You are here

Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/wbns/public_html/includes/file.phar.inc).

Druki do pobrania

Szanowni Studenci,

Podania o przeniesienie osiągnięć oraz zaliczenie przedmiotów awansem można składać do:

  • SEMESTR ZIMOWY: DO 31 PAŹDZIERNIKA ROKU AKADEMICKIEGO
  • SEMESTR LETNI: DO 31 MARCA ROKU AKADEMICKIEGO 

W/w terminy są nieprzekraczalne

 

Podania składane w formie papierowej lub elektronicznie przez system USOS

  • Podanie o wyznaczenie egzaminu komisyjnego (termin wg regulaminu studiów UKSW)_POBIERZ
  • Podanie o powtarzanie roku/ wznowieni studiów ( termin złożenia do 21 września)_POBIERZ
  • Podanie o wpis warunkowy ( termin złożenia do 21 września)_POBIERZ
  • Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej_POBIERZ
  • Potwierdzenie oceny z seminarium dyplomowego, dotyczy osób piszących pracę poza uczelnią_POBIERZ

Uznawanie osiągnięć  uzyskanych przez studenta na innym kierunku studiów lub na innej uczelni.

Wniosek o przeniesienie osiągnięć z innej uczelni powinien zawierać:

  • Podanie do Prodziekana ds. kształcenia z prośbą o przeniesienie osiągnieć wg załączonego wzoru zamieszczonego na stronie WBNS_POBIERZ

- Oryginalna dokumentacja potwierdzająca uzyskanie zaliczenia  (karta okresowych osiągnięć studenta, indeks, zaświadczenie o zaliczeniu przedmiotu).

- Sylabus zatwierdzony przez jednostkę, w której zaliczono przedmiot.

- Opinię wykładowcy UKSW prowadzącego przedmiot w sprawie uznania osiągnięć ( w tym celu należy przedstawić wykładowcy sylabus potwierdzony przez jednostkę, w której zaliczono przedmiot).

 

Student powtarzający rok uczestniczy tylko w zajęciach z przedmiotów, których nie zaliczył.

Studentowi powtarzającemu rok uznaje się wszystkie pozytywne oceny uzyskane w ciągu ostatniego roku.