Przejdź do treści

Działania WBNS w ramach programu Erasmus+ „Mobilności studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami niestowarzyszonymi z programem” (KA171)

„Wydział Biologii i Nauk o Środowisku będzie współpracować z meksykańską uczelnią z Jukatanu – El Colegio de la Frontera Sur oraz Yerevan State University z Armenii i Ilia State University z Gruzji. Współpraca z uczelniami z Gruzji i Armenii dotyczyć będzie flory i fauny Kaukazu oraz oceny efektów oddziaływania gospodarki na środowisko naturalne. UKSW i uczelnia z Jukatanu mają zbieżne zainteresowania naukowe ochrony obszarów cennych przyrodniczo. Dominująca tematyka wymiany to oddziaływanie inwestycji gospodarczych na środowisko przyrodnicze w Polsce i Meksyku. Prawidłowa ocena ekologicznych kosztów planowanych przedsięwzięć gospodarczych stanowi priorytetowe zadanie biologii środowiskowe.”

Całość artykułu na Współpraca z siedmioma krajami – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (uksw.edu.pl)

05 września 2023