You are here

dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW - Dziekanem WBNS

W dniu 26 marca Komisja Elekcyjna WBNS wybrała prof. UKSW dr hab. Jerzego Romanowskiego do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.

 

Serdecznie gratulujemy, liczymy na owocną współpracę oraz dalszy rozwój Wydziału.

Kategoria: