You are here

Biopotencjał 2017

W dniu 9 czerwca 2017 odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Biopotencjał 2017 organizowana przez WBNS. Jest ona przeznaczona dla dyplomantów i studentów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych z Udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu. W konferencji wzięli udział studenci i promotorzy m.in. z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz WBNS.

Kategoria: