You are here

Prof. dr hab. Grażyna Gromadzka w Collegium Medicum UKSW


Z dniem 1 marca Pani prof. dr hab. Grażyna Gromadzka uzyskała pełnomocnictwo JM Rektora UKSW ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego do zorganizowania Wydziału Medycznego Collegium Medicum wraz z uprawnieniami kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju WBNS.

Kategoria: