Przejdź do treści

Dr Justyna Marchewka-Długońska w zespole, który otrzymał finansowanie w ramach konkursu Granty Interwencyjne

Zespół badawczy, którego członkiem jest dr Justyna Marchewka-Długońska otrzymał finansowanie w ramach konkursu Granty Interwencyjne organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej!

Pani Doktor pełni w projekcie funkcję Kierownika, a członkami zespoły są: Łukasz Majchrzak (UJ); Michał Wasilewski (UJ); Paweł Ćwiąkała (AGH), Edyta Punich (AGH),a także peruwiańscy archeolodzy Plinio Guilien i Carlos Escobar. W skład zespołu weszły także studentki Róża Dziubińska (UJ) i Karina Wożniak (UŁ).

Finansowany projekt nosi tytuł „The impact of extreme climate phenomena on the state of preservation of archaeological sites in Peru” i odnosi się bezpośrednio do tego w jaki sposób ekstremalne anomalie klimatyczne związane z trwającym epizodem El Niño (ENSO) wpływają na obecny stan zachowania stanowisk archeologicznych w tzw. dolinach Barranca, czyli w trzech dolinach (Supe, Pativilca i Fortaleza). Objęte badaniem doliny znajdują się 200 km na północ od Limy i są kolebką cywilizacji Caral, czyli pierwszej wielkiej kultury neolitycznej rozwijającej się w Andach Środkowych w latach ok. 3000 – 1800 p.n.e. Zapowiadany przez Międzynarodową Organizację Meteorologiczną oraz NASA wyjątkowo silny epizod ENSO spowoduje rekordowe upały na całym świecie i najpewniej, zgodnie z tymi prognozami doprowadzi do szeregu katastrof na terenie pustyni peruwiańskiej. Konsekwencją tych katastrof będzie dalsze zniszczenie stanowisk archeologicznych tej kultury, co spowodować może w opinii  Zespołu utratę ważnych i często jedynych informacji na temat zmian społecznych, a także zmian stanu zdrowia i jakości życia prekolumbijskich populacji zamieszkujących ten teren.

Całemu Zespołowi składamy gratulacje i życzymy owocnych badań!

Galeria


16 sierpnia 2023