You are here

Dobre praktyki pracownika naukowego

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami:

 

- Kodeks etyki pracownika naukowego

/sites/default/files/Kodeks%20etyki%20pracownika%20naukowego.pdf

 

- Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce

/sites/default/files/Dobre%20praktyki%20w%20procedurach%20recenzyjnych%20w%20nauce.pdf

 

- Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania

/sites/default/files/Kodeks%20NCN%20dotycz%C4%85cy%20rzetelno%C5%9Bci%20bada%C5%84%20naukowych.pdf

 

- Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej

/sites/default/files/Rzetelno%C5%9B%C4%87%20w%20badaniach%20naukowych.pdf

 

 

Kategoria: