Jesteś tutaj

Regulaminy

Regulaminy ogólnouczelniane:

Zarządzenie Nr 37/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2014 Rektora UKSW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - POBIERZ PLIK

 

Załącznik nr 10 do regulaminu pomocy materialnej dla studentów UKSW -POBIERZ

Regulaminy wydziałowe:

  • Regulamin rekrutacji na specjalności na studiach II stopnia na kierunku Biologia - POBIERZ PLIK
  • Regulamin wyboru zajęć fakultatywnych - POBIERZ PLIK
  • Szczegółowe zasady organizacji praktyk na WBNS - POBIERZ PLIK
  • Regulamin egzaminów licencjackich i magisterskich: Biologia - W PRZYGOTOWANIU
  • Regulamin wyboru tematu i opiekuna pracy inżynierskiej/ licencjackiej/ magisterskiej
    - POBIERZ PLIK
  • Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach i egzaminach - POBIERZ
  • Podania w sprawach studenckich - POBIERZ