You are here

Współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

W dniu 09.11.2017 przedstawiciel WBNS uczestniczył w uroczystości podpisania listu intencyjnego o współpracy z JSW S.A. w zakresie wykorzystania technologii informatycznych i ochrony środowiska. Pracownicy Wydziału będą uczestniczyć w projektach badawczo-rozwojowych dotyczących ograniczenia negatywnego wpływu działalności spółki na środowisko naturalne oraz możliwości zastosowania sorbentów węglowych w gospodarce wodno-ściekowej, jak także zagospodarowania wód dołowych.

Kategoria: