przeszłości? W jakiej byli kondycji i z jakimi chorobami się mierzyli? Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można pracować z materiałem osteologicznym i jakie informacje można z nich wyczytać.

Zajęcia z gupikami (Poecilia reticulata) prowadzone przez dr hab. Anitę Kaliszewicz, prof. ucz. i studentów: Marcina Weselaka i  Amelię Czerwińską,  były interesującym elementem programu Nocy Biologów. Uczestnicy mieli okazję obserwować te kolorowe rybki akwariowe, analizując ich preferencje żywieniowe. Doświadczenie pozwoliło lepiej zrozumieć zachowania tych zwierząt w środowisku akwariowym.

„Czy powinniśmy czuć lęk gdy widzimy pająka?”  – pytał Mikołaj Świątek z Koła Biologów Terenowych UKSW podczas zajęć,  a Dr Monika Fajfer-Jakubek z Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki, podczas interaktywnego wykładu „Pajęczaki od A do Z: Tajemnice systematyki i biologii naszych ośmionogich przyjaciół” połączonego z prezentacją ich rzędów, zapoznała licealistów z fascynującym światem pajęczaków, obejmującym ich różnorodność, unikalną systematykę oraz złożone procesy rozmnażania, co pozwoliło im spojrzeć na te organizmy z nowej perspektywy, mimo że niektóre aspekty ich życia mogły wydać się nieco niepokojące.

Życiu w warunkach ekstremalnych poświęcił swój wykład Mateusz Mączyński, student magisterskich studiów biologicznych na WBNS. Przedstawił on wybrane przykłady organizmów zdolnych do przetrwania w skrajnie trudnych warunkach: w kwaśnych jeziorach, głębinach oceanów w gorących piaskach czy na lodowych pustyniach czyli w środowiskach tylko z pozoru niemożliwych do zamieszkania.

Podczas sesji poświęconej „Tajemniczej mocy roślin”, studenci: Marta Włodarczyk i Aleksander Izdebski, wzbudzili zainteresowanie uczestników wykładu różnorodnymi zastosowaniami roślin, od ziół leczniczych po rośliny trujące. Przybliżyli świat roślin od rzadziej ukazywanej strony, podkreślając ich znaczenie w medycynie, ekologii i codziennym życiu. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o niezwykłych właściwościach roślin, co mogło rozbudzić ich zainteresowanie botaniką i jej praktycznymi aspektami.

Dlaczego warto organizować Noc Biologów na Uczelni?

Monika Fajfer-Jakubek (organizator): Organizacja Nocy Biologów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przynosi szereg korzyści zarówno dla uczniów, jak i wykładowców. Uczniowie mają unikalną możliwość zetknięcia się z praktycznymi aspektami nauki, co może zainspirować ich do dalszej edukacji i rozwoju w dziedzinie biologii. Tego typu wydarzenia pomagają także w rozumieniu skomplikowanych zagadnień naukowych w bardziej przystępny sposób, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i docenienia nauk przyrodniczych.

Dla wykładowców i studentów uczestnictwo w Nocy Biologów jest okazją do dzielenia się swoją pasją i wiedzą z młodszym pokoleniem. Jest to również doskonała platforma do prezentacji badań i osiągnięć naukowych naszej kadry, co może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania działalnością naukową uniwersytetu. Niewątpliwie wydarzenia takie jak Noc Biologów pozwalają na wymianę wiedzy między środowiskiem akademickim a szerszą społecznością, co jest ważne dla promowania nauki i edukacji

Warto podkreślić, że Noc Biologów to nie tylko okazja do nauki, ale także do zabawy i interakcji, co jest ważne w budowaniu pozytywnego stosunku młodych ludzi do nauki i badań. Wydarzenia tego typu odgrywają ważną rolę w inspirowaniu przyszłych pokoleń naukowców i w promowaniu nauki jako ekscytującej i wartościowej dziedziny.

Jako koordynator tego wydarzenia, chciałabym podkreślić, że organizacja tego wydarzenia była możliwa dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób. Współpraca studentów, kadry naukowej i pracowników dziekanatu była niezbędna do zapewnienia jego sukcesu. Ich wkład, zarówno w kwestiach praktycznych, jak i merytorycznych, był kluczowy.

17 stycznia 2024