You are here

WBNS z Certyfikatami Akredytacyjnymi „Studia z Przyszłością”

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku został wyróżniony w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” przyznawanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod Patronatem honorowym m.in. PAN, Lewiatana, Fundacji Przedsiębiorczości
i Rynku Pracy, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Fundacji na Rzecz Promocji Nauki Polskiej oraz European Youth Parliament.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, gwarantujące najwyższą jakość studiów.

Decyzją ekspertów Certyfikaty otrzymały kierunki realizowane na WBNS:

- Inżynieria środowiska (studia II stopnia);

- Biologia (specjalności w jęz. angielskim: Applied Ecology, Medical and Molecular Biology);

- Biologia (studia II stopnia: Biologia człowieka, Biologia medyczna i molekularna, Ekologia i mikrobiologia środowiskowa).

 

Dodatkowo Dziekan Wydziału prof. dr hab. Jerzy Romanowski odebrał Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” w ramach studiów II stopnia na kierunku Biologia.

 

Relacja z uroczystej Gali: http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-70

 

http://www.studiazprzyszloscia.pl/foto/sayzqkj4j0odbrlmlomax.jpg