Przejdź do treści

3 marca Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

3 marca 1973 r., przyjęto tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (in. CITES, Konwencja Waszyngtońska), której przepisy miały zapewnić m.in. zrównoważone pozyskanie dzikiej fauny i flory.

Szczególne miejsce w ochronie przyrody w Polsce i na świecie zajmują storczyki (a precyzyjniej – przedstawiciele rodziny storczykowatych Orchidaceae). Wszystkie dziko występujące w Polsce gatunki storczyków objęte są ochroną prawną, której podstawą są przepisy krajowe, ale także, przyjęta przez Polskę, Konwencja Waszyngtońska. Storczyki wyróżniają się atrakcyjnymi kwiatami o swoistej budowie, układającymi się w okazałe kwiatostany. Niezwykła rzadkość tych roślin oraz walory estetyczne sprawiają, że są one szczególnie pożądane przez kolekcjonerów, ale także często padają ofiarą bezmyślnych aktów przyrodniczego wandalizmu – bywają wykopywane, zrywane i niszczone.

W poniższej galerii możecie przyjrzeć się niektórym storczykom Gór Świętokrzyskich, m.in. zagrożonemu wymarciem storczykowi drobnokwiatowemu Orchis ustulata.

Autor: dr Grzegorz Łazarski

04 marca 2024